Про визнання особи недієздатною або обмежено дієздатною

ПРО ВИЗНАННЯ ОСОБИ НЕДІЄЗДАТНОЮ АБО ОБМЕЖЕНО ДІЄЗДАТНОЮ

Кого можна визнати недієздатною особою?
Фізична особа може бути визнана судом недієздатною, якщо вона внаслідок хронічного, стійкого психічного розладу не здатна усвідомлювати значення своїх дій та (або) керувати 
ними (ст. 39 Цивільного кодексу України).  
Хронічний психічний розлад – це розлад, яке має тривалий перебіг і тенденцію до переростання в серйозні хворобливі явища. Він не виключає станів ремісії (тимчасових поліпшень), 
однак це не означає, що людина одужала. До хронічних можуть належати, зокрема, такі захворювання, як: шизофренія, епілепсія, прогресуючий параліч та ін.
Для визначення того, чи має людина психічний розлад, і якщо так, то який, обов’язково призначається судово-психіатрична експертиза.

Хто може подати заяву до суду про визнання особи недієздатною/обмежено дієздатною (ч.2 ст. 237 ЦПК України)?
-    близькі родичі;
-    члени сім’ї;
-    органи опіки та піклування;
-    психіатричний заклад.

Розгляд заяви про визнання особи недієздатною відбувається за участю особи щодо якої розглядається справа. Суд може прийняти ухвалу про участь особи, щодо якої розглядається справа
 в режимі відео конференції з психіатричного закладу чи з іншого лікувального закладу, а також призначити відповідну експертизу для визначення можливості особи з’явитися на судове засідання, 
а також дати пояснення по суті справи. Раніше судові засідання фактично відбувалися без участі особи, щодо якої розглядалася справа, та без врахування її особистої думки і можливості її висловити.

Правові наслідки визнання особи недієздатною: 
 – над недієздатною фізичною особою встановлюється опіка;
– недієздатна фізична особа не має права вчиняти будь-якого правочину;
– правочини від імені недієздатної фізичної особи та в її інтересах вчиняє опікун;
– відповідальність за шкоду, завдану недієздатною фізичною особою, несе її опікун.
Строк дії рішення про визнання фізичної особи недієздатною є обмеженим, визначається судом, але не може перевищувати двох років. Для продовження строку дії рішення про визнання фізичної особи  недієздатною опікуном або представником органу опіки та піклування не пізніше ніж за п’ятнадцять днів до закінчення строку, визначеного у рішенні суду, подається відповідне клопотання. 
Клопотання повинно містити обставини, що свідчать про продовження хронічного, стійкого психічного розладу, внаслідок чого особа продовжує не усвідомлювати значення своїх дій та (або) керувати ними, підтверджені відповідним висновком судово-психіатричної експертизи.
Скасування рішення суду щодо визнання недієздатності можливе за наявності відповідної заяви та висновку судово-психіатричної експертизи, яка засвідчує видужання або значне поліпшення психічного стану. 
Дану заяву крім представника органу опіки та піклування, опікуна, членів сім’ї, можуть подати і самі особи, які визнані недієздатними.
Водночас, не кожний психічний розлад призводить до нездатності особи підтримувати цивільні відносини, а тому сам факт інвалідності внаслідок психічного розладу не є підставою для автоматичного визнання особи недієздатною. Розглянемо таку форму захисту прав осіб з інвалідністю внаслідок психічного розладу як обмеження цивільної дієздатності фізичної особи (ч. 1 ст. 36  ЦК України). 

Обмежена дієздатність – це правовий статус, що виникає у разі:
– наявності розладів психіки, які істотно впливають на здатність людини усвідомлювати значення своїх дій та (або) керувати ними;
– якщо людина зловживає алкоголем, наркотиками, токсичними речовинами, азартними іграми і т.д. і ця залежність ставить у важке матеріальне становище тих осіб, яких він за законом зобов’язаний утримувати, його сім’ю або його самого.
Правові наслідки обмеження цивільної дієздатності особи:
– над фізичною особою, цивільна дієздатність якої обмежена, встановлюється піклування;
– фізична особа, цивільна дієздатність якої обмежена, може самостійно вчиняти лише дрібні побутові правочини;
– правочини щодо розпорядження майном та інші правочини, що виходять за межідрібних побутових, вчиняються особою, цивільна дієздатність якої обмежена за згодою піклувальника.
Варто зазначити, що особи, щодо яких суд розглядає справу про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, визнання фізичної особи недієздатною та поновлення цивільної дієздатності фізичної особи, 
мають право на безоплатну вторинну правову допомогу протягом розгляду справи в суді (ст. 14 ЗУ «Про безоплатну правову допомогу»). Призначення адвоката відбувається за ухвалою суду у разі примусового 
визнання особи недієздатною чи обмежено дієздатною або на загальних підставах згідно довідок про доходи за зверненням до бюро правової допомоги близьких родичів або членів сім’ї. 

(
 Читати ще