EUR: 38,35 грн.
USD: 41,1 грн.
Сьогодні: +9..+10 °C, легкий дощ

: Внесення змін до актового запису цивільного стану

  Відомості про народження людини, її походження, усиновлення, позбавлення та поновлення батьківських прав, шлюб, розірвання шлюбу, зміну імені, смерть підлягають обов’язковому внесенню до Державного реєстру актів цивільного стану громадян.          
  ДРАЦС – це державний орган, який на державному рівні реєструє певні юридичні факти. Тобто, ті дії чи події, які виникають у житті людини і тягнуть за собою певні цивільно-правові відносини та наслідки. У нашому випадку це є юридичний факт народження, одруження, зміни імені, смерті громадян, розірвання шлюбу і, звичайно, повторна видача документів, мається на увазі, виготовлення свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану у разі втрати, пошкодження тощо. 
  Часто зустрічаються випадки, коли помилка в одній літері у документі може створити серйозну проблему.
  Саме тому правильність відомостей, зазначених у документах, що посвідчують акти цивільного стану, є надзвичайно важливою. Водночас, помилки у таких документах, допущені з вини працівників органів державної реєстрації актів цивільного стану, трапляються досить часто. Звісно, процедура виправлення цих помилок вимагає зусиль, проте не є складною, якщо людина заздалегідь з нею обізнана. 
  Зазначена процедура регулюється Правилами внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання, затверженими наказом Міністерства юстиції України від 12.01.2011 р. № 96/5, Правилами державної реєстрації актів цивільного стану в Україні, затвердженими наказом Міністерства юстиції України від 18.10.2000 р. № 52/5, Порядком ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян, затвердженим постановою КМУ від 22.08.2007 р. № 1064. 
  Куди звертатися?
  Для того, щоб виправити помилку в актових записах цивільного стану треба звернутися до РАЦСу за місцем проживання з заявою. Внутрішньо переміщені особи (а також жителі непідконтрольної території) вправі звернутися з такою заявою до будь-якого РАЦСУ на їх вибір (п.2.1). РАЦС не вправі відмовити у прийнятті та розгляді заяви про внесення змін.
  Разом із заявою про внесення змін до актового запису цивільного стану заявником подаються: свідоцтва про державну реєстрацію актів цивільного стану, у яких зазначені неправильні або неповні відомості; інші документи, необхідні для розгляду заяви та вирішення питання по суті.   
  Якщо актовий запис про народження знаходиться у архіві іншого РАЦСу – орган, куди особа звертається, повинен самостійно витребувати потрібні дані. Якщо той РАЦС – на окупованій території, державна реєстрація актів цивільного стану підтверджується відповідними свідоцтвами, витягами з Державного реєстру актів цивільного стану громадян, якщо вони не містять незастережених виправлень, дописок чи явних ознак підробки.     
  Зміни до втраченого свідоцтва можуть вноситися тільки після його поновлення. 
  Зміни до актового запису цивільного стану вносяться відділом державної реєстрації за місцем зберігання відповідного актового запису цивільного стану. Так, внесення змін до актових записів цивільного стану, які складено органами державної реєстрації актів цивільного стану України, проводиться відділами державної реєстрації актів цивільного стану районних, районних у містах, міських (міст обласного значення), міськрайонних управлінь юстиції. У разі зберігання актового запису цивільного стану (метричного запису) у державній архівній установі внесення виправлень безпосередньо до актового запису (метричного запису) проводиться зазначеною установою за повідомленням відділу державної реєстрації актів цивільного стану.  
  Розгляд
  На підставі зібраних документів та за наслідками перевірки РАЦС складає обґрунтований висновок про внесення змін до актового запису цивільного стану (і до свідоцтва) або про відмову в цьому. У разі відмови у внесенні змін у висновку мають бути чітко вказані причини відмови та зазначено про можливість її оскарження в судовому порядку (2.12.).
  Строки розгляду
  Питання про внесення змін до актових записів цивільного стану (відповідно і до свідоцтва про народження) розглядається у тримісячний строк з дня подання відповідної заяви до відділу державної реєстрації актів цивільного стану.
  Після внесення виправлень до актового запису цивільного стану заявнику повторно видається або надсилається для вручення до відділу державної реєстрації актів цивільного стану за місцем його проживання свідоцтво про державну реєстрацію акту цивільного стану. На свідоцтві проставляється штамп “Повторно”. Свідоцтво про державну реєстрацію, подане заявником для внесення змін, анулюється та знищується у встановленому порядку.     
  Варто наголосити на тому, що виправлення помилок у актових записах цивільного стану повинні здійснюватися без будь-якої плати, оскільки відповідно до декрету Кабінету Міністрів України “Про державне мито” громадяни звільнені від сплати державного мита за видачу їм свідоцтв у зв’язку з помилками, допущеними під час реєстрації актів цивільного стану органами державної реєстрації актів цивільного стану.            
  Помилки у документах, що посвідчують акти цивільного стану, можуть призвести до неможливості людини скористатися своїми правами. Тому зволікати з виправленням таких помилок не слід. Водночас, слід бути уважним під час оформлення та отримання відповідних документів, щоб в подальшому не мати проблем із їх усуненням.