Дублікат атестату для осіб з тимчасово окупованих теріторій

   

Як отримати дублікат атестату про повну середню освіту, який був виданий на території окупованої території?

Наказом Міністерства освіти і науки України від 08.08.2014  № 917 затверджено Порядок замовлення, обліку і видачі дублікатів 
та виправлених документів про загальну середню освіту державного зразка особам,які здобули загальну середню освіту у навчальних 
закладах на тимчасово окупованій території України та у навчальних закладах окремих населених пунктів Донецької та Луганської областей.

Відповідно до вищезазначеного документу дублікати виготовляються в разі втрати, неотримання випускником за місцем навчання документа 
про загальну середню освіту державного зразка, а також у разі його пошкодження, що призвело до порушення цілісності чи до знищення всіх або
 більшості реквізитів, відсутність яких унеможливлює встановлення особи випускника.
Дублікат видається за письмовою заявою випускника або його законного представника, що особисто подається будь-якому загальноосвітньому 
навчальному закладу відповідного ступеня за місцем проживання чи перебування випускника або його законного представника (далі - навчальний заклад). 
Посадова особа навчального закладу повинна встановити особу випускника або особу та повноваження його законного представника згідно з пред’явленим
 документом, що посвідчує особу.
У письмовій заяві зазначаються прізвище, ім’я та по батькові, місце проживання чи перебування, телефон (за наявності) випускника;
 назва документа про загальну середню освіту державного зразка, дублікат якого виготовляється або який підлягає виправленню, 
найменування навчального закладу на тимчасово окупованій території України або навчального закладу населеного пункту Донецької або Луганської області, 
на території якого органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі 
свої повноваження (далі - навчальний заклад населеного пункту Донецької або Луганської області), дата його закінчення випускником,
 інші відомості, якщо випускник або його законний представник вважають їх суттєвими для видачі дубліката або виправленого документа.

Окрім того, до заяви про виготовлення дубліката додаються:
1) підтвердження про оплату послуги з виготовлення дубліката;
2) довідка з навчального закладу на тимчасово окупованій території України або з навчального закладу населеного пункту Донецької 
або Луганської області,у якому навчався випускник, щодо результатів річного оцінювання його навчальних досягнень та результатів 
державної підсумкової атестації (за наявності).
Якщо довідку отримати не вдається, то надаються  інші письмові дані щодо результатів річного оцінювання навчальних досягнень 
випускника (витяг з особової справи, табель навчальних досягнень, документ про відповідний рівень загальної середньої освіти, 
у тому числі інших країн, тощо) та результатів його державної підсумкової атестації (за наявності).
У разі відсутності довідки або інших письмових даних щодо результатів річного оцінювання навчальних досягнень навчальний заклад 
здійснює оцінювання навчальних досягнень такого випускника.  Зокрема оцінювання навчальних досягнень такого випускника проводиться 
протягом трьох робочих днів з дати подання письмової заяви про отримання документа про освіту і додатка до нього. З цією метою 
наказом керівника навчального закладу створюється комісія, до складу якої входять: голова комісії (керівник навчального закладу або його заступник), 
педагогічні працівники, які викладають предмети, з яких здійснюється річне оцінювання навчальних досягнень. Голова комісії визначає графік
 та форму проведення річного оцінювання знань випускника з відповідних навчальних предметів. Результати річного оцінювання оформлюються протоколом, 
який підписують усі члени комісії, та використовуються для заповнення додатка до документа про освіту.
Таким чином, з питання отримання дублікату атестату про повну загальну середню освіту особі необхідно звернутися із заявою до навчального закладу 
відповідного ступеня за місцем проживання.
 Читати ще