EUR: 38,35 грн.
USD: 41,1 грн.
Сьогодні: +7..+9 °C, рвані хмари

Соціальна підтримка: Вихід на пенсію

  Зміст:

  1. Коли виходять на пенсію в Україні
  2. Куди звертатися за оформленням пенсії
  3. Які документи потрібні для оформлення пенсії
  4. Який строк розгляду документів для оформлення пенсії.
  5. Як визначається розмір пенсії
   • Тривалість страхового стажу
   • Коефіцієнт страхового стажу
   • Величина заробітку
  6. Посилання на законодавство

  В Україні передбачені три основних види пенсій:

  • пенсія за віком;
  • пенсія по інвалідності;
  • пенсія по втраті годувальника.

  В цьому тексті мова піде про пенсії за віком, право на які мають чоловіки та жінки після досягнення 60 років при наявності страхового стажу не менше 15 років.

  1. Коли виходять на пенсію в Україні

  В Україні встановлено єдиний вік для виходу на пенсію для чоловіків і для жінок – 60 років.

  Але у деяких випадках українці мають право вийти на пенсію достроково:

  • для жінок 1961 року народження і старших збільшення пенсійного віку відбувається поступово, з 55 до 59.5 років (згідно з Законом «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування»);
  • особи з особливим станом здоров'я (хворі на гіпофізарний нанізм (ліліпути), диспропорційні карлики):
   • чоловіки – після досягнення 45 років за наявності не менше 20 років страхового стажу,
   • жінки – після досягнення 40 років за наявності не менше 15 років страхового стажу;
  • люди з обмеженими можливостями по зору I групи – сліпі та люди з обмеженими можливостями з дитинства I групи:
   • чоловіки – після досягнення 50 років за наявності не менше 15 років страхового стажу,
   • жінки – після досягнення 40 років за наявності не менше 10 років страхового стажу;
  • жінки, які народили п'ятеро або більше дітей і виховали їх до шестирічного віку і матері дітей з обмеженими можливостями з дитинства, які виховали їх до шестирічного віку:
   • матері – після досягнення 50 років за наявності не менше 15 років страхового стажу,
   • батьки – після досягнення 55 років та за наявності не менше 20 років страхового стажу;
  • особи, які були учасниками ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС або є потерпілими від Чорнобильської катастрофи відповідно до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи".

  Достроково призначені пенсії за віком не виплачується працюючим пенсіонерам, поки вони не досягнуть загальновстановленого пенсійного віку.

  За кожний повний рік страхового стажу понад 35 років чоловікам і 30 років жінкам пенсія збільшується на 1% від їх пенсії (але не більш ніж на 1% від мінімального розміру пенсії за віком).

  Якщо чоловік або жінка бажають продовжувати працювати після досягнення пенсійного віку, а пенсію отримувати з більш пізнього віку, пенсія за віком призначається:

  • з урахуванням страхового стажу на день звернення за призначенням пенсії;
  • з підвищенням розміру пенсії за віком на такий відсоток:
   • на 0,5% за кожний повний місяць страхового стажу після досягнення пенсійного віку у разі відстрочення виходу на пенсію на строк до 60 місяців;
   • на 0,75% за кожний повний місяць страхового стажу після досягнення пенсійного віку у разі відстрочення виходу на пенсію на строк понад 60 місяців.

  2. Куди звертатися для оформлення пенсії

  Якщо Ви не працюєте

  Непрацюючим громадянам необхідно звернутися до органа, що призначає пенсію, за місцем проживання (реєстрації). До речі, не обов'язково звертатися особисто. Ви маєте право оформити пенсію через свого представника, надавши йому нотаріальне доручення.

  Якщо Ви ще працюєте

  За громадян, що ще працюють, заяву про призначення пенсії до управління ПФУ подає уповноважена посадова особа організації, де цей громадянин працює (зазвичай бухгалтерія та відділ кадрів). Зрозуміло, за бажанням, працівник може подати заяву і особисто за місцем проживання.

  Уповноважена посадова особа зобов'язана:

  • не пізніше місяця до дня досягнення працівником пенсійного віку письмово повідомити його про виникнення права на пенсію за віком, у тому числі на пільгових умовах;
  • у 10-денний термін з дня одержання заяви про призначення пенсії оформити необхідні документи і направити їх до органу, що призначає пенсію, за місцезнаходженням організації або за місцем проживання (реєстрації) особи;
  • у разі необхідності надати допомогу щодо одержання відсутніх у особи документів для призначення пенсії.

  Обов'язок підготовки документів за призначенням пенсії лягає на організацію, в якій працює майбутній пенсіонер. Якщо ж пенсіонер не працює, то такий обов'язок лягає безпосередньо на місцеве відділення Пенсійного фонду України.

  Разом з тим, обов'язок підприємства, на якому працює майбутній пенсіонер, збирати надані документи – прямо не визначений. Тому обов'язок збирати всі потрібні папери лягає на вас.

  3. Які документи потрібні для оформлення пенсії

  Для оформлення пенсії за віком необхідно зібрати наступні документи:

  • Довідка податкової адміністрації про присвоєння ідентифікаційного номера (ІПН);
  • Трудова книжка або документи про стаж, причому за період роботи з 01.01.2004 р. відділ персоніфікованого обліку органа, що призначає пенсію, видає довідку з бази даних;
  • Довідка про заробітну плату за період страхового стажу до 01.07.2000 р. Для обчислення пенсії може враховуватися заробітна плата за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу підряд до 1 липня 2000 року незалежно від перерв:
   • якщо пенсіонер виявив таке бажання і довідка про заробітну плату підтверджена первинними документами в період до 1 січня 2016 року;
   • якщо страховий стаж після 1 липня 2000 року становить менше 60 місяців.
   Законодавство також дозволяє розраховувати пенсію без урахування 60 календарних місяців до 01.07.2000 року, якщо такий варіант буде більш вигідним для пенсіонера.
  • Індивідуальні відомості про застраховану особу за період страхового стажу з 01.07.2000 р, які видаються відділом персоніфікованого обліку за формою. Документи про надання особливого статусу особі, наприклад, «чорнобильське» посвідчення;
  • Документи про місце проживання (реєстрації) особи;
  • Кольорова фотокартка 4х6 (2 шт.) – необхідна для оформлення пенсійного посвідчення;
  • Копія паспорта;
  • Заява на виплату пенсії через банківські установи чи поштове відділення. Заявник надає довідку про відкриття рахунку в банку або зазначає, що бажає отримувати пенсію на пошті;
  • Заява про призначення пенсії. Бланк надається працівниками Пенсійного фонду України та заповнюється заявником по паспорту безпосередньо в момент подачі документів.

  Документи для призначення пенсії можуть подаватися як в оригіналах, так і в нотаріально засвідчених копіях (або завірені адміністрацією підприємства, що подає документи заявника на призначення пенсії, чи органом, що призначає пенсію).

  Документи про стаж, вік та заробітну плату подаються лише в оригіналах.

  Якщо підтвердженням страхового стажу є трудова книжка, подається її копія, засвідчена адміністрацією підприємства за місцем останньої роботи, або органом, що призначає пенсію.

  4. Який строк розгляду документів для оформлення пенсії

  Не пізніше 10 днів після надходження заяви з необхідними документами орган, що призначає пенсію, зобов'язаний:

  • винести рішення щодо призначення пенсії;
  • видати або направити адміністрації або особі повідомлення про призначення, відмову в призначенні із зазначенням причин відмови та порядку його оскарження.

  Пенсія призначається з дня подання заяви, якщо:

  • наданих документів достатньо для визначення права на пенсію,
  • майбутній пенсіонер протягом трьох місяців надасть всі відсутні документи.

  Якщо протягом трьох місяців пенсіонер не надасть всі необхідні документи, то пенсію буде призначено з дня, коли остаточно будуть надані такі документи.

  Документом, який підтверджує призначення особі пенсії, є пенсійне посвідчення, що видається Пенсійним фондом.

  Пенсіонер має право вимагати, а працівники органу, що призначає пенсію, зобов'язані видати пенсіонеру виписку з розпорядження про призначення пенсії з інформацією про періоди страхового стажу та заробітної плати, які враховані при розрахунку пенсії.

  Заява про призначення пенсії з усіма поданими документами та рішенням про призначення пенсії зберігаються в окремій пенсійній справі на кожного пенсіонера.

  5. Як визначається розмір пенсії

  Розмір пенсій за віком у всіх випадках визначається індивідуально для кожної особи і залежить від:

  • тривалості страхового стажу;
  • величини заробітку, з якого були сплачені страхові внески;
  • коефіцієнту страхового стажу;
  • коефіцієнту заробітку;
  • часу виходу на пенсію.

  До основного розміру пенсій за віком можуть встановлюватися (якщо є на те підстави) доплати, надбавки, підвищення.

  Розрахунок основного розміру пенсії за віком

  Основний розмір пенсії за віком розраховується за формулою:

  П = ЗП × КС

  де:

  • П – розмір пенсії, у гривнях;
  • ЗП – заробітна плата застрахованої особи;
  • КС – коефіцієнт страхового стажу застрахованої особи.

  Тривалість страхового стажу

  Страховий стаж – це період, протягом якого особа підлягала загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню та за який щомісяця сплачені страхові внески в сумі не меншій, ніж мінімальний страховий внесок.

  До страхового стажу зараховуються:

  • періоди, за які було сплачено страхові внески;
  • періоди трудової діяльності до 1 січня 2004 року враховуються так, як вимагає Закон «Про пенсійне забезпечення» та законодавство СРСР. Іншими словами, весь трудовий стаж, набутий до 1 січня 2004 року прирівнюється до страхового.

  Особливості обчислення стажу:

  Періоди трудової та іншої діяльності За період до 1 січня 2004 року За період після 1 січня 2004 року
  Робота на підставі трудового договору на підприємствах, незалежно від форм власності та господарювання Зараховується на підставі записів трудової книжки. У разі відсутності трудової книжки, а також у випадках, коли в трудовій книжці відсутні необхідні записи або містяться неправильні чи неточні записи про періоди роботи, для підтвердження трудового стажу приймаються інші документи, видані за місцем роботи, а також архівними установами. Зараховується за даними персоніфікованого обліку, виходячи із суми сплачених внесків
  Робота за угодами цивільно-правового характеру або на інших умовах Зараховується за умови сплати страхових внесків (на підставі відповідного договору та інших документів, які підтверджують період роботи та сплати страхових внесків) Зараховується за даними персоніфікованого обліку, виходячи із суми сплачених внесків
  Підприємницька діяльність Зараховується за наявності довідки Пенсійного фонду України про сплату страхових внесків, а з 01.07.2000 – підтверджується даними персоніфікованого обліку за інформацією відділу персоніфікованого обліку. Період здійснення фізичною особою підприємницької діяльності за спрощеною системою оподаткування до 01.01.2004 підтверджується спеціальним торговим патентом, або свідоцтвом про сплату єдиного податку, або патентом про сплату фіксованого розміру прибуткового податку з громадян, або довідкою про сплату страхових внесків Зараховується за даними персоніфікованого обліку, виходячи із суми сплачених внесків за встановленою формулою
  Робота в’язнів Зараховується на підставі довідки органів внутрішніх справ і довідки про сплату страхових внесків до Пенсійного фонду України Зараховується за даними персоніфікованого обліку, виходячи із суми сплачених внесків
  Період одержання допомоги по безробіттю Зараховується за записами трудової книжки, внесеними органом державної служби зайнятості населення про період одержання допомоги по безробіттю Зараховується на підставі записів у трудовій книжці, а починаючи з 1 січня 2010 р. – за даними персоніфікованого обліку
  Робота на підставі членства в колгоспах та інших кооперативах, незалежно від характеру й тривалості роботи і тривалості перерв Період роботи в колгоспах до 01.01.1965 зараховується до стажу роботи незалежно від кількості вироблених трудоднів. Період роботи в колгоспі після 01.01.1965, якщо член колгоспу не виконував без поважних причин встановленого мінімуму трудової участі в громадському господарстві, враховується за фактичною тривалістю (загальна кількість вихододнів ділиться на 25,4) Зараховується за даними персоніфікованого обліку, виходячи із суми сплачених внесків
  Творча діяльність членів творчих спілок, а також інших творчих працівників, які не є членами таких спілок Зараховується за умови сплати страхових внесків до Пенсійного фонду України. Для підтвердження часу творчої діяльності членів творчих спілок та інших творчих працівників, які не є членами творчих спілок, приймаються довідки про період сплати страхових внесків до Пенсійного фонду України. Зараховується за даними персоніфікованого обліку, виходячи із суми сплачених внесків
  Військова служба, служба в органах державної безпеки та органах внутрішніх справ Зараховується на підставі військових квитків; довідок військових комісаріатів, військових частин і установ системи Міноборони, МВС, Служби безпеки, Держспецзв’язку, Держспецтрансслужби та інших установ; довідок архівних і військово-лікувальних установ. Зараховується за даними персоніфікованого обліку
  Служба у воєнізованій охороні, в органах спеціального зв’язку і в гірничорятувальних частинах, незалежно від відомчої підпорядкованості та наявності спеціального або військового звання Зараховується на підставі довідок та інших документів, що підтверджують зазначені періоди служби Зараховується за даними персоніфікованого обліку, виходячи із суми сплачених внесків
  Навчання у вищих і середніх спеціальних навчальних закладах, в училищах і на курсах з підготовки кадрів, підвищення кваліфікації та перекваліфікації, в аспірантурі, докторантурі та клінічній ординатурі Зараховується лише період з денною формою навчання і підтверджується дипломами, посвідченнями, свідоцтвами, а також довідками та іншими документами, що видані на підставі архівних даних і містять відомості про періоди навчання. Не зараховуються до страхового стажу періоди навчання після 1 січня 2004 року в училищах, вищих, середніх та інших навчальних закладах. Зараховуються до страхового стажу лише періоди проходження професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації з відривом від виробництва за направленням підприємств, установ, організацій (без збереження заробітної плати та з отриманням стипендії згідно із законодавством)
  Тимчасова непрацездатність Зараховується. При цьому тривалість тимчасової непрацездатності, яка розпочалася в період роботи і продовжувалась після звільнення, встановлюється на підставі довідок, виданих за місцем цієї роботи Зараховується за даними персоніфікованого обліку з урахуванням суми сплачених внесків
  Час догляду за людиною з обмеженими можливостями I групи або дитиною-інвалідом віком до 16 років, а також за престарілим, який за висновком медичного закладу потребує постійного стороннього догляду або досяг 80-річного віку Зараховується на підставі акта обстеження фактичних обставин здійснення догляду та документів, що засвідчують перебування на інвалідності (для людей з обмеженими можливостями I групи і дітей-інвалідів) і вік (для престарілих і дітей-інвалідів). Акт обстеження фактичних обставин здійснення догляду складається органами Пенсійного фонду на підставі відомостей, одержаних від органів управління житловим фондом, сільських, селищних рад, народних депутатів, опитування осіб, за якими здійснюється догляд, та їхніх сусідів, інших даних. Документами, які підтверджують перебування на інвалідності, можуть бути виписка із акта огляду медико-соціальної експертної комісії, медичні висновки, пенсійне посвідчення, посвідчення одержувача допомоги або довідка органів праці та соціального захисту населення або Пенсійного фонду та інші документи. Документами, які підтверджують вік, можуть бути свідоцтво про народження або виписка із паспорта чи довідка органів управління житловим фондом та інші Зараховується одному з непрацюючих працездатних батьків, усиновителів, опікуну, піклувальнику, які фактично здійснюють догляд за дитиною-інвалідом, а також непрацюючим працездатним особам, які здійснюють догляд за людиною з обмеженими можливостями І групи або за престарілим, який за висновком медичного закладу потребує постійного стороннього догляду або досяг 80-річного віку, якщо такі непрацюючі працездатні особи отримують допомогу або компенсацію відповідно до законодавства
  Час догляду за малолітніми дітьми, але не довше ніж до досягнення кожною дитиною 3-річного віку Зараховується. Працюючим громадянам – за даними трудової книжки, непрацюючим матерям – на підставі свідоцтва про народження дитини або виписки із паспорта (у разі смерті дитини – свідоцтва про смерть), а також документів про те, що до досягнення дитиною 3-річного віку мати не працювала Зараховується за даними персоніфікованого обліку (страхові внески до Пенсійного фонду сплачує Держбюджет)
  Час відпустки без збереження зарплати, визначений у медичному висновку, але не більш як до досягнення дитиною 6-річного віку Зараховується на підставі трудової книжки Не зараховується
  Період проживання дружин осіб офіцерського складу з чоловіками в місцевостях, де була відсутня можливість їх працевлаштування за спеціальністю Зараховується, але не більше 10 років, на підставі довідок, виданих командирами (начальниками) військових частин, військово-навчальних (навчальних) закладів, підприємств, установ і організацій в порядку, що визначається Міноборони. Не зараховується
  Час перебування на інвалідності у зв’язку з нещасним випадком на виробництві або професійним захворюванням Зараховується до стажу роботи для призначення пенсії за віком, а також до стажу роботи із шкідливими умовами, який дає право на призначення пенсії на пільгових умовах і у пільгових розмірах Зараховується до стажу роботи для призначення пенсії за віком, а також до стажу роботи зі шкідливими умовами, який дає право на призначення пенсії на пільгових умовах і у пільгових розмірах
  Час догляду одному із батьків за потерпілою дитиною до досягнення нею віку 12 років(ст. 30 ЗУ «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи») Зараховується на підставі:
  • свідоцтва про народження дитини або паспорта (у разі смерті дитини – свідоцтва про смерть);
  • посвідчення дитини, яка потерпіла від Чорнобильської катастрофи або довідки про видачу такого посвідчення;
  • заяви особи, яка звернулася за призначенням пенсії, про те, що ніхто з батьків не скористався зазначеною пільгою;
  • документів про те, що до досягнення дитиною 12-річного віку один з батьків не працював.
  Не зараховується

  Робота під землею, з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці (за списком № 1 виробництв, робіт, професій, посад і показників) дає право на пільги – за кожний повний рік стажу такої роботи до страхового стажу додатково зараховується по одному року.

  Особам, які не мають достатнього для призначення повної пенсії стажу роботи, призначаються пенсії за віком при неповному стажі в розмірі, пропорційному наявному стажу, але не менше соціальної пенсії.

  Основні документи, що підтверджують трудовий стаж:

  • Трудова книжка;
  • За відсутності трудової книжки, а також, якщо в трудовій книжці відсутні потрібні записи або містяться неправильні чи неточні записи про періоди роботи – довідки, виписки з наказів, відомості на видачу заробітної плати, особові рахунки, посвідчення, характеристики, письмові трудові договори й угоди з відмітками про їхнє виконання, інші документи, які містять відомості про періоди роботи.

  Коефіцієнт страхового стажу

  Коефіцієнт страхового стажу напряму залежить від кількості відпрацьованих особою місяців. Страховий стаж розраховується по формулі:

  КС = СМ × ВС
  100% × 12

  де:

  • КС – коефіцієнт страхового стажу,
  • СМ – сума місяців страхового стажу,
  • ВС – визначена величина оцінки одного року страхового стажу (у відсотках).

  За період участі в солідарній системі величина оцінки одного року страхового стажу дорівнює 1,35%.

  Коефіцієнт страхового стажу, що застосовується для обчислення розміру пенсії, визначається із заокругленням до п'яти знаків після коми.

  Величина заробітку

  До заробітної плати (доходу) для обчислення пенсії включаються:

  • дохід отримуваний застрахованою особою після 1.07.2000 року, з якого були фактично обчислені та сплачені страхові внески на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування;
  • суми виплат, отриманих застрахованою особою до 1.07.2000 року, у межах сум, на які згідно із законодавством, що діяло раніше, нараховувалися внески на державне соціальне страхування або збір на обов'язкове державне пенсійне страхування;
  • суми заробітної плати (доходу), визначені виходячи зі здійсненої застрахованою особою доплати до мінімального страхового внеску.

  Періоди, за які враховується зарплата для обчислення розміру пенсії:

  • дохід за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу підряд до 1.07.2000 року незалежно від перерв.
  • за весь період страхового стажу з 1.07.2000 року.

  За вибором особи, яка звернулася за призначенням пенсії, з періоду, за який враховуватиметься заробітна плата (дохід) для обчислення пенсії, можуть бути виключені певні періоди (за період з 1.07.2000 р. до 1.01.2005 р або за умови сплати страхових внесків):

  • періоди строкової військової служби;
  • навчання;
  • догляду за інвалідом І групи або дитиною-інвалідом віком до 16 років, або за пенсіонером, який за висновком медичного закладу потребує постійного стороннього догляду;
  • догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

  Заробіток для призначення пенсії визначається по формулі:

  ЗП = ЗС × КЗ

  де:

  • ЗС – розрахункова середня заробітна плата на одну особу в цілому в Україні, з якої сплачено страхові внески, за три календарні роки, що передують року звернення за призначенням пенсії.
  • КЗ – коефіцієнт заробітної плати застрахованої особи, визначається по формулі:
  КЗ = СК
  К

  де:

  • СК – сума коефіцієнтів заробітної плати (доходу) за кожний місяць (КЗ1 + КЗ2 + КЗ3 + ... + КЗn);
  • (КЗ1 + КЗ2 + КЗ3 + ... + КЗn) – визначається шляхом ділення фактичної заробітної плати застрахованої особи на величину середньої заробітної плати в Україні за відповідний період у розрізі кожного місяця. Усі помісячні коефіцієнти підсумовуються і поділяються на кількість місяців страхового стажу. Виходить середньоарифметичний коефіцієнт заробітку.
  • К – кількість місяців страхового стажу, за які розраховано коефіцієнти заробітної плати (доходу) застрахованої особи.

  Індивідуальний коефіцієнт заробітної плати КЗ визначається з п’ятьма знаками після коми.