В яких випадках при звільненні не потрібно відпрацьовувати два тижні?

   

Згідно ст. 38 Кодексу законів про працю України (КЗпП), перед тим як розірвати трудовий договір, укладений на невизначений період часу співробітник повинен попередити про це керівництво письмово за два тижні.

Але в КЗпП також прописані умови, згідно з якими, керівництво підприємства повинно звільнити співробітника в термін, про який він просить. Це можливо якщо співробітник вказує одну з причин, по якій він не може продовжувати роботу і відпрацьовувати покладених два тижні. До таких випадків відносяться:

    - переїзд на нове місце проживання;
    - переведення чоловіка або дружини на роботу в іншу місцевість;
    - вступ до навчального закладу;
    - неможливість проживання у даній місцевості, підтверджена медичним висновком;
    - вагітність, догляд за дитиною до досягнення нею 14-річного віку або дитиною з інвалідністю, догляд за хворим членом сім'ї відповідно до медичного висновку або особою з інвалідністю I групи;
   -  Вихід на пенсію;
    - прийняття на роботу за конкурсом.Читати ще