EUR: 38,35 грн.
USD: 41,1 грн.
Сьогодні: +7..+9 °C, рвані хмари

: Збільшення розміру аліментів

  Для багатьох жінок, які виховують дітей без їх батьків, аліменти на утримання дитини мають велике значення. Адже впоратися з належним матеріальним забезпеченням своїх дітей буває дуже непросто. На жаль, зростання цін на товари непропорційно випереджає зростання заробітних плат та похідних від них соціальних виплат. У цих умовах дуже важливою є інформація про те, чи можна збільшити аліменти, та яким буде порядок дій для досягнення бажаного результату.
  Збільшення розміру аліментів на утримання дитини є можливим та потрібним. Обов’язковою умовою для цього є наявність певних обставин, з настанням яких значно зросли матеріальні витрати на задоволення потреб дітей.
  Так, відповідно до вимог ст.ст. 180, 181 СК України, батьки зобов’язані утримувати дитину до досягнення нею повноліття, і за рішенням суду кошти на утримання дитини (аліменти) присуджуються у частці від доходу батька або у твердій грошовій сумі.
  Частина 2 ст. 182 СК України вказує, що розмір аліментів має бути необхідним та достатнім для забезпечення гармонійного розвитку дитини. 
  Відповідно до статті 192 СК України розмір аліментів, визначений за рішенням суду або домовленістю між батьками, може бути згодом зменшено або збільшено за рішенням суду за позовом платника або одержувача аліментів у разі зміни матеріального або сімейного стану, погіршення або поліпшення здоров’я когось із них та в інших випадках, передбачених цим Кодексом.
  Законодавством встановлено, що можливо змінити розмір аліментів, який встановлено як рішенням суду, так і домовленістю між батьками. Насправді, змінити в судовому порядку можливо лише закріплений якимось документом розмір аліментів. 
  Таким чином, зміні підлягає як закріплений в нотаріально завіреному договорі, так і закріплений в рішенні суду розмір аліментних зобов’язань. З вищезазначеного зрозуміло, що внести зміни до нотаріально завіреного договору можна як в добровільному порядку, так і в судовому порядку. Зміни ж до рішення суду необхідно вносити лише в судовому.
  Отже, як зрозуміло, підставою для подання позовної зави про зміну розміру аліментів є наявність офіційно закріпленого розміру аліментів (нотаріально завірений аліментний договір, рішення суду), і, відповідно, небажання іншої сторони змінювати закріплені умови в добровільному порядку.
  Як можна збільшити аліменти
  Обов’язковою умовою настання такої можливості являються певні обставини, а саме:
  • погіршення матеріального становища матері та дитини: непорівнянне з розмірами аліментів матеріальний добробут батька-аліментника;
  • зміни сімейного положення, як отримувача, так і платника аліментів;
  • збільшення кількості непрацездатних осіб, які знаходяться на утриманні матері;
  • погіршення здоров’я дитини, що потребує значних витрат на лікування;
  • обставини з особистого життя дитини, внаслідок яких з’явилися додаткові потреби (навчання, заняття спортом, гастролі тощо).
  Перелік обставин не є повним. Сенс усіх цих обставин зводитися до того, що в отримувача аліментів з’явилися інші витрати, пов’язані з утриманням дитини, а у платника з’явилися інші фінансові можливості, або хоча б не зникли колишні можливості матеріально підтримувати свою дитину. Якщо у вас виникла хоча б одна з вищенаведених обставин, можна братися за справу.
  Підстави для збільшення розміру аліментів
  Отже, якщо розмір отримуваних аліментів не влаштовує їх отримувача, слід зайнятися підготовкою судового позову. Його сутність повинна полягати в тому, що чинний розмір аліментів уже не здатний задовольнити зростаючи потреби в матеріальному забезпеченні дитини. А у відповідача як раз з’явилися додаткові можливості збільшити розмір виплат, однак добровільно він цього робити не бажає. До речі, перед складанням позову можна запропонувати колишньому чоловікові добровільно збільшити виплати, тоді проблема вирішиться від самого початку. Однак, звісно, це малоймовірний сценарій, отже треба далі готуватися до суду.
  Щоб мати високі шанси на успіх, необхідно чітко розібратися, які є підстави для збільшення розміру аліментів. Але сам факт їх наявності — це ще не все.
  Важливо, щоб у матеріалах, залучених до позову, містилися документальні докази, оформлені належним чином. 
  При визначенні суду, який зможе відновити справедливість, заявник повинен знати, що за загальним правилом звертатися треба до суду за місцем проживання (реєстрації) відповідача. Однак у випадках захисту прав дітей, у тому числі на гідне матеріальне забезпечення, позовну заяву можна подавати до місцевого суду за місцем фактичного мешкання позивача.
  Судовий збір
  Порядок та підстави для сплати судового збору регулюються ЗУ «Про судовий збір». 
  Відповідно до зазначеного закону, а саме п. 3 ст. 5 від сплати судового збору звільняються позивачі – за подання позовної заяви про стягнення аліментів. У випадку, коли Позивачем виступає той з батьків, з ким залишилась проживати дитина, то Позивач звільняєтеся від сплати судового збору, та після розгляду справи та винесення судом рішення у справі, даним рішенням суд зобов’яже Відповідача сплатити судовий збір до Державного бюджету. У випадку, коли до суду звертається той з батьків, хто проживає окремо від дитини, то йому необхідно сплатити збір у розмірі, передбаченому ст. 4 ЗУ «Про судовий збір», а саме за подання до суду позовної заяви немайнового характеру.
  Для того, щоб суд взяв їх до уваги, усі документи повинні бути оформлені належним чином та містити в собі необхідні реквізити (підписи, печатки тощо). 
  Треба думати, перш за все, про інтереси своїх дітей, і рішуче домагатися справедливості.