EUR: 38,35 грн.
USD: 40,9 грн.
Сьогодні: +11..+12 °C, хмарно

: Карантин як форс-мажор

  Карантин введено неочікувано. Перед загрозою опинились усі. Зокрема людей турбує: чи має сплачуватись компенсація у разі скасування рейсу або як виконати умови договору оренди щодо оплати, якщо фактично припиняється господарська діяльність.     Двері багатьох об’єктів торгівлі або послуг наразі зачинені, тож про прибутки можна забути. 
      Отже, маємо ситуацію, коли певні галузі бізнесу фактично паралізовані — вони не можуть надавати послуги або здійснювати експорт тих товарів, які становлять їх основну діяльність. У зв’язку з цим виникає  питання:
      Що робити із вже укладеними договорами (зокрема, і з отриманою передоплатою)? Чи є введення карантину форс-мажором?  Якщо відбувається невиконання договору (як то – невиконання договору оренди, відміна концертів, скасування рейсів) через карантин, а це і є форс-мажорною обставиною, то в такому випадку одна сторона договору не несе відповідальності перед іншою. 
      Відповідно до ч. 2 ст. 14-1 Закону «Про торгово-промислові палати в Україні», форс-мажорними обставинами (обставинами непереборної сили) є надзвичайні та невідворотні обставини, що об’єктивно унеможливлюють виконання зобов’язань, передбачених умовами договору (контракту, угоди тощо), обов’язків згідно із законодавчими та іншими нормативними актами.
  Частина 2 ст. 218 Господарського кодексу України визначає, що у разі якщо інше не передбачено законом або договором, суб’єкт господарювання за порушення господарського зобов’язання несе господарсько-правову відповідальність, якщо не доведе, що належне виконання зобов’язання виявилося неможливим внаслідок дії непереборної сили, тобто надзвичайних і невідворотних обставин за даних умов здійснення господарської діяльності.
  Згідно із ч. 1 ст. 617 Цивільного кодексу, особа, яка порушила зобов’язання, звільняється від відповідальності за порушення зобов’язання, якщо вона доведе, що це порушення сталося внаслідок випадку або непереборної сили.
  Торгово-Промислова палата України рекомендує:
  - суб’єктам господарювання, які не можуть виконувати свої зобов’язання у зв’язку з форс-мажорними обставинами, у тому числі карантину, в першу чергу оформлювати документальне призупинення своєї діяльності у відповідній сфері (наказ, розпорядження та ін.) та письмово повідомляти (сповіщати) іншу сторону перед якою не виконується зобов’язання;
  - застосовувати процедури урегулювання відношень сторін за договорами шляхом укладання відповідних доповнень до договору щодо перенесення строків зобов’язань, що в свою чергу автоматично усуне порушення строків виконання договірних зобов’язань та не буде потребувати засвідчення форс-мажорних обставин (обставин непреборної сили.
  Важливо! За загальним правилом настання форс-мажорних обставин не звільняє від виконання зобов’язання, а лише від відповідальності за невчасне його виконання.
  Наразі немає жодних нормативів, якими б було передбачено обов’язок сторін щодо скасування орендної плати або її зменшення. Тільки за згодою сторони можуть внести зміни до договору.
  Якщо ж за згодою сторін урегулювати питання не вдається, потрібно звертатись до Торгово-Промислової палати або уповноваженою нею регіональної торгово-промислової палати для отримання Сертифіката про настання форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили). Цей сертифікат і буде підставою для звільнення від відповідальності за невиконання (неналежного виконання) зобов’язань на території України. 
  Засвідчення форс-мажорних обставин проводиться за зверненням суб’єктів господарської діяльності і фізичних осіб за кожним окремим договором або зобов’язанням, виконання яких стало неможливим через форс-мажорні обставини.
  Заява подається за підписом керівника підприємства, засвідченим печаткою підприємства або за дорученням.
  Прийнята заява підлягає розгляду в залежності від складності і обсягу документів упродовж 7 робочих днів з дати звернення суб’єкта господарювання і впродовж 21 робочого дня – з дня звернення фізичної особи.
  Контакти: Торгово-промислова палата України
  (044) 584-28-24, м. Київ, вул. Велика Житомирська, 33 ucci@ucci.org.ua http://cci.dp.ua/
  Дніпропетровська торгово-промислова палата
  49044, м. Дніпро, вул. Шевченка, 4,
  Приймальня: тел.: (0562) 36-22-58, факс: (0562) 36-22-59 E-mail: dcci@dcci.org.ua
      Відповідно до міжнародної практики обставина форс-мажору, в тому числі карантин, автоматично не звільняє від відповідальності. Необхідно розуміти, яким чином певна обставина, в тому числі карантин, обмежує виконання певного зобов’язання.
  Але наразі у Комітеті Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики вже говорять про необхідність розробити законопроєкт щодо зменшення орендної плати для підприємців, звівши її лише до витрат на утримання приміщень. Коли це буде і чи буде – питання часу.
  Додатково проконсульватися громадяни можуть у Жовтоводському бюро правової допомоги. На період карантину всі консультації фахівців Жовтоводського бюро правової допомоги здійснюватимуть в дистанційному режимі за тел.050-505-28-33.  Всеукраїнська гаряча лінія  системи безоплатної правової допомоги 0-800-213-103 (цілодобово, безкоштовно).