Надання послуг водопостачаня та порядок проведення перерахунків

   

ПРО БЕЗПЕРЕБІЙНІСТЬ НАДАННЯ ПОСЛУГ З 
ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ПЕРЕРАХУНКІВ
 
Порядок надання послуг з водопостачання регулюють Правила надання послуг, затверджені Постановою Кабінету Міністрів України від 21.07.2005р. №630 «Про затвердження Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення та типового договору про надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення», далі Правила надання послуг.


Безперебійність надання послуги з водопостачання. Пунктом 3 Правил надання послуг, встановлено, що послуги надаються споживачам безперебійно, за винятком часу перерв, визначених відповідно до частини третьої статті 16 Закону України "Про житлово-комунальні послуги", а саме: 
1) проведення ремонтних і профілактичних робіт виконавцем/виробником за графіком, погодженим з виконавчими органами місцевих рад або місцевими державними адміністраціями згідно з нормативними документами. Допустима тривалість перерв у наданні послуг, їх періодичність встановлюються Кабінетом Міністрів України на підставі стандартів, нормативів, норм, порядків та правил експлуатації, проведення випробувань теплових мереж, поточного і капітального ремонтів, реконструкції об'єктів житлового фонду;
2) міжопалювальний період для систем опалення, рішення про початок та закінчення якого приймається виконавчими органами відповідних місцевих рад або місцевими державними адміністраціями виходячи з кліматичних умов згідно з правилами та іншими нормативними документами;
3) ліквідацію наслідків аварій або дії обставин непереборної сили. Перерва у наданні комунальних послуг, яка виникла внаслідок аварії або дії обставин непереборної сили, має бути ліквідована у найкоротші терміни, що визначаються нормативними документами. Якщо ліквідація наслідків аварії або дії обставин непереборної сили потребує більше однієї доби, виконавець/виробник спільно з органами місцевого самоврядування здійснює заходи щодо зменшення її негативного впливу на споживачів.
У разі планування перерви в наданні послуг виконавець зобов'язаний повідомити про це споживача через засоби масової інформації, а також письмово не пізніше ніж за 10 днів до її настання (за винятком перерви, що настала внаслідок аварії або дії непереборної сили). У повідомленні зазначаються причина та час перерви в наданні відповідних послуг.
Згідно п. 32 Правил надання послуг виконавець зобов'язаний проводити перерахунок розміру плати за надання послуг у разі ненадання їх, надання не в повному обсязі, зниження якості, зокрема відхилення їх кількісних та/або якісних показників від затверджених нормативів (норм) споживання, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України та визначеному договором.


Порядок проведення перерахунків затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 17.02.2010 № 151. У цілодобовому постачанні холодної води допускаються перерви до 6 годин на добу та не більше ніж 2 рази на місяць. У випадку перевищення цього часу розмір місячної плати має бути зменшено на 3,3 % за кожну добу перевищення, на одну особу за місяць. Пропорційно перераховується й плата за водовідведення.  У водовідведенні допускаються перерви – одна доба на місяць.
Невідповідність складу і властивостей води державному стандарту на питну воду вимогам санітарного законодавства та дозволам Держспоживстандарту не допускається. Плата за надані послуги зменшується на 20% за весь строк невідповідності складу і властивості води, на одну особу за місяць або за 1куб.метр холодної води.
Виконавець зобов'язаний провести протягом місяця, що настає за розрахунковим, перерахунок розміру плати за надані споживачеві послуги у разі ненадання їх або надання не в повному обсязі, зниження якості незалежно від наявності заборгованості за надані послуги.
Отже, споживач у разі неналежного надання або ненадання послуг виконавцем має право: - повідомити про це виконавця; - викликати представника виконавця для складання акта-претензії та здійснення перерахунку вартості послуг; - не згодитися з результатами перевірки та разом із виконавцем визначити час і дату повторної перевірки, для проведення якої запрошується представник уповноваженого органу виконавчої влади та/або органу місцевого самоврядування, а також представник об'єднання споживачів; - на досудове розв'язання спору шляхом задоволення пред'явленої претензії; - у разі відмови виконавця здійснити перерахунок - звертатись до контролюючого органу Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) зі скаргою за адресою: 03057 м. Київ, вул. Смоленська, 19, тел. (044) 204-48-27; - звертатись з позовом  до суду щодо захисту своїх прав споживача.
 
 Читати ще