Встановлення факту смерті або народження на тимчасово окупованій території.

Встановлення факту смерті або народження на тимчасово окупованій території є поширеним в Україні. Адже багато українських громадян з тих чи інших причин не змогли виїхати з тимчасово окупованих територій.

   Основні питання, які можуть виникнути в такій ситуації:

   1.Яким чином можна встановити факт народження або факт смерті особи на тимчасово окупованій території України?

Такі факти встановлюються судами України на підставі заяв заінтересованих осіб.

Також потрібно звернутися в будь-який відділ державної реєстрації актів цивільного стану (РАЦС) в межах території, підконтрольній владі України, й отримати письмову відмову, яка має бути використана під час підготовки заяви до суду.

    2.Хто може подати заяву до суду?

Заява про встановлення факту смерті особи або про встановлення факту народження на тимчасово окупованій території України, визначеній Верховною Радою України, може бути подана родичами або їхніми представниками до суду за межами такої території України. Зверніть увагу, що звертатися необхідно до того суду, який територіально знаходиться там же, де і відділ РАЦС, який надав відмову.

Важливо пам’ятати: Родичами є: чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, рідний брат, рідна сестра, дідусь, бабуся, прадідусь, прабабуся, внук, внучка, правнук, правнучка, усиновлювач чи усиновлений, опікун або піклувальник, особа, яка перебуває під опікою або піклуванням, а також особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом і мають взаємні права та обов’язки, зокрема особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі. Законними представниками є батьки (усиновлювачі), опікуни.

   3.Які докази необхідно додати до заяви?

До позовної заяви, на підтвердження кожного факту, викладеного в позовній заяві, необхідно надати підтвердження у вигляді тих чи інших документів. Так, приблизний перелік додатків до позовної заяви складають:

(Встановлення факту народження) Заяву про встановлення факту народження особи.

Копія паспорту та ІПН заявника

Копія свідоцтва про народження

Належні докази

(Встановлення факту смерті) Копія паспорту та ІПН заявника (родича)

Копія виписки з медичної карти амбулаторного хворого

Копія свідоцтва про смерть (видана на окупованій території)

Копія договору на замовлення і організацію похорону

Фотознімки з місця захоронення

    4.В який строк суди мають розглянути такі заяви?

Відповідно до ч. 2 ст. 317 ЦПК України, справи про встановлення факту народження або смерті особи на тимчасово окупованій території України розглядаються невідкладно з моменту надходження відповідної заяви до суду.

Суд повертає заяву – у разі неналежного форми заяви або відсутності зазначених у заяві документів. Суд відмовляє в задоволенні заяви – у разі недостатності доказів.

    5. Чи потрібно сплачувати судовий збір?

    Положенням п. 21 статті 5 Закону України «Про судовий збір» передбачені пільги щодо оплати судового збору, а саме «від сплати судового збору під час розгляду справи в усіх судових інстанціях звільняються заявники - у справах за заявами про встановлення фактів, що мають юридичне значення, поданих у зв’язку із збройною агресією, збройним конфліктом, тимчасовою окупацією території України, надзвичайними ситуаціями природного чи техногенного характеру, що призвели до вимушеного переселення з тимчасово окупованих територій України, загибелі, поранення, перебування в полоні, незаконного позбавлення волі або викрадення, а також порушення права власності на рухоме та/або нерухоме майно».

    6.Які дії має вчинити особа, на користь якої ухвалене судове рішення?

Копія судового рішення видається особам, які брали участь у справі, негайно після проголошення такого рішення або ж невідкладно надсилається судом до органу державної реєстрації актів цивільного стану за місцем ухвалення рішення для державної реєстрації народження або смерті особи.

Тобто, особа отримує копію судового рішення безпосередньо в суді і самостійно звертається з ним до РАЦСу, або ж суд сам направляє таку копію до вказаного органу, який має провести державну реєстрацію народження або смерті та видати відповідні свідоцтва про це.

У рішенні суду в справах про встановлення факту народження   зазначаються дані про дату й місце народження дитини, її стать, відомості про батьків. Для отримання свідоцтва про народження заявник подає у відділі державної реєстрації актів цивільного стану копію рішення суду про встановлення відповідного факту і свій паспорт громадянина України.

    Важливо! Ухвалене судом рішення у справах про встановлення факту народження або смерті особи на тимчасово окупованій території України підлягає негайному виконанню.

    Увага! Рішення у справах про встановлення факту народження або смерті особи на тимчасово окупованій території України може бути оскаржене в загальному порядку, встановленому цим Кодексом. Оскарження рішення не зупиняє його виконання.Читати ще