Призначення тимчасової державної соціальної допомоги

Постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1098 (чинна з 01.01.2018) затверджено Порядок призначення тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату. У період з 1.01. 2018 р. по 31.12.2020 р. особам, які досягли віку 60 років ( для жінок 58 років 6 місяців, або 59 років 6 місяців), але не набули страхового стажу, передбаченого нормами зазначеної статті, за умови наявності в них не менш як 15 років страхового стажу призначатимуть тимчасову соціальну допомогу.

До якого органу звернутись та які документи надати?

     Органи соціального захисту населення призначатимуть таку тимчасову допомогу і виплачуватимуть до досягнення особами віку  з якого вони набувають право на призначення пенсії. Призначають таку допомогу з урахуванням її майнового стану і середньомісячного сукупного доходу в порядку, визначеному КМУ.

Тимчасова допомога призначається з дня звернення за її призначення, у разі подання зави з усіма необхідними документами, та перераховується кожні шість місяців з урахуванням майнового стану заявника.

Для призначення допомоги особа подає до органу соціального захисту населення:

заяву;

документ, що посвідчує особу;

інформацію про адресу зареєстрованого місця проживання (адресу місця фактичного проживання);

документ про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків;

довідку про наявний страховий стаж, видану органами Пенсійного фонду України; декларацію про доходи та майновий стан; 

копію рішення про призначення опікуна (для особи, яку визнано недієздатною).

Інформація про склад сімї особи, яка звернулася за призначенням тимчасової допомоги зазначається в декларації про доходи та майновий стан. Якщо особа звертається за призначенням допомоги за фактичним місцем проживання, до заяви додається довідка про неотримання такої допомоги в органах соціального захисту населення за зареєстрованим місцем проживання.

Відповідальність за достовірність інформації покладається на особу, яка звернулася за призначенням допомоги.

Як швидко уповноважений орган приймає рішення про призначення тимчасової допомоги?

Рішення про призначення або про відмову у призначення тимчасової допомоги приймається протягом 10 календарних днів з дня звернення за призначенням такої допомоги.

            Який розмір тимчасової допомоги?

            Розмір тимчасової допомоги визначається як різниця між прожитковим мінімумом для осіб, які втратили працездатність, і середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців, але не може перевищувати 100 % прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. У разі затвердження нового розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, проводиться перерахунок з місяця встановленого нового розміру прожиткового мінімуму, без звернення особи, якій призначено тимчасову допомогу.

Тимчасова допомога не призначається у разі, коли:

середньомісячний сукупний дохід сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні 6 місяців перевищує 100% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;

особа одержує пенсію або державну соціальну допомогу, що призначається відповідно до Законів України «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам» або «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю»;

особа або члени її сім’ї протягом 12 місяців перед зверненням за наданням тимчасової допомоги здійснили покупку, на суму, яка на дату купівлі (оплати) перевищує 50 тис. гривень;

особа працює, або провадить іншу діяльність, та отримує дохід;

за результатами вибіркового обстеження матеріально-побутових умов сім’ї виявлено, що особа має додаткові джерела для існування, не зазначені у декларації про доходи та майно; члени сім’ї працюють без оформлення трудових відносин; можливість отримання доходу від утримання худоби, птиці, інших тварин; дохід від народних промислів, використання наявної сільськогосподарської техніки, машин;

у власності особи або членів її сім’ї є друга квартира (будинок) за умови, що загальна площа житла перевищує 21 кв. метр на одного члена сім’ї та додатково 10,5 кв. метра на сім’ю, чи більш як один автомобіль, інший транспортний засіб (механізм).

За наявності вищевказаних обставин, тимчасова допомога може бути призначена органом соціального захисту населення на підставі рішення комісії, якщо у складі сім’ї є особа з інвалідністю.

 Читати ще