Повірка лічильників

   

Незважаючи на той факт, що законодавством було передбачено, що періодична повірка, обслуговування та ремонт лічильників, які належали фізичним особам (не суб’єктам підприємницької діяльності), повинні були здійснюватися за рахунок підприємств та організацій, які надавали послуги (води, тепла, газу), але виконавець послуг перекладав весь організаційний та матеріальний тягар на нас, споживачів. Свої ж протиправні дії пояснювали тим, що у тарифі нібито була відсутня відповідна складова.

1 січня 2016 набув чинності новий Закон України Про метрологію та метрологічну діяльність від 05.06.2014 № 1314-VII.

Найбільш позитивним моментом нової редакції цього Закону, що суттєво спростить життя кожного є законодавчо закріплений підхід до питання  повірки засобів вимірювальної техніки.  Відповідно до п.4 Ст. 17. Закону Періодична повірка, обслуговування та ремонт (у тому числі демонтаж, транспортування та монтаж) засобів вимірювальної техніки (результати вимірювань яких використовуються для здійснення розрахунків за спожиті для побутових потреб електричну і теплову енергію, газ і воду), що є власністю фізичних осіб, здійснюються за рахунок суб’єктів господарювання, що надають послуги з електро-, тепло-, газо- і водопостачання.

Відповідальність за своєчасність проведення періодичної повірки, обслуговування та ремонту (у тому числі демонтаж, транспортування та монтаж) засобів вимірювальної техніки (результати вимірювань яких використовуються для здійснення розрахунків за спожиті електричну і теплову енергію, газ і воду), що є власністю фізичних осіб, покладається на суб’єктів господарювання, що надають послуги з електро-, тепло-, газо- і водопостачання. Періодична повірка проводиться за рахунок тарифів на електро-, тепло-, газо- і водопостачання.

Порядок подання таких засобів на періодичну повірку, обслуговування та ремонт, а також порядок оплати за періодичну повірку, обслуговування та ремонт (у тому числі демонтаж, транспортування та монтаж) встановлюються Кабінетом Міністрів України.
Порядок затверждено Постановою Кабінету Міністрів України від 8 липня 2015 р. № 474 

Саме виконавець не пізніше ніж за місяць до настання строку проведення періодичної повірки лічильника або протягом трьох робочих днів з дня отримання відомостей про необхідність його ремонту інформує про це споживача рекомендованим листом з повідомленням про вручення або в інший спосіб, що підтверджуватиме отримання його споживачем.

Варто відзначити: Подання лічильника на ремонт здійснюється на вимогу споживача або виконавця  у місячний строк з дати отримання відомостей про необхідність його ремонту.

Споживач зобов’язаний  тільки  забезпечити у зазначений в повідомленні строк доступ представника виконавця до лічильника для проведення його періодичної повірки. У разі ж неможливості споживача забезпечити доступ до лічильника у визначений в повідомленні строк споживач не пізніше ніж за 10 календарних днів до настання такого строку інформує про це виконавця шляхом надсилання рекомендованого листа з повідомленням про вручення або в інший спосіб, що підтверджуватиме отримання виконавцем відповідної інформації.

            Перед повіркою, ремонтом або демонтажем лічильника представник виконавця зобов’язаний обов’язково пред’явити споживачеві направлення, видане йому виконавцем, для проведення періодичної повірки, ремонту чи демонтажу лічильника.

Демонтаж лічильника  проводиться представником виконавця виключно у присутності споживача та оформляється актом за формою, затвердженою  постановою КМУ від 8.07. 2015 р. № 474. Після демонтажу лічильника  виконавець забезпечує його транспортування для проведення періодичної повірки або ремонту. На час проведення періодичної повірки або ремонту лічильника виконавець встановлює тимчасовий лічильник.

У разі проведення періодичної повірки лічильника у місці його експлуатації його демонтаж не проводиться.

Після проведення періодичної повірки або ремонту виконавець у строк, зазначений в акті про демонтаж засобу вимірювальної техніки, забезпечує транспортування лічильника для його монтажу.

Споживач же зобов’язаний  забезпечити у строк, зазначений в акті про демонтаж засобу вимірювальної техніки, доступ представника виконавця до місця монтажу лічильника. У разі неможливості споживача у зазначений строк забезпечити доступ представника виконавця до місця монтажу лічильника  споживач не пізніше ніж за п’ять календарних днів до настання такого строку інформує про це виконавця шляхом надсилання рекомендованого листа з повідомленням про вручення або в інший спосіб, що підтверджуватиме отримання виконавцем відповідної інформації.

Представник виконавця, який прибув для проведення монтажу лічильника, зобов’язаний  пред’явити споживачеві направлення, видане виконавцем.

Монтаж лічильника  проводиться представником виконавця виключно у присутності споживача та оформляється актом за формою, затвердженою  постановою КМУ від 8.07.2015 р. № 474.

Більш того, до приведення нормативно-правових актів у відповідність із Законом вони діють в частині, що не суперечить Закону. Отже, положення будь – яких нормативних актів (у тому числі й відомчих), що суперечать новій редакції Закону «Про метрологію та метрологічну діяльність», втратили чинність, і жодна людина  не може бути примушена до їх виконання.

Підсумок:

Споживач відповідає за збереження і цілісність лічильника.

Виконавець відповідає, зобов’язаний:

своєчасність повірки ;

провести перевірку за свій рахунок;

письмово повідомити споживача про терміни проведення повірки .

Знайте свої права та не витрачайте зайвих коштів – Закон на вашому боці!

                                                   Читати ще