Врегулювання спору при неналежній якості робіт (послуг)

ПРО ДІЇ СПОЖИВАЧА У РАЗІ ПОРУШЕННЯ УМОВ ДОГОВОРУ ПРО ВИКОНАННЯ РОБІТ (НАДАННЯ ПОСЛУГ)

Що робити, якщо гроші заплатили за виконання робіт (надання послуг), а вони не виконані, чи виконані, але неналежним чином?

Згідно статті 10 Закону України "Про захист прав споживачів", споживач має право відмовитися від договору про виконання робіт (надання послуг) і вимагати відшкодування збитків, якщо виконавець своєчасно не приступив до виконання зобов'язань за договором або виконує роботу так повільно, що закінчити її у визначений строк стає неможливим.
Якщо під час виконання робіт (надання послуг) стане очевидним, що їх не буде виконано з вини виконавця згідно з умовами договору, споживач має право призначити виконавцю відповідний строк для усунення недоліків, а в разі невиконання цієї вимоги у визначений строк - розірвати договір і вимагати відшкодування збитків або доручити виправлення недоліків третій особі за рахунок виконавця.
У разі виявлення недоліків вже у виконаній роботі (наданій послузі) споживач має право на свій вибір вимагати:
безоплатного усунення недоліків у виконаній роботі (наданій послузі) у розумний строк;
відповідного зменшення ціни виконаної роботи (наданої послуги);
безоплатного виготовлення іншої речі з такого ж матеріалу і такої ж якості чи повторного виконання роботи;
відшкодування завданих йому збитків з усуненням недоліків виконаної роботи (наданої послуги) своїми силами чи із залученням третьої особи;
реалізації інших прав, що передбачені чинним законодавством на день укладення відповідного договору.
Зазначені вимоги підлягають задоволенню у разі виявлення недоліків під час приймання виконаної роботи (наданої послуги) або під час її виконання (надання), а в разі неможливості виявлення недоліків під час приймання виконаної роботи (наданої послуги) - протягом гарантійного чи іншого строку, встановленого договором, чи протягом двох років з дня прийняття виконаної роботи (наданої послуги) у разі відсутності гарантійного чи іншого строку, встановленого законодавством або договором.
За наявності у роботі (послузі) істотних недоліків споживач має право вимагати розірвання договору та відшкодування збитків. Ця вимога може бути пред'явлена споживачем протягом строків, передбачених нормативно-правовими актами та нормативними документами, умовами договору, а в разі відсутності таких строків - протягом десяти років.
Виконавець не несе відповідальності за невиконання, прострочення виконання або інше неналежне виконання зобов'язання та недоліки у виконаних роботах або наданих послугах, якщо доведе, що вони виникли з вини самого споживача чи внаслідок дії непереборної сили.


Досудове врегулювання
Негайно після виявлення факту порушення своїх прав, споживачу необхідно звернутися до виконавця із письмовою заявою-претензією з вимогою щодо відновлення порушеного права. Претензія складається в двох примірниках в довільній формі і адресується виконавцю (керівнику юридичної особи, фізичній особі-підприємцю).
Важливо отримати на другому примірнику претензії відмітку про її отримання виконавцем (із зазначенням дати, прізвища і посади особи, яка прийняла претензію, її підписом, за можливості печаткою юридичної особи, фізичної особи-підприємця). У випадку ухилення виконавця від прийняття або реєстрації претензії слід направити її засобами поштового зв’язку на юридичну адресу виконавця з описом вкладеної кореспонденції та повідомленням про вручення.
Якщо претензія не була прийнята та/або розглянута або на неї не була надана відповідь або відповідь виявилася негативною, необґрунтованою та незаконною, а проведені переговори з виконавцем не призвели до задоволення ваших законних вимог, споживач має право оскаржити такі дії до територіальних органів з питань захисту прав споживачів.


Корисні адреси. 
1. Відділ з питань розвитку підприємництва та захисту прав споживачів, адреса: м. Жовті Води, бульвар Свободи, 33, графік роботи: понеділок – четвер: 08.00-17.15; п’ятниця: 08.00-16.00; обідня перерва: 12.00-13.00. Основними напрямками роботи відділу, зокрема, є розгляд звернень споживачів, консультування їх з питань захисту прав споживачів та співпраця з органами державної виконавчої влади, правоохоронними та контролюючими органами, громадськими організаціями у сфері захисту прав споживачів.
2. Головне управління Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області: 49006, м.Дніпро, вул. Філософська, 39А, тел.056-770-83-22, (068)65880-99, електронна пошта: gudpss@dp/consumer.gov.ua/. 
3. Державна служба з питань безпечності харчових продуктів і захисту прав споживачів, адреса: 01001, м. Київ, вул. Б.Грінченка, 1, цілодобова гаряча лінія 044 364 77 80, 050 230 04 28.
Останні дві установи розглядають скарги і заяви громадян з питань захисту прав споживачів i вживають необхідних заходів для їхнього розв'язання; консультують споживачів з питань законодавства про захист прав споживачів та мають право перевірити додержання суб’єктами господарювання, що провадять діяльність у сфері торгівлі і послуг, вимог законодавства про захист прав споживачів, а також правил торгівлі та надання послуг; накласти штраф.


Судове врегулювання спору.
Позов про захист прав споживачів подається до суду: за місцем проживання споживача, або за місцем знаходження відповідача, або за місцем заподіяння шкоди, або за місцем виконання договору - на вибір позивача. Згідно статті 22 Закону України «Про захист прав споживачів», споживачі звільняються від сплати судового збору за позовами, що пов'язані з порушенням їх прав.
 Читати ще