Про утримання домашніх тварин у населених пунктах України

   

Місця утримання домашніх тварин

Власникам домашніх тварин дозволяється утримувати цих тварин:

в квартирах, де проживає одна сім'я - за кількістю, обмеженою можливістю забезпечення санітарно-гігієнічних норм їм умов утримання;

в квартирах, де проживає декілька сімей (в т.ч. комунальних) - лише за письмовою згодою всіх повнолітніх мешканців квартири;

у жилому приміщенні гуртожитку (кімнаті, блоці) - за письмової згоди повнолітніх мешканців, які спільно проживають у даному приміщенні;

на території приватного будинку чи присадибної земельної ділянки - за умови якщо огорожа цієї території забезпечує ізоляцію тварини та наявна попереджувальна табличка про існування тварини;

на території і\або приміщенні, що не належить власнику тварини на правах власності, - за умов письмової згоди власника території і\або приміщення;

у куточках живої природи - у встановленому порядку за погодженням з державними органами санітарно-епідеміологічної служби та ветеринарної медицини;

на територіях об'єктів будівництва, підприємств, установ, організацій - за умов наявності обладнаних приміщень та попереджувальної таблички про існування тварини.

Особливості утримання собак, породи яких визнані як потенційно небезпечні

Утримання собак, породи яких визнані як потенційно небезпечні є джерелом підвищеної небезпеки.

Власником собак, породи яких визнані як потенційно небезпечні, може бути фізична особа не молодшою 18-річного віку та є фізично спроможною керувати твариною.

Власник собак, породи яких визнані як потенційно небезпечні, зобов'язаний:

обов'язково пройти процедуру реєстрації та електронної ідентифікації тварини;

щорічно підтверджувати адаптованість тварини в умовах населеного пункту;

дотримуватися встановлених вимог до вигулу таких порід собак.

Визначення термінів

У цьому законі терміни вживаються в такому значенні:

1) адаптованість собаки в умовах населеного пункту - перевірка мінімально необхідного переліку навичок, виконання яких дозволяє визначити стан нервової системи собаки, його керованість, ступінь безпеки собаки по відношенню до її власника й оточення, а також наявність у самого власника навичок керування собакою - визначається шляхом тестування за встановленою програмою;

2) бездоглядні тварини - домашні собаки та коти, незалежно від породи та призначення (у тому числі собаки, що мають ошийник з особистим номерним знаком і намордник) які знаходяться без власника та не на прив'язі на вулицях, площах, ринках, у скверах, садах, на бульварах, пляжах, у громадському транспорті та інших громадських місцях;

3) безпритульні тварини - домашні тварини, що залишилися без догляду людини або утворили напіввільні угруповання, здатні розмножуватися поза контролем людини;

4) вигул собак - тимчасове знаходження собак у присутності їхніх власників або осіб, що їх заміняють, на відкритому повітрі поза місцями постійного проживання цих собак з метою задоволення їх фізіологічних потреб й гармонічного розвитку;

5) відчуження тварини - передача права власності на тварину юридичним чи фізичним особам за процедурами та у спосіб, що не заборонено чинним законодавством;

6) власник собаки чи кота - юридична або фізична особа, яка досягла 16 (18) років і спроможна забезпечити умови утримання тварин відповідно до природних (фізіологічних) та видових потреб, та, яка здійснює догляд за твариною, що належить їй на праві власності або на інших підставах, що не суперечать законодавству України;

7) гуманне ставлення до тварин - дії, що відповідають вимогам захисту тварин від жорстокого поводження і передбачають доброзичливе ставлення до тварин, сприяння їх благу, покращення якості їх життя тощо;

8) домашні тварини - собаки, коти та інші тварини, що протягом тривалого історичного періоду традиційно утримуються і розводяться людиною, а також тварини видів чи порід, штучно виведених людиною для задоволення естетичних потреб і потреб у спілкуванні, що, як правило, не мають життєздатних диких популяцій, які складаються з особин з аналогічними морфологічними ознаками, та існують тривалий час у їх природному ареалі;

9) екскременти - відходи життєдіяльності тварини;

10) жорстоке поводження з тваринами - дії, що протирічать нормам, встановленим нормативно-правовими актами, спрямованими на захист тварин від жорстокого поводження та спричиняють тваринами біль, каліцтво, травми, страждання, стрес, призводять до їх передчасної загибелі;

11) ідентифікаційні документи - документи встановленого зразка, що видаються на тварину (реєстраційне посвідчення, ветеринарний паспорт);

12) ідентифікаційний номер - індивідуальний номер, що присвоюється тварині та не змінюється протягом її життя;

13) ідентифікація тварин - процес ототожнення тварини шляхом присвоєння їй ідентифікаційного номера з використанням візуальних, електронних та змішаних засобів залежно від виду тварини з подальшим внесенням ідентифікаційного номера до загальної електронної бази;

14) карантинний майданчик - спеціально обладнані ізольовані приміщення, які відповідають передбаченим ветеринарно-санітарним нормам, призначені для тимчасового утримання домашніх тварин у разі їх вилову чи тимчасової ізоляції;

15) куточок живої природи - складова частина кабінету (відділу, лабораторії, класу) біології загальноосвітніх і позашкільних навчальних, наукових, санаторно-курортних і оздоровчих закладів, які створюються для проведення навчальних, практичних занять з метою здобуття поглиблених знань про живі організми, формування фактичних умінь та навичок, вивчення, спостереження та догляду за рослинами і тваринами, що мають відповідні дозволи санітарних, ветеринарних та інших служб;

16) майданчик для дресирування собак - це огороджена та обладнана відповідно до типового проекту територія, що призначена для дресирування собак;

17) місце або зона для вигулу тварин - територія, на якій власник має право вільного вигулу тварини;

18) поводир незрячого (тварина супроводу) - собака, яка використовується для полегшення пересування в умовах міста інвалідів І або ІІ групи, позбавлених зору або залишковий зір яких не дає можливості самостійно орієнтуватися в просторі та мають обмежені фізичні можливості і потребують допомоги спеціально підготовленої собаки для пересування і спілкування. При цьому тварина повинна пройти підготовку у спеціалізованих закладах з підготовки собак-поводирів та реабілітації інвалідів, по закінченні яких, тварина разом з комплектом необхідного спорядження та підтверджуючим документом установленого зразка (що має назву "Собака-поводир сліпого"), передається особі, позбавленій зору;

19) потенційно небезпечні породи собак - породи собак, які мають що володіють генетично детермінованими якостями агресії й сили.

До потенційно небезпечних порід собак відносяться: акіта-іну, американський бульдог, американський пітбультер'єр, американський стафордширський тер'єр, англійський мастиф, бельгійський мастиф, аргентинський дог, бельгійська вівчарка, бернський зенненхунд, бордоський дог, бразильська філа, бульмастиф, бультер'єр, доберман, кавказька вівчарка, кане корсо, мастіно неаполетано, московська сторожова, німецька вівчарка, німецький дог, перо преса канаріо, південноруська вівчарка, різеншнауцер, родезійський ріджбек, ротвейлер, середньоазіатська вівчарка, східноєвропейська вівчарка, тосаіну, чорний тер'єр, німецький боксер, фокстер'єр, шарпей, ягдтер'єр німецький, а також метиси зазначених порід з явними фенотипічними ознаками.

20) притулки для тварин - спеціально обладнані приміщення (території), що належать юридичній або фізичній особі та мають відповідні дозволи санітарних, ветеринарних та інших служб, призначені для утримання виловлених бездоглядних або безпритульних тварин, у т. ч. вилучених або конфіскованих;

21) пункт тимчасового утримання тварин (пункт перетримки) - спеціально обладнані приміщення (території) для тимчасового утримання вилучених або іншим способом відчужених тварин, а також знайдених або виловлених бездоглядних тварин;

22) реєстрація домашніх тварин - система обліку тварин, яку здійснює орган місцевого самоврядування, шляхом присвоєння тварині індивідуального номера та внесення відповідної інформації до загальної електронної бази домашніх тварин;

23) службові тварини - тварини, використовувані в пошукових, сторожових, патрульно-постових, захисно-вартових, пошуково-рятувальних і інших службових цілях;

24) собаки, що визнані небезпечними - собаки, які вже проявили неспровоковану агресію до людей і тварин, що підтверджено відповідним протоколом (актом), складеним з дотриманням вимог законодавства України;

25) спровокована агресія - агресивна поведінка тварини викликана навмисними діями;

26) стерилізація - позбавлення тварини хірургічним або біологічним шляхом здатності до відтворення потомства (репродуктивної здатності);

27) тимчасова ізоляція (карантинування) тварин - тимчасове перебування тварин у пунктах перетримки та притулках (міні притулках) для утримання тварин до вирішення питань, пов'язаних з їх подальшим утриманням;

28) шкода, заподіяна третій особі внаслідок агресивної або непередбачуваної дії тварини - шкода, яка призвела до погіршення фізичного або психічного стану здоров'я людини, ушкодження майна, якщо має місце причинний зв'язок між дією цієї тварини і заподіяною шкодою.Читати ще