Трудові права неповнолітніх

ТРУДОВІ ПРАВА НЕПОВНОЛІТНІХ

Кодексом законiв України про працю України (далі – КЗпП України) предбачено, що неповнолiтнi, прирiвнюються у правах до повнолiтнiх, а в галузi охорони працi, робочого часу, вiдпусток та деяких iнших умов працi користуються пiльгами,.
За загальним правилом прийняття та роботу осіб молодших 16 років не допускається. Однак, за згодою одного із батьків або особи, що його замінює, можуть прийматись на роботу особи, які досягли 15 років.
Для виконання легкої роботи, що не завдає шкоди здоров’ю і не порушує процесу навчання, у вільний від навчання час допускається прийняття на роботу учнів загальноосвітніх шкіл, професійно-технічних і середніх спеціальних навчальних закладів, що досягли 14-річного віку за згодою одного з батьків або особи, що його замінює.
Тобто на сьогоднішній день, чотирнадцятирічна особа, яка отримала паспорт громадянина України за згодою одного з батьків може працювати у вільний від навчання час.


Чинним законодавством України передбачено ряд обмежень щодо праці неповнолітніх. Зокрема, осіб молодше вісімнадцяти років не мають права залучати:
до виконання важкої роботи і до роботи з шкідливими або небезпечними умовами праці, а також до підземних робіт (ст.190 КЗпП України);
до підіймання і переміщення речей, маса яких перевищує встановлені для них граничні норми (ст.190 КЗпП України, Наказ Міністерство охорони здоров’я  України № 59 від 22.03.96) до нічних, надурочних робіт і робіт у вихідні дні (ст.192 КЗпП України).
Також, для неповнолітніх передбачена скорочена тривалість робочого часу з урахуванням віку (ст. 51 КЗпП України).
Тривалість робочого часу для працівників:
 у віці від 14-15 років (у період канікул) – 24 години на тиждень;
 у віці 15-16 років – 24 години на тиждень;
 у віці 16-18 років – 36 годин на тиждень. 
Тривалість робочого часу учнів, які працюють протягом навчального року у вільний від навчання час, не може перевищувати половини максимальної  тривалості  робочого часу для  осіб  відповідного  віку.


Варто зазначити, що заробітна плата працівникам молодше вісімнадцяти  років  при скороченій  тривалості  щоденної  роботи  виплачується  в такому ж розмірі,  як  працівникам   відповідних   категорій   при   повній тривалості щоденної роботи (ст. 194 КЗпП України).
Неповнолітні працівники мають право на щорічну основну відпустку тривалістю 31 календарний день, яка повинна надаватися у зручний для них час. Окрім того, у перший рік роботи вона надається за їх заявою до настання шестимісячного терміну безперервної роботи на даному підприємстві, в установі, організації.
Звільнення працівників молодше вісімнадцяти років з ініціативи власника або уповноваженого ним органу допускається тільки за згодою служби у справах дітей (ст. 198 КЗпП України).
Окрім того, таке звільнення провадиться лише у виняткових випадках і не допускається без працевлаштування, а саме:
у разі виявленої невідповідності працівника займаній посаді або виконуваній роботі внаслідок недостатньої кваліфікації або стану здоров'я, які перешкоджають продовженню даної роботи;
у разі поновлення на роботі працівника, який раніше виконував цю роботу;
за умов зміни в організації виробництва і праці, в тому числі ліквідації або перепрофілювання підприємства, установи, організації, скорочення чисельності кадрів або штату працівників, банкрутства.
 Читати ще