Виїзд дитини за кордон

   

Порядок виїзду дітей за кордон знайшов своє відображення у Правилах перетинання державного кордону громадянами України, 
які затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.1995 № 57. Відповідно до цих Правил виїзд з України громадян, 
які не досягли 16-річного віку (далі – діти), здійснюється за згодою обох батьків (усиновлювачів) (далі – батьки) та в їх супроводі
 або в супроводі повнолітніх осіб, уповноважених ними. 
Виїзд дитини за межі України з одним з батьків здійснюється за нотаріально посвідченою згодою другого з батьків.
 Якщо дитина їде одна, то знадобиться нотаріальна згода обох батьків. Як у першому, так і в другому випадку у нотаріально посвідченій 
згоді зазначається офіційна назва держави прямування та відповідний часовий проміжок перебування у цій державі (із зазначенням конкретної
 дати в’їзду та виїзду).

Нотаріально посвідчена згода другого з батьків не потрібна у випадках:
1) якщо другий з батьків є іноземцем або особою без громадянства, що підтверджується записом про батька у свідоцтві про народження дитини, та який (яка) відсутній у пункті пропуску; 
2) якщо у паспорті громадянина України для виїзду за кордон, з яким перетинає державний кордон громадянин, який не досяг 16-річного віку,
 або в проїзному документі дитини є запис про вибуття на постійне місце проживання за межі України чи відмітка про взяття на постійний 
консульський облік у дипломатичному представництві або консульській  установі  України  за кордоном.

Окрім того, згода не надається у разі пред'явлення наступних документів або їх нотаріально засвідчених копій: 
1) свідоцтва про смерть другого з батьків; 
2) рішення суду про позбавлення батьківських прав другого з батьків; 
3) рішення суду про визнання другого з батьків безвісно відсутнім; 
4) рішення суду про визнання другого з батьків недієздатним; 
5) рішення суду про надання дозволу на виїзд з України громадянину, який не досяг 16-річного віку, без згоди та супроводу другого з батьків; 
6) довідки про народження дитини, виданої відділом державної реєстрації актів цивільного стану, із зазначенням підстав внесення відомостей про батька відповідно до ч.1 ст. 135 Сімейного кодексу України (під час виїзду дитини за кордон у супроводі одинокої матері); 
7) довідки про наявність заборгованості із сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців, виданої органом державної виконавчої служби. 
У випадку якщо один з батьків відмовляється надавати згоду на виїзд дитини за кордон, то необхідно отримати дозвіл на тимчасовий виїзд дитини за межі України без згоди та супроводу другого з батьків у судовому порядку на кожну поїздку окремо, із зазначенням мети, країн(и) та термiну перебування.
При наявності заборгованості по аліментах понад 6 місяців та отриманні довідки з державної виконавчої служби, згода батька  для виїзду дитини за кордон не потрібна. Додатково проконсультуватися з питань виїзду дітей за кордон громадяни  можуть у Жовтоводському міському секторі Державної міграційної служби України (м. Жовті Води, вул. Горького, 12).
Усі без виключення діти мають право на призначення адвоката за рахунок держави. Для отримання дозволу на виїзд з України  без згоди та супроводу другого з батьків дитини у судовому порядку, дитині може бути призначено адвоката/представника, гарантованого державою.
 Читати ще