EUR: 39,9 грн.
USD: 41,3 грн.
Сьогодні: -1..+1 °C, хмарно

Керування містом: Звернення до посадовців

  1. Що таке звернення до посадовців і як вони подаються

  Під зверненнями громадян до посадовців слід розуміти викладені письмово або в усній формі пропозиції, заяви або скарги.

  • Усне звернення викладається громадянином на особистому прийомі або за допомогою засобів телефонного зв’язку через визначені контактні центри, телефонні "гарячі лінії" та реєструється посадовою особою.
  • Письмове звернення надсилається поштою або передається громадянином до відповідного органу особисто чи через уповноважену ним особу, повноваження якої оформлені відповідно до законодавства. Письмове звернення також може бути надіслане через Інтернет, засоби електронного зв’язку (електронне звернення).

  Подати ряд звернень можна на порталі державних послуг igov.gov.ua, заповнивши невеличку форму:

  • звернення до міської ради – якщо питання стосується міста;
  • звернення до міського голови – якщо питання не було вирішено при зверненні до відділів міської ради;
  • Звернення до голови ОДА – якщо питання стосується районів області та не було вирішено відділами ОДА.

  Звернення до держустанов або посадовців може бути подано окремою особою (індивідуальне) або групою осіб (колективне).

  Особливою формою колективного звернення громадян до Президента, Верховної Ради, Кабінету Міністрів або органу місцевого самоврядування є електронна петиція, яка подається на офіційному веб-сайті органу, якому вона адресована.

  Наприклад:

  • до Президента України;
  • до Верховної Ради України;
  • до Кабінету Міністрів України.

  Майже в кожному регіональному органі місцевого самоврядування на офіційному веб-порталі є можливість подати електронну петицію.

  2. Які бувають види звернень

  Пропозиція (зауваження)

  Пропозиція – це звернення громадян, де висловлюється порада або рекомендація щодо діяльності органів державної влади і місцевого самоврядування, депутатів усіх рівнів, посадових осіб, а також висловлюються думки щодо врегулювання суспільних відносин та умов життя громадян, вдосконалення правової основи державного і громадського життя, соціально-культурної та інших сфер діяльності держави і суспільства.

  Заява (клопотання)

  Заява – це звернення громадян із проханням посприяти реалізації їх прав та інтересів, закріплених Конституцією та чинним законодавством, або повідомлення про порушення чинного законодавства чи недоліки в діяльності підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, народних депутатів України, депутатів місцевих рад, посадових осіб, а також висловлення думки щодо поліпшення їх діяльності.

  Клопотання – письмове звернення з проханням про визнання за особою відповідного статусу, прав чи свобод тощо.

  Скарга

  Скарга – це звернення з вимогою поновити права і захистити законні інтереси громадян, порушені діями (бездіяльністю), рішеннями державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, об'єднань громадян, посадових осіб.

  Запит про надання публічної інформації

  Публічна інформація – це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених Законом.

  Запит на інформацію – це прохання особи до розпорядника інформації надати публічну інформацію, що знаходиться у його володінні.

  Запитувач має право звернутися до розпорядника інформації із запитом на інформацію незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту.

  3. Як правильно складати звернення

  Починайте звернення зі слів “Шановний” та закінчуйте “З повагою”. В одному зверненні краще описувати одне питання, якщо питань багато – напишіть декілька звернень з кожного окремого питання.

  Спочатку викладете коротко вміст і історію вирішення Вашої проблеми із засланнями на відповідність Ваших вимог законодавчим актам, або, навпаки, на протиріччя ним дій організації, на яку Ви скаржитеся. В кінці текст звернення повинен мати чіткі вимоги-побажання, а не розмиті «просимо розібратися».

  У зверненні має бути зазначено прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги.

  Письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати. В електронному зверненні також має бути зазначено електронну поштову адресу, на яку заявнику можна надіслати відповідь, або відомості про інші засоби зв’язку з ним. Електронно-цифровий підпис при надсиланні електронного звернення не вимагається.

  Для письмових запитів на інформацію також використовуються відповідні форми запитів на інформацію, які можна отримати в розпорядника інформації та на офіційному веб-сайті відповідного розпорядника. Зазначені форми мають містити стислу інструкцію щодо процедури подання запиту на інформацію, її отримання тощо.

  Якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його має оформити відповідальна особа з питань доступу до публічної інформації, обов'язково зазначивши в запиті своє ім'я, контактний телефон, та надати копію запиту особі, яка його подала.

  4. У який термін розглядаються звернення

  Термін розгляду звернень громадян

  Ваше звернення повинно бути розглянуто у термін не більше одного місяця від дня його надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення, – не пізніше п'ятнадцяти днів від дня їх отримання. Якщо в місячний термін вирішити порушені у зверненні питання неможливо, керівник відповідного органу, підприємства, установи, організації або його заступник встановлюють необхідний термін для його розгляду, про що Вам повідомлять. При цьому загальний термін вирішення питань, порушених у зверненні, не може перевищувати сорока п'яти днів.

  Запис громадян на особистий прийом до посадовців проводиться за попереднім записом, коли порушене громадянином питання залишилося не вирішеним після письмового звернення. Графік та порядок особистого прийому громадян можна дізнатись на веб-порталах держустанов.

  Строк розгляду запитів на інформацію

  Розпорядник інформації має надати відповідь на запит на інформацію не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.

  Якщо запит стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь має бути надана не пізніше 48 годин з дня отримання запиту, при цьому клопотання про термінове опрацювання запиту має бути обґрунтованим.