Куди поскаржитися на якість питної води

   

Як і куди поскаржитись на погану якість питної води                          
 
 
Правові, економічні та організаційні засади функціонування системи питного водопостачання, спрямовані на гарантоване забезпечення населення якісною та безпечною для здоров'я людини питною водою, визначені Законом України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення»  від 10.01.2002 № 2918-III. 
Відносини між виконавцем та споживачем регулюють Правила надання послуг, затверджені Постановою Кабінету Міністрів України від 21.07.2005р. №630 «Про затвердження Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення та типового договору про надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення», далі Правила надання послуг. Також цими Правилами надання послуг затверджені типовий договір, форма акта-претензії, форма журналу реєстрації актів-претензій.
Якість питної води. Послуги з водопостачання мають відповідати вимогам щодо якості і тиску води. За санітарними нормами вода, що використовується для пиття і господарсько-побутового призначення, повинна бути прозорою, без кольору, не мати присмаку або запаху, придатною за хімічним складом. У випадку відхилення якості холодної води від вимог держстандарту (крім допустимого тимчасового відхилення) розмір плати за її постачання має бути зменшено на 20% за кожну добу відхилення.
Порядок проведення перерахунків розміру плати за надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення в разі ненадання їх або надання не в повному обсязі, зниження якості, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 17.02.2010 № 151.
Як захистити свої права споживача? Пунктами 33-39 Правил надання послуг встановлений порядок повідомлення про неналежне надання або ненадання послуг, порядок перевірки кількісних та/або якісних показників надання послуг, складання акта-претензії тощо.
Споживач у разі неналежного надання або ненадання послуг виконавцем має право:
- повідомити про це виконавця в усній формі за допомогою телефонного зв'язку чи у письмовій формі за адресами, що зазначені в договорі та отримати відомості про особу, яка прийняла повідомлення (прізвище, ім'я та по батькові), реєстраційний номер повідомлення та час його прийняття. Представник виконавця, якому відомі причини неналежного надання або ненадання послуги, зобов'язаний невідкладно повідомити про це споживача та зробити відповідну відмітку в журналі реєстрації заявок, що є підставою для визнання виконавцем факту неналежного надання або ненадання послуг;
- викликати представника виконавця для складання акта-претензії та здійснення перерахунку вартості послуг;
- не згодитися з результатами перевірки кількісних та/або якісних показників надання послуг та разом із виконавцем визначити час і дату повторної перевірки, для проведення якої запрошується представник уповноваженого органу виконавчої влади та/або органу місцевого самоврядування, а також представник об'єднання споживачів;
- на досудове розв'язання спору шляхом задоволення пред'явленої претензії;
- у разі відмови виконавця здійснити перерахунок - звертатись до контролюючого органу Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) зі скаргою;
- звертатись до суду щодо захисту своїх прав споживача.
Складання акта-претензії. За будь-яких порушень прав і за фактами завдання шкоди споживач має право викликати представника підприємства–виконавця для складання та підписання акта-претензії, в якому зазначаються строки, види, показники порушень тощо. Представник виконавця повинен з’явитися на виклик споживача не пізніше строку, визначеного договором. За результатами перевірки складається акт-претензія, який підписується споживачем та представником виконавця згідно з додатком 2 до Правил надання послуг. Акт-претензія складається у двох примірниках по одному для споживача та виконавця.
У разі неприбуття представника виконавця в установлений договором строк або необґрунтованої відмови від підписання акта- претензії такий акт вважається дійсним, якщо його підписали не менш як два споживачі.
Акт-претензія реєструється уповноваженими особами виконавця у журналі реєстрації актів-претензій згідно з додатком 3 до Правил надання послуг. Виконавець зобов'язаний розглянути такий акт-претензію і повідомити протягом трьох робочих днів споживача про її задоволення або про відмову у задоволенні з обґрунтуванням причини такої відмови. У разі ненадання протягом установленого строку виконавцем відповіді вважається, що він визнав викладені в акті-претензії факти неналежного надання або ненадання послуг. 
Для оскарження дій виконавця можна звернутись з обгрунтованою скаргою до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) за адресою: 03057 м. Київ, вул. Смоленська, 19, тел. (044) 204-48-27; е-mail: box@nerc.gov.ua, веб-сайт: www.nerc.gov.ua.Читати ще