EUR: 38,35 грн.
USD: 40,9 грн.
Сьогодні: +12..+12 °C, хмарно

: ЩО ТАКЕ БЕЗОПЛАТНА ПРАВОВА ДОПОМОГА ТА ХТО МАЄ ПРАВО ЇЇ ОТРИМАТИ?

  Це гарантована Конституцією України можливість отримати в повному обсязі безоплатну первинну правову допомогу, а також можливість для певної категорії осіб отримати безоплатну вторинну правову допомогу, у випадках передбачених ЗУ «Про безоплатну правову допомогу». 
  Що таке безоплатна правова допомога?
  Це правова допомога, що гарантується державою та повністю або частково надається за рахунок коштів Державного бюджету, місцевих бюджетів та інших джерел.
  Що таке безоплатна первинна правова допомога?
  Це вид державної гарантії, що полягає в інформуванні особи про її права і свободи, порядок їх реалізації, відновлення у випадку їх порушення та порядок оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб,  охоплює такі види правових послуг, як,
  - надання правової інформації;
  - надання консультацій і роз’яснень з правових питань;
  - складення заяв, скарг та інших документів правового характеру (крім документів процесуального характеру);
   - надання допомоги в забезпеченні доступу до вторинної правової допомоги та медіації.
  Що таке безоплатна вторинна правова допомога?
  Це вид державної гарантії, що полягає у створенні рівних можливостей для доступу осіб до правосуддя, що включає такі види правових послу: 
  -здійснення представництва інтересів осіб, що мають право на безоплатну вторинну правову допомогу, в судах, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами;
  -складення документів процесуального характеру. 
  Хто може отримати безоплатну вторинну правову допомогу?
  Безоплатну вторинну правову допомогу можуть отримати:
  - діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, безпритульні діти, діти, які можуть стати або стали жертвами насильства в сім’ї;
  - Ветерани війни (учасники бойових дій, сім’ї загиблих, інваліди війни), особи, які претендують на встановлення статусу УБД;
  - внутрішньопереміщені особи, особи, які претендують на встановлення статусу ВПО;
  - особи, які претендують на встановлення статусу біженця (до встановлення статусу) ;
  - особи з інвалідністю(якщо пенсія не перевищує 2-х прожиткових мінімумів для непрацездатних) ;
  - особи, чий середньомісячний дохід не перевищує 2-х прожиткових мінімумів для працездатних) ;
   - особи з особливими заслугами (в тому числі – Матері-героїні, матері, які народили і виховали 5 і більше дітей до 6-річного віку ) ;
  - інші категорії громадян згідно зі ст. 14 ЗУ «Про безоплатну правову допомогу»
  Які правові послуги можна отримати в центі безоплатної правової допомоги?
  Центр правової допомоги забезпечує надання таких правових послуг:
  -безкоштовна юридична консультація, надання правової інформації;
  - допомога у складанні непроцесуальних документів (заяв, запитів, звернень) ;
  - представництво інтересів особи у разі, якщо справа потребує розгляду в суді чи вже розглядається судом;
  - складання документів необхідних для захисту прав особи в суді.
      Ці послуги надаються адвокатами за дорученням центрів правової допомоги або штатними юристами центрів. 
      Безоплатна вторинна правова допомога передбачає, що роботу адвоката у справі оплачує держава.
  АЛЕ! Усі інші платежі, пов’язані із судовим розглядом справи, людині, необхідно сплачувати самостійно (крім випадків, коли вона користується пільгами, передбаченими відповідними законами ) :
  -судовий збір;
  -експертиза (якщо вона потрібна);
  - публікація у пресі про виклик відповідача і інше.  
  У яких випадках може бути відмовлено у наданні безоплатної вторинної правової допомоги?

  Відповідно до законодавства така правова допомога не надається, якщо:
  -особа, яка звернулася за допомогою, не підпадає під категорію осіб, які мають право на безоплатну правову допомогу;
  - особа подала не правдиві відомості або фальшиві документи з метою віднесення її до однієї з категорій осіб, які мають право на безоплатну правову допомогу;
  - вимоги особи про захист або відновлення прав особи є неправомірними;
  - проблема з якою звернулася особа, носить неправовий характер;
  - законом не передбачено вирішення у судовому порядку проблеми, з якою звернулася особа;
  - проблема з якою звернулася особа, стосується прав іншої особи за відсутності документів, які б надавали право звернення від її імені;
  - особою вже пройдено всі судові інстанції з метою вирішення цієї ж проблеми, але результат її не задовольнив.
  Отримати консультації з правових питань громадяни  можуть у Жовтоводському бюро правової допомоги за адресою: м. Жовті Води, бул. Свободи, 62, 4-й під’їзд, тел.050-505-28-33. Всеукраїнська гаряча лінія  системи безоплатної правової допомоги 0-800-213-103 (цілодобово, безкоштовно).