Допомога на дітей одиноким матерям

Допомога на дітей одиноким матерям

Право на допомогу одиноким матерям мають одинокі  матері, одинокі усиновлювачі (які не перебувають в шлюбі), якщо у свідоцтві про народження дитини відсутній запис про батька (матір) дитини або запис про батька (матір) проведено в установленому порядку державним органом реєстрації актів цивільного стану за вказівкою матері (батька, усиновлювача) дитини. Також право на допомогу мають вдова та вдівець з дітьми, мати (батько) дітей у разі смерті одного з батьків,  шлюб між якими розірвано до дня смерті, які не одержують на них пенсію в разі втрати годувальника або соціальну пенсію.

            Необхідні документи для призначення допомоги:

  1. Заява про призначення допомоги;
  2. Витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про реєстрацію народження дитини із зазначенням відомостей про батька дитини для призначеня допомоги, виданий відділом реєстрації актів цивільного стану.

Або – довідка про народження із зазначенням підстав внесення відомостей про батька дитини, видана виконавчим органом сільської, селищної, міської (крім міст обласного значення) рад для виплати допомоги;

  1. Копя свідоцтва про народження дитини;
  2. Довідка про проживання дитини з матір’ю, видана за місцем проживання сім’ї.

    Під час звернення до органу праці та соціального захисту населення при собі потрібно мати паспорт  та  ідентифікаційний номер.

    Усиновлювачі подають також копію рішення про усиновлення дитини.

    Вдови та вдівці подають копію свідоцтва про смерть одного з подружжя та довідку про те, що вони не одержуюють на дітей пенсію в разі втрати годувальника або соціальну пенсію.

    Мати (баько) дітей у разі смерті одного з батьків, шлюб між якими було розірвано до дня смерті, подаютть також копію свідоцтва про смерть одного з батьків та довідку про те, що вони не отримуюють на дітей зазначені пенсії.

    Якщо діти навчаються за денною формою у вищих навчальних закладах І-IV рівня акредитації та професійно-технічних навчальних закладах, виплата допомоги на дітей одиноким матерям продовжується на підставі довідки навчального закладу до закінчення такими дітьми навчальних закладів, але не довше ніж досягнення ними 23 років.

    Розмір допомоги дорівнює різниці між 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні 6 місяців, але не менше як 30% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.  Читати ще