EUR: 38,35 грн.
USD: 41,1 грн.
Сьогодні: +10..+10 °C, хмарно

Сім'я та дитина: ПРО ДОПОМОГУ ОДИНОКІЙ МАТЕРІ

  Хто має право на призначення допомоги одиноким матерям:

  • Одинокі матері;
  • Одинокі усиновлювачі;
  • Матері (батьки), у разі смерті одного з батьків, яка (який) не одержує на них пенсію в разі втрати годувальника, соціальну пенсію або державну соціальну допомогу дитині померлого годувальника.

  Кого слід вважати одинокою матір’ю

  Поняття «одинока мати» визначається як жінка, яка не перебуває у шлюбі і у свідоцтві про народження дитини якої відсутній запис про батька дитини або запис про батька зроблено в установленому порядку за вказівкою матері, вдова, інша жінка, яка виховує і утримує дитину сама (Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про практику розгляду судами трудових спорів» від 06.11.1992 р. № 9).

  Зазначені особи мають право на отримання допомоги одиноким матерям, якщо:

  Мають дітей віком до 18 років (якщо діти навчаються за денною формою навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладах І-ІVрівня акредитації, – до закінчення такими дітьми навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років).

  Розмір допомоги

  Допомога на дітей одиноким матерям, одиноким усиновлювачам, матері (батьку) у разі смерті одного з батьків, які мають дітей віком до 18 років (якщо діти навчаються за денною формою навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних, а також вищих навчальних закладах І-IV рівнів акредитації, – до закінчення такими дітьми навчальних закладів, але не довше, ніж до досягнення ними 23 років), надається у розмірі, що дорівнює різниці між 100% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців.

  До складу сім’ї особи, що звертається за призначенням зазначеної допомоги, включаються:

  • чоловік (дружина);
  • рідні, усиновлені та підопічні діти віком до 18 років, а також діти віком до 23 років, які навчаються за денною формою у вищих навчальних закладах І — IV рівня акредитації та професійно-технічних навчальних закладах і не мають власних сімей незалежно від місця проживання або реєстрації;
  • неодружені повнолітні діти, які визнані інвалідами з дитинства І та II групи або інвалідами І групи і проживають разом з батьками;
  • непрацездатні батьки чоловіка та дружини, які проживають разом з ними і перебувають на їх утриманні у зв’язку з відсутністю власних доходів;
  • жінка та чоловік, які проживають однією сім’єю, не перебувають у шлюбі, але мають спільних дітей.

  Розмір допомоги одинокій  матері безпосередньо залежить від отриманого нею або її сім’єю  за попередні шість місяців до місяця, в якому ця особа звернулася із заявою про призначення допомоги. У випадку перерахунку допомоги – до місяця, в якому здійснюються такий перерахунок, тобто через кожні шість місяців після подання заяви про призначення допомоги.

  Потім враховується кількість осіб, які проживають разом з одинокою матір’ю, адже дохід матері (сім’ї) ділиться між ними усіма. При визначенні розміру допомоги одинокій матері береться до уваги прожитковий мінімум для дитини відповідного віку, встановлений ЗУ «Про державний бюджет України на 2019 рік».

  Різниця, яка виходить між прожитковим мінімумом для дитини відповідного віку та сумою доходу, який в сім`ї припадає на цю дитину, виплачують одинокій матері.

  Розглянемо приклад, одинока мати виховує двох дітей віком чотири і шістнадцяти років та отримує мінімальну заробітну плату у розмірі  грн. на місяць. На кожного з трьох членів сім`ї припадає середньомісячний дохід у розмірі 1391 грн. (4 173 грн.:3=1391грн). Таким чином одинока мати отримає допомогу у розмірі: на дитину чотирьох років – 235 грн.( 1626 - 1391=251), на дитину шістнадцяти років – 636 грн. (2027-1391=636).

  Куди звертатися за отриманням допомоги

  До органів праці та соціального захисту населення за місцем реєстрації отримувача допомоги. Допомога може бути призначена за місцем фактичного проживання за умови подання довідки про неодержання зазначеної допомоги в органі праці та соціального захисту населення за місцем реєстрації.

  Виплата допомоги на дітей одиноким матерям (батькам) припиняється у наступних випадках:

  • позбавлення отримувача допомоги батьківських прав;
  • позбавлення отримувача допомоги волі за вироком суду;
  • скасування рішення про усиновлення дитини або визнання його недійсним;
  • реєстрації дитиною шлюбу до досягнення нею 18-річного віку;
  • надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності у випадках, передбачених законом;
  • смерті дитини;
  • смерті отримувача допомоги.

  Виплата допомоги на дітей одиноким матерям (батькам) призупиняється у наступних випадках:

  • тимчасового влаштування дитини на повне державне утримання;
  • відібрання дитини в отримувача допомоги без позбавлення батьківських прав;
  • тимчасового працевлаштування дитини.

  У разі припинення дії обставин, для призупинення чи припинення виплати допомоги, виплата допомоги поновлюється за письмовою заявою отримувача допомоги до органу, який призначає допомогу, з місяця, що настає за місяцем, в якому припинилася дія зазначених обставин.

  Звертаємо увагу! Жінка, яка має дітей від особи, з якою вона не перебувала і не перебуває в зареєстрованому шлюбі, але з якою вона веде спільне господарство, разом проживає і виховує дітей, право на одержання допомоги, встановленої на дітей одиноким матерям, не має. При реєстрації цією жінкою шлюбу з особою, яка є батьком її дітей, допомога на дітей, народжених від цієї особи, не призначається.