Розірвання шлюбу у позасудовому порядку (ст.104 СК України)

Особливості розірвання шлюбу у позасудовому порядку

Відповідно до ст. 104 Сімейного кодексу України підставами припинення шлюбу є:
1) смерть одного з подружжя (оголошення його померлим);
2) розірвання шлюбу.
Розірвати шлюб можливо через суд або в позасудовому порядку через органи державної реєстрації актів цивільного стану (далі - відділ ДРАЦС). 


Шлюб може бути розірвано відділом ДРАЦС:
- за спільною заявою подружжя, яке не має дітей  (віком до 18 років) відповідно до ст.106;
- за заявою одного з подружжя відповідно до ст. 107 Сімейного кодексу України.
Якщо у подружжя, яке має спільну згоду на розлучення, немає дітей, то державна  реєстрація розлучення проводиться Відділом ДРАЦС за місцем проживання подружжя або одного з них за їх спільною заявою.
Якщо один з подружжя не може особисто подати заяву про розірвання шлюбу, то у даному випадку таку заяву, нотаріально засвідчену, від його імені може подати другий з подружжя. Якщо людина має намір відновити своє дошлюбне прізвище, вона має письмово заявити про це.
У разі якщо подружжя через поважну причину не може з'явитися до  Відділу ДРАЦС для державної реєстрації розірвання шлюбу у встановлений для них день, то строк такої реєстрації, на письмове прохання подружжя, може бути перенесений на інший день, однак не може перевищувати одного року з дня подання заяви.
Якщо один з подружжя через поважну причину не може з'явитися для реєстрації розірвання шлюбу, він може під час подачі заяви або впродовж місяця письмово повідомити Відділ ДРАЦС про згоду реєстрації розірвання шлюбу за його відсутності та зазначити місцезнаходження того Відділу ДРАЦС, до якого слід надіслати свідоцтво про розірвання шлюбу. Таке повідомлення має бути нотаріально засвідчене.
Також, розірвання шлюбу у Відділі ДРАЦС за заявою одного з подружжя проводиться у випадку, якщо другий із подружжя: визнаний безвісно відсутнім або  недієздатним у судовому порядку.


Для припинення шлюбу у вищезазначених випадках необхідно надати до Відділу ДРАЦСу відповідний пакет документів (спільна заява подружжя або заяву одного з них, коли інший в судовому порядку визнаний безвісно відсутнім або недієздатним; свідоцтво про шлюб; паспорти; квитанції сплати державного мита; копія рішення суду про визнання другого з подружжя безвісно відсутнім чи недієздатним (у разі розірвання шлюбу за заявою одного з подружжя).
Відділ ДРАЦС складає актовий запис про розірвання шлюбу після спливу одного місяця від дня подання такої заяви, якщо вона не була відкликана.  Шлюб припиняється у день  державної реєстрації розірвання шлюбу.

Необхідно зауважити, що шлюб розривається незалежно від наявності між подружжям майнового спору. Спір про поділ майна подружжя розглядається в судовому порядку.

 Читати ще