Матеріальна допомога особі пенсійного віку

Як отримати матеріальну допомогу непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набрала права на пенсійну виплату?
 
 У зв’язку з пенсійною реформою велика кількість українців позбавлена можливості вийти на заслужений відпочинок при досягненні пенсійного віку. 
Грошову допомогу можна отримати в Порядку призначення тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату», затвердженому Постановою КМУ № 1098 від 27.12.2017 
При цьому отримати допомогу можуть тільки ті, хто на момент оформлення соціальних виплат має не менше 15 років страхового стажу. Гроші будуть виплачуватися до досягнення такими особами віку, з якого вони набувають право на пенсійну виплату.
Для призначення тимчасової фінансової допомоги, особам без необхідного пенсійного стажу, необхідно звернутися в Управління праці, соціального захисту населення.
До заяви на оформлення допомоги потрібно додати такі документи:
- документ, що засвідчує особу пенсіонера і його місце проживання + ідентифікаційний код;
- довідку про наявний страховий стаж (видається в Пенсійному фонді на запит пенсіонера — протягом 5 робочих днів);
- декларацію про доходи і майновий стан (заповнюється на підставі довідок про доходи кожного члена сім’ї) за останні півроку, що передують місяцю звернення за призначенням допомоги
Якщо тимчасова грошова допомога оформляється не за адресою прописки, а за місцем фактичного проживання пенсіонера, до перерахованого вище списку документів повинна додаватися довідка про неотримання такої допомоги в УПСЗН за зареєстрованим місцем проживання.


Тимчасова фіндопомога призначається з дня, що настає після дати досягнення пенсійного віку, за умови, що звернення за оформленням грошових виплат відбулося не пізніше ніж через 3 місяці після досягнення такого віку.
Якщо терміни не були дотримані і пенсіонер звернувся в органи соцзахисту через тримісячний період, грошова допомога призначається з дня звернення за нею, тобто з дати подання всіх необхідних документів та довідок.
Рішення про призначення пенсіонерам, яким не вистачає стажу, тимчасової допомоги або про відмову в її наданні приймається управлінням соціального захисту населення протягом 10 календарних днів з дня подачі заяви. Про відмову повідомляється письмово у п’ятиденний строк з дня прийняття рішення.
Сума державної допомоги особам, які досягли пенсійного віку, але не мають права на пенсійні виплати, становить різницю між прожитковим мінімумом для осіб, які втратили працездатність, та середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні 6 місяців, але не більше 100% прожиткового мінімуму для непрацездатних громадян. 
Перерахунок розміру грошових виплат проводиться кожні півроку з урахуванням змін майнового стану та середньомісячного сукупного доходу одержувача допомоги.
Звертатися в УПСЗН для зміни суми раніше призначеної тимчасової допомоги через затвердження нового розміру прожиткового мінімуму немає необхідності. Співробітники УПСЗН самостійно проведуть перерахунок з місяця встановлення нових державних соцстандартів.
А ось повідомити управління соцзахисту населення про зміну обставин, які можуть вплинути на розмір або порядок отримання допомоги, необхідно не пізніше ніж через 10 днів з моменту настання змін.
Соцдопомога від держави виплачується в грошовій формі щомісяця на поточні рахунки в банках або через національного оператора поштового зв’язку. Вибір способу отримання виплат залишається на розсуд отримувача допомоги.
 Читати ще