EUR: 38,35 грн.
USD: 40,9 грн.
Сьогодні: +13..+14 °C, хмарно

Благоустрій міста: Правила благоустрою у місті Жовті Води

  На виконання вимог Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законами України «Про блаустрій населених пунктів», «Про охорону навколишнього середовища», «Про відходи», «Про охорону атмосферного повітря», «Про відповідальність підприємств, їх об’єднань, установ та організацій за правопорушення у сфеоі містобудування», керуючись Статутом територіальної громади міста Жовті Води та пп.44 п.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні”, Жовтоводська  міська рада

  В И Р І Ш И Л А:

  1. Затвердити Правила благоустрою міста Жовті Води в новій редакції згідно з додатком 1 до даного рішення.
  1. Правила благоустрою міста Жовті Води, затверджені рішенням Жовтоводської міської ради від 29.12.2009р. №1103-52(V) зі змінами, вважати такими, що втратили чинність.
  2. Контроль щодо виконання даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань охорони здоров’я, соціального захисту населення міста, екології, охорони навколишнього середовища та санітарного стану міста (голова комісії – Симбірський С.В.).

  Міський голова                                                                                                         В.В.АБРАМОВ

  м. Жовті Води “29” березня 2017р.  № 855-24/VІI

  Розділ 1. Загальні положення

   

  1.1. Правовідносини суб’єктів у сфері благоустрою

  1.1.1. Правила благоустрою міста Жовті Води (далі – Правила) є місцевим регуляторним актом, яким установлюється порядок благоустрою та утримання територій об’єктів благоустрою міста Жовті Води, регулюються права та обов’язки учасників правовідносин у сфері благоустрою території міста, визначається комплекс заходів, необхідних для забезпечення чистоти і порядку у місті. Правила спрямовані на створення умов, сприятливих для життєдіяльності людини, і є обов’язковими для виконання на території міста виконавчими органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності і підпорядкування, їх керівниками, працівниками та громадянами.

  1.1.2. Правила є обов’язковими для виконання на території міста Жовті Води органами державної влади, органами місцевого самоврядування, суб’єктами господарювання усіх форм власності, неприбутковими організаціями, установами, закладами незалежно від їх підпорядкування, фізичними особами-підприємцями (ФОП), органами самоорганізації населення, об’єднаннями громадян, а також громадянами, у тому числі іноземцями та особами без громадянства.

  1.1.3. Правовою основою Правил є Закони України та інші нормативно-правові акти:

  – «Про благоустрій населених пунктів»;

  – «Про місцеве самоврядування в Україні»;

  – «Про охорону навколишнього природного середовища»;

  – «Про відходи»;

  – «Про охорону атмосферного повітря»;

  – «Про відповідальність підприємств, їхніх об’єднань, установ і організацій за правопорушення у сфері містобудування»;

  – «Про охорону культурної спадщини»;

  – «Про рекламу»;

  – «Про дорожній рух»;

  – «Про внесення змін до Закону України «Про карантин рослин»;

  – «Про житлово-комунальні послуги»;

  – «Про органи самоорганізації населення»;

  – «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»;

  – «Про захист тварин від жорстокого поводження»;

  – Наказ міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України «Про затвердження Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України» від 10.04.06 р. №105;

  – Постанова Кабінету Міністрів України від 04.03.04 р. № 265 «Про затвердження Програми поводження з твердими побутовими відходами»;

  -Постанова Кабінету Міністрів України від 08.04.99р. №559 «Про такси для обчислення розміру збитку, заподіяного зеленим насадженням у межах міст та інших населених пунктів»;

  – Постанова Кабінету Міністрів України від 01.08.06 р. №1045 «Про затвердження Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах»;

  – Наказ Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 12.05.2009р. № 127 «Про затвердження Методики визначення відновної вартості зелених насаджень»;

  – Наказ Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 05.04.2007р. №121 «Про затвердження Правил технічної експлуатації полігонів твердих побутових відходів»;

  – Наказ Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 17.05.05 р. №76 «Про затвердження Правил утримання житлових будинків та прибудинкових територій»;

  – Правил тримання собак, котів і хижих тварин у населених пунктах Української РСР від 17.06.80 року;

  – інші закони та нормативні акти України, які регулюють правовідносини у сфері благоустрою.

  1.1.4.Рішення місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо благоустрою території міста є обов’язковим для виконання розміщеними на цій території підприємствами, установами, організаціями та громадянами, які на ній проживають.

  1.1.5. Об’єкти благоустрою міста Жовті Води використовуються відповідно до їх функціонального призначення для забезпечення сприятливих умов життєдіяльності людини на засадах їх раціонального використання та охорони з урахуванням вимог цих Правил, місцевих правил забудови, інших вимог, передбачених законодавством України.

  1.1.6. Організацію благоустрою міста Жовті Води забезпечує виконавчий комітет міської ради відповідно до повноважень, встановлених чинним законодавством. Благоустрій здійснюється в обов’язковому порядку на всій території міста Жовті Води.

  1.1.7. Повноваження Жовтоводської міської ради та органів самоорганізації населення у сфері благоустрою визначені Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», „Про благоустрій населених пунктів”, “Про органи самоорганізації населення”, цими Правилами, іншими нормативно-правовими актами України.

  1.1.8. Жовтоводська міська рада забезпечує вільний доступ населення, підприємств, установ, організацій всіх форм власності до цих Правил. Правила є відкритими та доступними.

  1.1.9. Правила забезпечують державні, громадські та приватні інтереси.

  1.1.10. Правила діють на підставі Конституції України, Законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про благоустрій населених пунктів”, „Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”, „Про охорону навколишнього природного середовища”, „Про відходи”, “Про автомобільний транспорт”, “Про дорожній рух”, чинного законодавства України.

  1.1.11. Правила містять загальнообов’язкові на території міста норми, за порушення яких передбачена відповідальність згідно з Кодексом України про адміністративні правопорушення.

  1.2. Повноваження виконавчих органів міської ради

  1.2.1. Забезпечення виконання місцевих програм та здійснення заходів з благоустрою міста;

  1.2.2. Організація забезпечення  на території міста чистоти і порядку, дотримання тиші в громадських місцях;

  1.2.3. Організація місць відпочинку для населення;

  1.2.4.Здійснення самоврядного контролю за станом благоустрою та утриманням території міста, інженерних споруд та об’єктів, підприємств, установ та організацій, майданчиків для паркування транспортних засобів (у тому числі щодо оплати послуг з користування майданчиками для платного паркування транспортних засобів), озелененням таких територій, охороною зелених насаджень, водних об’єктів тощо;

  1.2.5. Визначення місць стоянок транспортних засобів та майданчиків для паркування на об’єктах благоустрою;

  1.2.6. Визначення графіків роботи зовнішнього освітлення території;

  1.2.7. Визначення на об’єктах благоустрою місць розміщення громадських вбиралень;

  1.2.8.Залучення на договірних засадах коштів і матеріально-технічних ресурсів юридичних та фізичних осіб для здійснення заходів з благоустрою міста;

  1.2.9.Визначення в установленому порядку розміру відшкодувань юридичними та фізичними особами за забруднення довкілля та інші екологічні збитки, спричинені порушенням законодавства у сфері благоустрою та охорони навколишнього природного середовища;

  1.2.10.Інформування населення про здійснення заходів з благоустрою міста.

  1.3. Права та обов’язки підприємств, установ, організацій, ФОП

  Підприємства, установи, організації та фізичні особи-підприємці у сфері благоустрою міста мають право:

  1.3.1. Брати участь у розробленні планів соціально-економічного розвитку міста та заходів з благоустрою його території;

  1.3.2.Брати участь в обговоренні проектів законодавчих та інших нормативно-правових актів з благоустрою населених пунктів;

  1.3.3.Вимагати зупинення робіт, що виконуються з порушенням цих Правил або призводять до нецільового використання території міста;

  1.3.4. Вимагати негайного виконання робіт з благоустрою в разі, якщо невиконання таких робіт може завдати шкоду життю або здоров’ю громадян, їх майну та майну юридичної особи;

  1.3.5. Вносити на розгляд органів місцевого самоврядування пропозиції щодо поліпшення благоустрою міста.

  1.4. Підприємства, установи, організації та фізичні особи-підприємці у сфері благоустрою міста зобов’язані:

  1.4.1. Утримувати в належному стані об’єкти благоустрою (їх частини), будівлі (їх частини), споруди, що перебувають у їх власності або користуванні, а прилеглу територію;  

  1.4.2. Утримувати в належному стані закріплені за ними на умовах договору з балансоутримувачем об’єкти благоустрою (їх частини);

  1.4.3. Утримувати фасади та вхідні групи будівель і споруд, що перебувають у їх власності або користуванні відповідно до паспорта зовнішнього оздоблення фасаду;

  1.4.4.Усувати на закріплених за ними об’єктах благоустрою (їх частинах) за власний рахунок та в установлені строки пошкодження інженерних мереж або наслідки аварій, що сталися з їх вини;

  1.4.5. Усувати на закріплених за ними об’єктах благоустрою (їх частинах) і прилеглих територіях наслідки надзвичайних ситуацій техногенного та при-родного характеру в установленому порядку;

  1.4.6. Змінювати елементи благоустрою, встановлювати засоби зовнішньої реклами, тимчасові споруди для провадження підприємницької діяльності, малі архітектурні форми, засоби регулювання дорожнього руху тільки згідно з чинними правовстановлюючими і проектно-технічними документами, на підставі відповідного дозволу;

  1.4.7. Захищати зелені насадження на територіях, наданих їм у власність або користування;

  1.4.8 Розміщувати та утримувати в належному санітарно-технічному стані дитячі майданчики;

  1.4.9. Розміщувати на територіях, наданих їм у встановленому законом порядку, урни для сміття згідно з чинними нормативами;

  1.4.10. Облаштовувати фасади, споруди та будівлі художнім освітленням;

  1.4.11.Облаштовувати на територіях, наданих їм у встановленому законом порядку, паркувальні місця згідно з вимогами чинного законодавства;

  1.4.12. Проводити в установленому порядку, згідно з планами, затвердженими органами державної влади та органами місцевого самоврядування, інвентаризацію та паспортизацію закріплених за ними об’єктів благоустрою, їх частин та елементів;

  1.4.13. У процесі утримання об’єктів благоустрою (їх частин) дотримуватися відповідних технологій їх експлуатації та ремонту, регулярно здійснювати заходи щодо запобігання передчасному зносу об’єктів, забезпечення умов функціонування та утримання

  їх у чистоті й належному стані; проводити своєчасне фарбування і ремонт металевих частин фасаду (пожежні сходи, водостічні труби, огорожі на даху, піддашки, накриття приямків тощо); проводити миття фасадів і дахів, виконаних із скла, вікон та вітражів не менше одного разу у квартал (у період, коли температура повітря вище ніж 0 °C);

  1.4.14. Відшкодовувати збитки та іншу шкоду, завдану ними внаслідок порушення законодавства з питань благоустрою та охорони навколишнього природного середовища, в порядку та розмірах, установлених законодавством України;

  1.4.15. Допускати на об’єкти благоустрою, що перебувають у їх власності або користуванні, аварійно-рятувальні та інші служби для здійснення заходів щодо запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

   

   

  Розділ 2. Визначення термінів

  2.1. У цих Правилах терміни вживаються в такому значенні:

  2.1.1. Автомобільна дорога (вулиця) – частина територій в місті, призначена для руху транспортних засобів, з усіма розташованими на ній спорудами та засобами організації дорожнього руху.

  2.1.2. Балансоутримувач – власник або особа, яка за договором або відповідним актом утримує об’єкти або елементи благоустрою, здійснює розрахунки коштів, необхідних для своєчасного проведення капітального і поточного ремонту та утримання.

  2.1.3. Благоустрій міста – комплекс робіт з інженерного захисту, поновлення та відновлення дорожнього покриття, засобів організації та регулювання дорожнього руху, забезпечення комфортних та безпечних умов пересування транспорту та пішоходів, розчищення, осушення та озеленення території, а також соціально-економічних, організаційно-правових та екологічних заходів з покращення мікроклімату, санітарного очищення, зниження рівня шуму та інше, що здійснюються на території міста з метою її раціонального використання, належного утримання та охорони, створення умов щодо захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля.

  2.1.4. Бульвар – озеленена територія вздовж проспекту, транспортної магістралі, вулиці або набережної з алеями і доріжками для пішохідного руху і короткочасного відпочинку.

  2.1.5. Відтворення будинків та споруд, їх фасадів – комплекс заходів з відбудови втрачених об’єктів культурної спадщини за достовірними науковими даними і первинними проектними матеріалами.

  2.1.6. Відходи – будь-які речовини, матеріали і предмети, що утворюються у процесі людської діяльності і не мають подальшого використання за місцем утворення чи виявлення та яких їх власник повинен позбутися шляхом утилізації чи видалення.

  2.1.7. Побутові відходи – відходи, що утворюються в процесі життєдіяльності людини в житлових та нежитлових будинках (тверді, великогабаритні, ремонтні, рідкі, крім відходів, пов’язаних з виробничою діяльністю підприємств) і не використовуються за місцем їх накопичення;

  2.1.8. Вулично-дорожня мережа – призначена для руху транспортних засобів і пішоходів мережа вулиць, доріг загального користування, внутрішньоквартальних та інших проїздів, тротуарів, пішохідних і велосипедних доріжок, а також набережні, майдани, площі, вуличні автомобільні стоянки з інженерними та допоміжними спорудами, технічними засобами організації дорожнього руху.

  2.1.9. Вулиця – автомобільна дорога, призначена для руху транспорту і пішоходів, прокладання наземних і підземних інженерних мереж у межах міста.

  2.1.10. Газон – певна ділянка однорідної території зі штучним дерновим покривом, який створюється посівом і вирощуванням дерноутворювальних трав (переважно багаторічних) для декоративних, спортивних, ґрунтозахисних або інших цілей.

  2.1.11. Дорожнє покриття – укріплені верхні шари дороги, що сприймають навантаження від транспортних засобів.

  2.1.12. Зелені насадження – деревна, чагарникова, квіткова та трав’яна рослинність природного і штучного походження на визначеній території міста:

  а) зелені насадження загального користування – зелені насадження, які розташовані на території загальноміських і районних парків, спеціалізованих парків, парків культури та відпочинку; на територіях зоопарків та ботанічних садів, міських садів і садів житлових районів, міжквартальних або при групі житлових будинків; скверів, бульварів, насадження на схилах, набережних, лісопарків, лугопарків, гідропарків та ін., які мають вільний доступ для відпочинку;

  б) зелені насадження обмеженого користування ‒ насадження на територіях громадських і житлових будинків, закладів освіти, закладів охорони здоров’я, промислових підприємств і складських зон, санаторіїв, культурно-освітніх і спортивно-оздоровчих установ та ін.;

  в) зелені насадження спеціального призначення – насадження транспортних магістралей і вулиць; на ділянках санітарно-захисних зон довкола промислових підприємств; виставок, кладовищ і крематоріїв, ліній електропередачі високої напруги; лісомеліоративні, водоохоронні, вітрозахисні, протиерозійні, насадження розсадників, квітникарських господарств, пришляхові насадження в межах міста;

  2.1.13. Пошкодження зелених насаджень – надання шкоди кореневій системі, стовбуру, кроні, гілкам деревно-чагарникових порід, а також газонам, квітникам, яка не припинила їх росту;

  2.1.14. Зелене будівництво – комплекс робіт щодо створення нових міських зелених насаджень і реконструкції наявних;

  2.1.15. Квітник – ділянка геометричної або довільної форми з посадженими одно -, дво- або багаторічними квітковими рослинами;

  2.1.16. Зовнішнє освітлення – освітлення вулично – дорожньої мережі, житлових кварталів та масивів, парків, територій будь-яких інших об’єктів через або за допомогою перетворення електричної енергії у світлову;

  2.1.17. Об’єкти зовнішнього освітлення ‒ електричне і допоміжне обладнання та електромережі (у тому числі лінії електропередачі, апаратура диспетчерського зв’язку, автоматика та телемеханіка), що забезпечують належне функціонування згідно з державними стандартами, технічними умовами та нормами вуличного, об’єктного та архітектурно-декоративного освітлення;

  2.1.18. Елементи благоустрою:

  1) покриття площ, вулиць, доріг, проїздів, алей, бульварів, тротуарів, пішохідних зон і доріжок;

  2) зелені насадження (дерева, газони, квітники), у тому числі снігозахисні та протиерозійні, уздовж вулиць і доріг, у парках, скверах, на алеях, бульварах, у садах, інших об’єктах благоустрою загального користування, санітарно – захисних зонах, на прибудинкових та інших територіях;

  3) будинки та споруди, їх фасади;

  4) будівлі та споруди системи збирання і вивезення відходів;

  5) будівлі та споруди системи інженерного захисту території, санітарні споруди;

  6) комплекси та об’єкти монументального мистецтва;

  7) спортивні споруди;

  8) обладнання місць для зупинки маршрутних транспортних засобів;

  9) обладнання (елементи) дитячих, спортивних та інших майданчиків для дозвілля та відпочинку;

  10) технічні засоби регулювання дорожнього руху, у тому числі дорожні знаки, знаки місць для зупинки маршрутних транспортних засобів, переходів, покажчики найменування вулиць, будинкові номерні знаки;

  11) засоби та обладнання зовнішньої реклами;

  12) ліхтарі вуличного освітлення, засоби та обладнання зовнішнього освітлення, установки для декоративного підсвічування будинків і пам’ятників;

  13) телефонні автомати загального користування;

  14) малі архітектурні форми;

  15) шлагбауми та інші огородження, що встановлюються з метою обмеження проїзду або контролю за переміщенням транспортних засобів;

  16) урни, контейнери для сміття, сміттєзбірники;

  17) садові лави;

  18) вуличні годинники, меморіальні дошки;

  19) громадські вбиральні;

  20) інші елементи благоустрою міста Жовті води.

  2.1.19. Замовник будівельних робіт – особа, що укладає договори на проектування та проведення будівельних робіт, контролює виконання договірних зобов’язань, здійснює інші функції відповідно до законодавства.

  2.1.20. Заходи з благоустрою – роботи щодо відновлення, належного утримання та раціонального використання територій, охорони та організації упорядкування об’єктів благоустрою з урахуванням особливостей їх використання.

  2.1.21. Кладовище – відведена в установленому законом порядку земельна ділянка з облаштованими могилами і іншими будівлями та спорудами, призначеними для організації поховання та утримання місць поховань.

  2.1.22. Користувачі дорожніх об’єктів – учасники дорожнього руху, власники та користувачі земельних ділянок, які знаходяться в межах „червоних ліній” міських вулиць і доріг, а також власники (користувачі) малих архітектурних форм для провадження підприємницької діяльності, рекламних засобів та інженерних комунікацій і споруд, розташованих у зазначених межах.

  2.1.23. Майданчик для відпочинку – об’єкт благоустрою, на якому здійснюється короткочасний відпочинок мешканців житлових масивів.

  2.1.24. Майданчик сезонної торгівлі – об’єкт благоустрою, на якому надаються в тимчасове користування місця для продажу товарів та надання послуг сезонного характеру.

  2.1.25. Мала архітектурна форма некомерційного призначення – штучний архітектурно-об’ємний елемент (бесідки, альтанки, ротонди, перголи, трельяжі, арки, павільйони, знаки та ін.).

  2.1.26. Санітарне очищення – комплекс заходів, які забезпечують належний санітарний стан території міста у відповідності до вимог чинного законодавства .

  2.1.27. Механізоване прибирання – прибирання території із застосуванням поливомиючих, підмітально-прибиральних, снігоприбиральних та інших машин і механізмів.

  2.1.28. Міст – споруда, призначена для руху через річку, яр та інші перешкоди, межами якої є початок і кінець пролітних споруд. За класами мости підрозділяються на: малі – довжиною до 25 м, середні – довжиною до 100 м, великі – довжиною більше ніж 100 м, позакласові – довжиною більше ніж 500 м.

  2.1.29. Місце для організації ярмарку – об’єкт благоустрою міста з визначенням меж земельної ділянки в натурі, яка використовується для проведення ярмарків та/або улаштування майданчиків сезонної торгівлі.

  2.1.30. Об’єкти благоустрою – сукупність усіх територій міста, що складаються з окремих територій (їх частин) різного цільового призначання, у тому числі територій сільськогосподарського призначення (до їх переведення в інші категорії за міськими функціями), житлової та громадської забудови, природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного, історико – культурного призначення, територій промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення, територій лісового, водного фондів та інших. Об’єкти благоустрою:

  1) території загального користування:

  – парки (лісопарки, парки культури та відпочинку, парки – пам’ятки садово-паркового мистецтва, спортивні дитячі, меморіальні та інші), рекреаційні зони, сади, зони зелених насаджень, сквери та майданчики для дозвілля та відпочинку;

  – пам’ятки культурної та історичної спадщини;

  – майдани, площі, бульвари, проспекти ;

  – вулиці, дороги, провулки, узвози, проїзди, пішохідні та велосипедні доріжки;

  – пляжі;

  – кладовища;

  – місця для стоянки транспортних засобів (автостоянки, місця паркування транспорту);

  – місця для зупинки маршрутних транспортних засобів;

  – мости, шляхопроводи, підземні пішохідні переходи ;

  – місця для організації ярмарків, майданчики сезонної торгівлі;

  – інші території загального користування в межах міста Жовті води;

  2) прибудинкові території;

  3) території будівель та споруд інженерного захисту територій;

  4) території підприємств, установ, організацій всіх форм власності і господарювання та закріплені за ними території на умовах договору, території санітарно – захисних зон;

  5) інші території в межах міста Жовті Води.

  2.1.31. Об’єкт культурної спадщини – визначне місце, споруда, комплекс, і їх частини, пов’язані з ними рухомі предмети, а також території чи водні об’єкти, інші природні, природно – антропогенні або створені людиною об’єкти незалежно від стану збереженості, що донесли до нашого часу цінність з археологічного, естетичного, етнологічного, історичного, архітектурного, мистецького, наукового чи художнього погляду і зберегли свою автентичність.

  2.1.32. Пам’ятник – об’єкт культурної спадщини, який занесено до Державного реєстру нерухомих пам’яток України.

  2.1.33. Парк – самостійний архітектурно-організаційний комплекс, який виконує санітарно-гігієнічні функції і призначений для короткочасного відпочинку населення.

  2.1.34. Паспорт опорядження фасаду – складова частина проектної документації, в якому визначається матеріал оздоблення, технологія опорядження, колірні рішення фарбування фасадів та їх елементів, що окремо погоджується органами архітектури.

  2.1.35. Підземний пішохідний перехід – штучна інженерна споруда, призначена для проходу та обслуговування пішоходів під дорогою (вулицею, перехрестям, площею) з інтенсивним рухом.

  2.1.36. Прибудинкова територія – територія навколо будинку, визначена актом на право власності чи користування земельною ділянкою і призначена для обслуговування будинку.

  2.1.37. Проїзна частина – частина автомобільної дороги, безпосередньо призначена для руху транспортних засобів.

  2.1.38. Рекламні засоби (з обладнанням) – це елементи благоустрою міста, які використовуються для розміщення зовнішньої реклами. До рекламних засобів (спеціальних конструкцій) відносяться тимчасові та стаціонарні рекламні засоби (світлові та несвітлові, наземні та підземні, плоскі та об’ємні стенди, щити, панно, транспаранти, троли, таблички, короби, механічні, динамічні, електронні табло, екрани, панелі, тумби, складні просторові конструкції тощо). До обладнання зовнішньої реклами відносяться опори, блоки тощо.

  2.1.39. Реконструкція будинків та споруд, їх фасадів – комплекс будівельних робіт, пов’язаних із зміною техніко – економічних показників або використання об’єкта за новим призначенням у межах існуючих будівельних габаритів.

  2.1.40. Ремонт будинків та споруд:

  а) поточний – комплекс ремонтно – будівельних робіт та організаційно-технічних заходів, спрямованих на приведення у справний стан зношених конструкцій будівлі, систем інженерного обладнання, відновлення експлуатаційних характеристик будівлі і не пов’язаний зі зміною її техніко-економічних показників;

  б) капітальний – комплекс ремонтно – будівельних робіт, пов’язаних з відновленням або покращенням експлуатаційних показників із заміною або відновленням несучих або огороджувальних конструкцій та інженерного обладнання без зміни будівельних габаритів об’єкта та його техніко – економічних показників.

  2.1.41. Ручне прибирання – прибирання на відповідній території вручну шляхом збирання випадкового сміття, підмітання мітлою, прибирання сміття, снігу, льоду лопатою, видалення їх за допомогою інших засобів.

  2.1.42. Механізоване прибирання – прибирання території із застосуванням миючо-поливних, підмітально-прибиральних, снігоприбиральних та інших машин і механізмів;

  2.1.43. Сквер – упорядкована й озеленена ділянка з вертикальними насадженнями, яка є елементом архітектурно-художнього оформлення міста та призначена для короткочасного відпочинку населення.

  2.1.44. Сад (мікрорайонний сад) – упорядкована ділянка з вертикальними фруктовими насадженнями, призначена для вирощування та збору фруктової продукції.

  2.1.45. Спортивні споруди – окремі будівлі і комплекси споруд, призначені для оздоровчих та навчально – тренувальних занять, а також змагань з різних видів спорту.

  2.1.46. Суб’єкти у сфері благоустрою міста Жовті води – учасники відносин у сфері благоустрою міста Жовті води, а саме: орган державної влади та місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, органи самоорганізації населення, громадяни.

  2.1.47. Територія – сукупність земельних ділянок, які використовуються для розміщення об’єктів загального користування: парків, скверів, бульварів, вулиць, провулків, узвозів, проїздів, шляхів, мостів, шляхопроводів, підземних пішохідних переходів, площ, набережних, прибудинкових територій, пляжів, кладовищ, рекреаційних, оздоровчих, навчальних, спортивних, історико-культурних об’єктів, об’єктів промисловості, комунально – складських та інших у межах міста.

  2.1.48. Утримання в належному стані території – використання її за призначенням відповідно до містобудівної документації, місцевих Правил забудови, цих Правил, а також санітарне очищення території, її озеленення, збереження та відновлення об’єктів благоустрою.

  2.1.49. Утримання будинків і прибудинкових територій – діяльність, спрямована на задоволення потреби фізичної чи юридичної особи щодо забезпечення експлуатації і ремонту жилих та нежилих приміщень, будинків і споруд, комплексів будинків і споруд, а також утримання прилеглої до них (прибудинкової) території відповідно до вимог нормативів, норм, стандартів, порядків і Правил згідно з чинним законодавством.

  2.1.50. Фасад – обмежена поверхня архітектурного об’єкта (частіше вертикальна) з боку вулиці  чи головного входу.

  2.1.51. Ярмарок – захід, під час якого надаються в тимчасове користування місця для здійснення торговельної діяльності, надання побутових послуг та послуг громадського харчування з метою створення для продавців і покупців товарів та послуг належних умов. Ярмарок організовується на певний період з метою забезпечення населення товарами безпосередньо від виробника, ознайомлення з новою продукцією.

   

  Розділ 3. Права та обов’язки громадян у сфері благоустрою міста Жовті Води

  3.1. Благоустрій території житлової та громадської забудови здійснюється з урахуванням вимог використання цієї території відповідно до затвердженої містобудівної документації, регіональних і місцевих Правил забудови, та цих Правил, а також установлених державних стандартів, норм і чинного законодавства.

  3.2. Утримання в належному стані та благоустрій прибудинкової території багатоквартирного житлового будинку, належних до нього будівель, споруд проводиться балансоутримувачем цього будинку або підприємством, установою, організацією, з якими балансоутримувачем укладено відповідний договір на утримання та благоустрій прибудинкової території.

  Управитель багатоквартирного будинку, який за договором із співвласниками забезпечує належне утримання та ремонт спільного майна багатоквартирного будинку і прибудинкової території та належні умови проживання і задоволення господарсько- побутових потреб.

  3.3. Благоустрій присадибної ділянки проводиться її власником або користувачем цієї ділянки. Власник або користувач присадибної ділянки може на умовах договору, укладеного з органом місцевого самоврядування, забезпечувати належне утримання території загального користування, прилеглої до його присадибної ділянки.

  3.4. Благоустрій присадибної ділянки, на якій розміщені житлові будинки, господарські будівлі та споруди, що в порядку, визначеному законодавством, взяті на облік або передані в комунальну власність як безхазяйні, проводиться спеціалізованим підприємством.

  3.5. Підприємствам, установам, організаціям всіх форм власності, приватним підприємцям, громадянам суворо забороняється створювати звалища та скидати сміття у невстановлених місцях, в балки.

  3.6. Не допускається залишати автотранспортні засоби, механізми на внутрішньоквартальних проїздах або переобладнувати їх, що заважатиме руху спеціальних машин „швидкої допомоги”, пожежних, прибиральної та аварійної техніки, а також самовільно влаштовувати постійні стоянки службового, приватного, вантажного і громадського транспорту на прибудинкових територіях, прилеглих територіях до житлової та громадської забудови, гаражів, автостоянок тощо.

  3.7. Забороняється розміщення або залишення будівельних матеріалів (піску, щебеню, мішків із матеріалами та ін.), будівельного сміття та відходів на прибудинкових територіях, територіях житлової та громадської забудови без дозволу балансоутримувача та понад терміни проведення будівельних та інших ремонтних робіт, а також складування будівельного сміття на території розміщення контейнерів для твердих побутових відходів. У разі складування будматеріалів без відповідного дозволу, балансоутримувач має право вивезти їх на спеціально відведену ділянку та повернути власнику лише у тому випадку, якщо він доведе, що є власником та відшкодує збитки, пов’язані з перевезенням та зберіганням будматеріалів.

  3.8. Забороняється складувати, спалювати опале листя на прибудинкових територіях, а також поряд з майданчиками для тимчасового накопичення відходів.

  3.9. Підприємства, установи, організації забезпечують благоустрій та утримання в належному стані земельних ділянок, наданих їм на праві власності чи користування, відповідно до закону, цих Правил та інших нормативних актів.

  3.10. Орган державної влади та орган місцевого самоврядування можуть передавати об’єкти благоустрою на баланс підприємствам, установам, організаціям відповідно до вимог чинного законодавства.

  3.11. Балансоутримувач об’єкта благоустрою з метою належного його утримання та здійснення своєчасного ремонту може залучати для цього на умовах договору інші підприємства, установи, організації.

  3.12. Підприємства, установи, організації, які розміщуються на території об’єкта благоустрою, можуть утримувати закріплену за ними територію та брати пайову участь в утриманні цього об’єкта.

  3.13.Підприємства, установи, організації зобов’язані утримувати закріплені за ними на умовах договору з балансоутримувачем території в належному стані відповідно до умов договору, цих Правил, вимог чинного законодавства.

  3.14. Межі та режим використання закріпленої за підприємствами, установами, організаціями території визначає Жовтоводська міська рада залежно від підпорядкування об’єкта благоустрою.

  3.15.Посадові особи підприємств, установ, організацій несуть відповідальність за невиконання заходів з благоустрою, а також за дії чи бездіяльність, що призвели до завдання шкоди майну на власних та закріплених за підприємствами, установами, організаціями територіях, відповідно до чинного законодавства.

  3.16. Порядок здійснення благоустрою та утримання територій будівель та споруд інженерного захисту, санітарних споруд.

  3.16.1.Утримання в належному стані територій будівель та споруд інженерного захисту територій, санітарних споруд здійснюється їх балансоутримувачами відповідно до чинного законодавства, цих Правил та інших нормативних актів.

  3.16.2.Благоустрій та утримання територій будівель та споруд інженерного захисту територій, санітарних споруд мають забезпечувати нормальну роботу та експлуатацію вказаних будівель та споруд.

  3.17. Обмеження при використанні об’єктів благоутрою.

  3.17.1. На об’єктах благоустрою забороняється:

  1) виконувати земляні, будівельні та інші роботи без дозволу, виданого в установленому законодавством порядку;

  2) вчиняти дії, що негативно впливають на архітектуру фасадів будівель і споруд, у тому числі робити написи, малюнки на стінах будинків, споруд та інші;

  3) самовільно влаштовувати городи, створювати, пошкоджувати або знищувати газони, самовільно висаджувати та знищувати дерева, кущі тощо;

  4) вивозити, звалювати в не відведених для цього місцях відходи, траву, гілки, деревину, листя, сніг, влаштовувати звалища;

  5) забруднювати довкілля, місця загального користування, засмічувати побутовими відходами, недопалками тощо;

  6) захаращувати пожежні проїзди на територіях, прилеглих до житлових будинків, інших споруд;

  7) складувати будівельні матеріали, конструкції, обладнання за межами будівельних майданчиків;

  8) захаращувати території будівельними та іншими матеріалами, конструкціями, сміттям, побутовими відходами, відходами виробництва, накопиченням снігу та льоду тощо;

  9) порушувати Правила складування, зберігання, розміщення, транспортування, утилізації та використання відходів;

  10) використовувати не за призначенням контейнери та урни для збору сміття та твердих побутових відходів;

  11) виливати рідину, здійснювати очистку одягу та килимів, кидати предмети з балконів, лоджій, вікон та сходів будинків;

  12) викидати через прорізи будівель сміття без обладнаних для цього пристроїв;

  13) наклеювати оголошення та інформаційно – агітаційні плакати, рекламу, листівки тощо у невизначених спеціально для цього місцях;

  14) самовільно встановлювати об’єкти зовнішньої реклами, торговельні лотки, павільйони, кіоски тощо;

  15) встановлювати технічні засоби регулювання дорожнього руху без погодження з відповідними органами Міністерства внутрішніх справ України;

  16) влаштовувати стоянки моторних плавучих засобів у межах територій пляжів;

  17) випасати худобу, вигулювати та дресирувати тварин у не відведених для цього місцях, залишати на об’єктах благоустрою та їх елементах фекалії тварин; спеціальні місця (майданчики) для вигулу тварин визначаються у встановленому порядку з урахуванням санітарних норм та правил;

  18) здійснювати ремонт, обслуговування та миття транспортних засобів, машин, механізмів у не відведених для цього місцях (крім випадків проведення негайного ремонту при аварійній зупинці);

  19) самовільно підключатися до мереж водопостачання, зливової та госппобутової каналізації;

  20) самовільно займати земельні ділянки і використовувати їх при відсутності документів, що засвідчують право на використання та володіння землею;

  21) використовувати земельні ділянки не за цільовим призначенням;

  22) здійснювати діяльність, яка негативно впливає на довкілля при відсутності позитивного висновку державної екологічної експертизи проектної документації об’єктів будівництва, реконструкції;

  23) здійснювати викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря без відповідного на те дозволу;

  24) засмічувати водні об’єкти та забруднювати водні ресурси;

  25) забороняється перевищення норм забруднення атмосферного повітря та рівня шуму, у тому числі від транспортних засобів;

  26) забороняється вчиняти дії, які можуть привести до підтоплення територій та спровокувати зсувні процеси;

  27) вчиняти дії, що тягнуть порушення умов благоустрою, пошкодження (руйнування чи псування) вулично-дорожньої мережі, інших об’єктів та елементів благоустрою, ускладнення умов руху пішоходів та транспорту, та інші дії, заборонені цими Правилами, чинним законодавством України.

  3.18. Використання побутових піротехнічних виробів:

  3.18.1.Застосування побутових піротехнічних виробів здійснюється споживачем відповідно до інструкції, розміщеній на виробі або на споживчому пакуванні виробу.

  Забороняється застосування споживачем побутових піротехнічних виробів у заборонений рішеннями органів місцевого самоврядування час, за винятком днів святкування Нового року в ніч з 31 грудня на 1 січня.

  При проведенні масових заходів забороняється застосування споживачем побутових піротехнічних виробів, що можуть створити небезпеку травмування людей осколками, горючими елементами та частинами побутових піротехнічних виробів, що рухаються.

  3.18.2. Забороняється:

  1) кидати побутові піротехнічні вироби, ударяти по них будь-якими предметами, тягти за фітиль;

  2) переносити побутові піротехнічні вироби в кишенях, під одягом, зберігати без пакування;

  3) залишати побутові піротехнічні вироби без догляду;

  4) будь – яка переробка побутових піротехнічних виробів та їх розбирання;

  5) використання побутових піротехнічних виробів другого і третього класу небезпеки особами молодше за 18 років;

  6) використовувати побутові піротехнічні вироби, які створюють ефекти на висоті та/або шумові ефекти, ближче 100 м від лікарень, церков, дитячих установ, шкіл, будинків престарілих та інших громадських споруд і житлових будинків;

  7) кидати приведені в дію побутові піротехнічні вироби під ноги перехожих, із вікон та балконів, здійснювати феєрверки з дахів домів та інші дії, від яких можуть постраждати люди або майно;

  8) використання побутових піротехнічних виробів особами, які знаходяться в нетверезому стані.

  3.18.3. При поводженні з побутовими піротехнічними виробами, не пов’язаними з приведенням в дію піротехнічних виробів, не допускається куріння та застосування відкритого вогню.

  3.18.4. Використання побутових піротехнічних виробів для демонстрацій феєрверків професійними піротехніками повинно проводитись відповідно до вимог нормативних актів України, які регулюють професійне використання піротехнічних виробів в Україні.

  3.19. Обмеження щодо куріння тютюнових виробів.

  3.19.1. Куріння тютюнових виробів забороняється на :

  1) дитячих майданчиках, місцях дитячого відпочинку, включаючи ігротеки, комп’ютерні клуби, кінотеатри та прилеглу до них територію;

  2) зупинках громадського транспорту та 10-метрової зони навколо них;

  3) в ліфтах, будинкових сходах та під’їздах багатоповерхових житлових будинків, гуртожитках, підземному переході та таксофонах;

  4) церквах та 50 – метрової зони навколо них;

  5) закладах освіти, охорони здоров’я, культури, фізичної культури та спорту;

  6) зонах відпочинку, включаючи парки, пляжі, сквери; літні майданчики, закриті та відкриті спортивні споруди;

  7) робочих місцях на підприємствах, установах та організаціях різної форми власності;

  8) на стадіонах, спортивних майданчиках;

  3.19.2. Вільні від тютюнопаління місця, в яких частково дозволено вживання тютюнових виробів є:

  1) офісні приміщення підприємств, установ, організацій, суб’єктів підприємницької діяльності, що користуються найманою робочою силою;

  2) заклади торгівлі відкритого та закритого типів, включаючи торгові ряди, кіоски, ринки, ярмарки, оптові та дрібнооптові бази, магазини;

  3) об’єкти громадського харчування;

  4) ресторани, бари, кафе;

  5) нічні клуби та дискотеки, заклади грально – розважальної сфери;

  6) органи державної влади та місцевого самоврядування.

  3.19.3. Власник або уповноважені ним особи, чи орендарі відповідних споруд, окремих приміщень зобов’язані відвести спеціальні місця для куріння, обладнані витяжною вентиляцією чи іншими засобами для видалення тютюнового диму, а також розмістити наочну інформацію про розташування таких місць та про шкоду, якої завдають здоров’ю людини куріння тютюнових виробів чи інші способи їх вживання. Законом можуть встановлюватися й інші обмеження щодо місць вживання тютюнових виробів.

  3.19.4. У громадських місцях для осіб, які не курять, відводиться не менше ніж 50 відсотків площі цих громадських місць, розміщеної так, щоб тютюновий дим не поширювався на цю територію.

  3.20. Обмеження (обтяження) на використання земельних ділянок об’єктів благоустрою.

  3.20.1. На використання власником або землекористувачем земельної ділянки або її частини може бути встановлено обмеження (обтяження) в обсязі, передбаченому законом або договором. Перехід права власності або права користування земельною ділянкою не припиняє встановленого обмеження (обтяження).

  3.20.2. Право на земельну ділянку може бути обмежено законом або договором у випадках, передбачених Земельним кодексом України, а також інших випадках, встановлених законом.

  3.20.3. Правовий режим земель охоронних зон визначається чинним законодавством України. Охоронні зони створюються:

  1) навколо особливо цінних природних об’єктів, об’єктів культурної спадщини, гідрометеорологічних станцій тощо з метою охорони і захисту їх від несприятливих антропогенних впливів;

  2) уздовж ліній зв’язку, електропередачі, земель транспорту, мостів, шляхопроводів, навколо промислових об’єктів для забезпечення нормальних умов їх експлуатації, запобігання ушкодження, а також зменшення їх негативного впливу на людей та довкілля, суміжні землі та інші природні об’єкти.

  3.20.4. Правовий режим земель зон санітарної охорони визначається чинним законодавством України. Зони санітарної охорони створюються навколо об’єктів, де є підземні та відкриті джерела водопостачання, водозабірні та водоочисні споруди, водоводи, об’єкти оздоровчого призначення та інші, для їх санітарно – епідеміологічної захищеності. У межах зон санітарної охорони забороняється діяльність, яка може призвести до завдання шкоди підземним та відкритим джерелам водопостачання, водозабірним і водоочисним спорудам, водоводам, об’єктам оздоровчого призначення, навколо яких вони створені.

  3.20.5. Правовий режим земель санітарно-захисних зон визначається законодавством України. Санітарно-захисні зони створюються навколо об’єктів, які є джерелами виділення шкідливих речовин, запахів, підвищених рівнів шуму, вібрації, ультразвукових і електромагнітних хвиль, електронних полів, іонізуючих випромінювань тощо, з метою відокремлення таких об’єктів від територій житлової забудови. У межах санітарно – захисних зон забороняється будівництво житлових об’єктів, об’єктів соціальної інфраструктури та інших об’єктів, пов’язаних з постійним перебуванням людей.

  3.20.6. Прибережні захисні смуги є природоохоронною територією з режимом обмеженої господарської діяльності. У прибережних захисних смугах уздовж річок, навколо водоймищ забороняється:

  1) розорювання земель (крім підготовки ґрунту для залуження і залісення), а також садівництво та городництво;

  2) вибирання піску з річок;

  3) зберігання та застосування пестицидів і добрив;

  4) влаштування загонів для худоби;

  5) будівництво будь – яких споруд (крім гідротехнічних, гідрометричних та лінійних), у тому числі баз відпочинку, дач, гаражів та стоянок автомобілів;

  6) влаштування звалищ сміття, гноєсховищ, накопичувачів рідких і твердих відходів виробництва, кладовищ, скотомогильників, полів фільтрації тощо;

  7) миття та обслуговування транспортних засобів і техніки.

  3.20.7. На землях рекреаційного призначення забороняється діяльність, що перешкоджає або може перешкоджати використанню їх за призначенням, а також негативно впливає або може вплинути на природний стан цих земель. Порядок використання земель рекреаційного призначення визначається законом.

   

  Розділ 4. Порядок санітарного очищення території міста Жовті Води

  4.1. Санітарне очищення території міста Жовті Води здійснюється на підставі узгодженої та затвердженої в установленому порядку схеми, включає механізоване та ручне прибирання території об’єктів благоустрою, збір та видалення у встановлені місця відходів, сміття, листя, гілля, снігу, криги, належне їх захоронення, обробку, утилізацію, знешкодження та інші дії, що забезпечують утримання території міста відповідно до вимог цих Правил, санітарних норм та правил, рішень виконавчого комітету міської ради, чинного законодавства.

  4.2. Санітарне прибирання, збирання сміття і вторинних матеріалів здійснюється шляхом своєчасного прибирання територій, встановлення на території, яка обслуговується, контейнерів відповідної ємкості для твердих побутових відходів та своєчасного вивезення вмісту контейнерів.

  4.3. Загальноміським санітарним днем у місті  установлюється кожний четвер тижня.

  4.4. Прибирання в місті організовуються відповідно до вимог дійсних Правил. Контроль за організацію прибирання покладається на Кам’янський відділ поліції ГУНП в Дніпропетровській області в м.Жовті Води, Держпродспоживслужба, спеціалізовані підприємства, відповідальність – на організації, що виконують прибирання в місті.

  4.5. Визначення меж санітарного прибирання прилеглих та при будинкових територій між організаціями, підприємствами, установами, власниками, балансоутримувачами, орендарями, організаціями, що експлуатують житлові будинки і офісні будинки замовникам будівельних об’єктів здійснюється Жовтоводською міською радою.

  4.5.1. Жовтоводська міська рада має право здійснювати закріплення територій або об’єктів благоустрою з метою утримання за юридичними і фізичними особами за згодою сторін.

  4.5.2. Територія, що зарезервована за фізичними і юридичними особами для подальшого оформлення документів, а також прилегла до неї територія, підлягають обов’язковому санітарному утриманню.

  4.5.3.Зарезервована територія утримується особою, за якою вона зарезервована.

  4.6. Населення, підприємства, установи, організації та громадяни (власники, балансоутримувачі садиб) зобов’язані укладати договори на вивезення та захоронення твердих побутових відходів і сміття з прибирання території, яка знаходиться у їх власності, та вторинних матеріалів з юридичною особою, яка за результатом конкурсу визначена виконавцем послуг з вивезення, захоронення, утилізації та знешкодження відходів у відповідності до діючих галузевих нормативно-правових актів.

  4.7. Збір та тимчасове розміщення відходів промислових підприємств, які виникають внаслідок їх виробничої діяльності, проводиться цими ж підприємствами у спеціально влаштовані для цього місця, місце яких, обсяг відходів та час їх зберігання погоджується в установленому порядку.

  4.8. При укладанні договору по утриманню території підприємства, організації, установи, власники будівель та споруд торговельного, соціально – культурного, спортивного та іншого призначення, власники або користувачі присадибних ділянок, орендарі за своїм розсудом можуть самостійно виконувати прибирання і утримання території або доручити з юридичній особі, яка визначена виконавцем послуг з прибирання, вивезення, захоронення, утилізації та знешкодження відходів.

  4.9. Власники і орендарі об’єктів на відведеній і прилеглій територіях зобов’язані проводити роботи по їх належному утриманню і в наступних межах.

  4.9.1. Кіоски, ларьки, торговельні зупинкові комплекси, павільйони, інші об’єкти роздрібної торгівлі, побутового обслуговування, розташовані:

  – на житлових територіях – відведену і прилеглу території в межах до 25 м у кожний бік;

  – на території загального користування – відведену і прилеглу території в межах до 10 м у кожний бік;

  – на виробничих територіях – відведену і прилеглу території в межах до 10 м у кожний бік;

  – на зупинках міського громадського транспорту – прилеглу територію в межах до 15 м у кожний бік, а також 0,5 м частини дороги від бордюру;

  – на інших територіях відведену і прилеглу території в межах до 10 м у кожний бік.

  Межі території, що обслуговується, уточнюються відповідно до чинного законодавства та нормативно – правових документів.

  4.9.2. Будинки, включаючи житлові будинки:

  – по довжині – на довжину будинку плюс половина санітарного розриву із сусідніми будинками у випадку відсутності сусідніх будинків – не більш 25 м;

  – по ширині – від фасаду будинку до бордюру проїзної частини розташованого не далі 50 м від лінії забудови або 50 м від стіни будинку чи огорожі підприємства.

  4.9.3. Нежилі приміщення в житлових будинках, розташовані в підвалах, цокольних і перших поверхах:

  – по довжині – у створі по довжині займаних приміщень з фасадної сторони не більш 10 м у кожний бік, якщо є розрив між сусідніми орендарями (власниками).

  4.9.4. У випадку наявності місцевого проїзду, що супроводжує основу проїзну частину вулиці, до найближчого до будинку бордюру місцевого проїзду, розташованого не далі 50 м від фасаду будинку та 30 см біля бордюрного каменя.

  4.9.5. У випадку влаштування навколо будинку протипожежного проїзду з технічним тротуаром до далекого бордюру протипожежного проїзду.

  4.9.6. Власники індивідуальних будівель утримують прилеглу територію в належному санітарному стані.

  4.9.7. При наявності природних меж (водойми, дороги, стінки, тощо) прибирання здійснюється до цих меж.

  Категорично забороняється складування сміття і змету на прилеглій території і прилотковій частині. Відповідальність за чистоту даної території несуть власники домоволодінь.

  4.9.8. Гаражі, автостоянки – у межах прилеглої території – до 50 м у кожний бік.

  4.9.9. Трансформаторні підстанції – прилеглу територію в межах 10 м у кожний бік.

  4.9.10. Дороги – від 10 до 50 м від брівки земляної полотнини у залежності від категорії дороги поза забудовою житловими будинками.

  4.9.11. Колії залізничного транспорту загального і промислового призначення – 100 метрів від осі крайньої залізничної колії. Утримання і ремонт залізничних переїздів на перетинаннях із проїзною частиною доріг здійснюється відповідними підприємствами – власниками.

  4.9.12. Промислові об’єкти – відведену і прилеглу території до проїзної частини магістралі, під’їзні колії підприємства, санітарно – захисні зони промислових об’єктів 1-5 класів санітарної класифікації, а у випадку відсутності забудови санітарно-захисної зони об’єкта – у межах, визначених у встановленому порядку (до бордюру проїзної частини дороги та 30см біля бордюрного каменя або 50м в кожний бік від стіни будівлі чи огорожі підприємства).

  4.9.13. При наявності забудови в межах санітарно – захисних зон межі обслуговування визначаються по об’єктах відповідно до діючих правил.

  4.9.14. Відповідальність за належний санітарний стан прилеглої території несуть власники, балансоутримувачі, орендарі. Орендарі несуть відповідальність за належний санітарний стан прилеглої території, якщо дана умова передбачена договором з балансоутримувачем, власником.

  4.9.15. Виконавець послуг з вивезення та захоронення ТПВ зобов’язаний:

  1) вчасно (згідно з договором та нормами накопичення ТПВ) здійснювати вивезення ТПВ з територій житлових будинків, підприємств, організацій та установ у спеціально відведені місця. Вивозити відходи з контейнерів, які розташовані на прибудинкових територіях, як правило, не раніше ніж о 7.00 і не пізніше ніж о 23.00;

  2) складати на кожну спецмашину маршрутні графіки зі схемами руху та забезпечувати їх виконання;

  3) корегувати маршрутні графіки відповідно до змінених експлуатаційних умов;

  4) у районах із садибною житловою забудовою, де будинки належать громадянам на праві приватної власності, здійснювати планово – регулярне очищення від ТПВ згідно з окремими договорами зі збирачами відходів;

  5) здійснювати вивезення та захоронення твердих побутових відходів у відповідності до термінів зберігання твердих побутових відходів у контейнерах, що визначені Санітарними правилами;

  6) власник контейнерів для зберігання побутових відходів зобов’язаний забезпечити їх миття та дезінфекцію засобами, дозволеними до використання МОЗ України, у літню пору року не рідше одного разу на 10 діб, а в інші пори року не рідше одного разу на місяць. Металеві контейнери для сміття та вторинних матеріалів фарбують щороку навесні. На контейнерах має бути нанесена інформація способом, що забезпечує її наочність, механічну стійкість, стійкість до різних погодних умов, про назву організації, у власності якої знаходиться контейнер.

  4.10. Контейнери для збирання та зберігання ТПВ повинні розміщуватись на спеціально обладнаних контейнерних майданчиках із зручними під’їздами для сміттєвозів. Забороняється розміщення контейнерів на тротуарах, проїзних частинах вулиць і внутрішньоквартальних проїздів та в арках будинків.

  4.11. Контейнерні майданчики повинні відповідати вимогам Державних санітарних норм та правил утримання територій населених місць, а саме:

  – мати водонепроникне тверде покриття;

  – бути обладнані навісами та огорожею;

  – бути ізольованими від об’єктів обслуговування населення, господарських дворів і магістральних вулиць смугою зелених насаджень шириною не менше ніж 1,5 м;

  – не бути прохідними для пішоходів і транзитного руху транспорту;

  – бути віддаленими від меж земельних ділянок навчальних та лікувально-профілактичних закладів, стін житлових та громадських будівель і споруд, спортивних і дитячих майданчиків та місць відпочинку населення на відстань не менше ніж 20м, але не більше ніж 100м від входів до під’їздів житлових будинків, а на території садибної забудови на відстань не менше ніж 5м від меж присадибних ділянок зі сторони вулиць.

  4.12. У виняткових випадках в районах забудови, що склалася, де немає можливості дотримання відстаней, зазначених у пункті 2.8 Наказу МОЗ України №145 від 17.03.2011 року, місця розташування контейнерних майданчиків встановлюється комісією за участю посадових осіб спеціально уповноважених органів містобудування таархітектури і державної санітарно-епідеміологічної служби, а також представників балансоутримувача будинку та органу самоорганізації населення. Комісією складається акт довільної форми щодо місця розташування контейнерного майданчика, який підписується всіма членами комісії у чотирьох примірниках для кожної із сторін.

  4.13. Виконавчим комітетом міської ради на території міста в рамках діючого законодавства визначаються місця, де відповідно до Декрету Кабінету Міністрів України «Про місцеві податки і збори» з юридичних осіб та громадян, які паркують автомобілі, стягується збір за парковку автотранспорту.

  4.13.1. Кошти, що надходять від стягування збору за парковку автотранспорту, використовуються цільовим засобом для проведення заходів щодо будівництва, поточного ремонту доріг, ремонту й утримання міських об’єктів зовнішнього благоустрою.

  4.14.Прибирання вулиць у середині дворових і прилеглих територій розпочинати з 6-00 год і проводити до 15-00 год.

  4.15.Прибирання місць масового перебування людей – підходів до вокзалів, території ринків, торговельних зон тощо здійснюється потягом всього робочого дня.

  4.16. Прибирання та утримання проїзної частини по всій ширині доріг, площ, вулиць розташованих в одному рівні з проїзною частиною здійснюють підприємства, на балансі яких знаходяться дорожні покриття або зазначені об’єкти.

  4.17. Механізоване прибирання проїзної частини вулиць, площ, у літній час проводиться планово.

  4.18.Ручне прибирання доріг протягом всього року здійснює спеціалізоване підприємством, в межах виділених лімітів та згідно з графіками, погодженими з виконавчим комітетом міської ради. Крім того, ручне прибирання доріг здійснюють підприємства та організації на прилеглих та закріплених територіях.

  4.18.1.Ручне прибирання магістральних вулиць, мостів з підвищеною інтенсивністю руху автотранспорту проводити в світловий час доби.

  4.18.2.Негайне ручне прибирання дороги після дорожньо – транспортної аварії здійснюється відповідною організацією. При цьому працівники ДАІ після здійснення невідкладних дій на місці ДТП уживають заходи по виклику представників спеціалізованого підприємства, для виконання необхідних робіт з прибирання.

  4.19. Прибирання вулиць, парків, скверів, площ, мостів, пляжів, прибережних смуг, водоохоронних зон, тротуарів, територій ринків із прилеглими до них вільними земельними діянками, неорганізованих санітарно-захисних зон, пам’яток, об’єктів монументального мистецтва здійснюється підприємствами, організаціями, установами, орендарями і забудовниками будь-якої форми власності, у веденні яких вони знаходяться або за ким вони закріплені в межах:

  – тротуари, зелені зони на всій ділянці будинку, споруди;

  – проїзної частини вулиць на всій ділянці або закріпленої території шириною 1м від бордюру проїзної частини дороги;

  – ділянки будинків, споруд, що виходять на проїзди, що примикають до парків і скверів, або вихідні на прибережну зону. При цьому прибирання проїзних частин здійснюється на всю ширину дороги, а тротуарів – уздовж будинків і прибережної зони.

  4.20. Житлово-експлуатаційні організації, організації співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельні кооперативи незалежно від відомчої підпорядкованості, власники будинків незалежно від форм власності здійснюють прибирання:

  – внутрішньокартальних і дворових територій;

  – тротуарів на всіх ділянках домоволодінь;

  – проїзних частин вулиць протягом усіх ділянок домоволодінь шириною 0,3м від бордюру проїзної частини дороги;

  – ділянок домоволодінь, що виходять на проїзди , що примикають до парків і скверів, або які виходять на прибережну зону. При цьому прибирання проїзних частин здійснюється на всю ширину, а тротуарів – уздовж домоволодінь ;

  – території автобусних зупинок розташованих навпроти житлових будинків.

  4.21. Підприємства, установи і організації, а також власники приватних житлових будинків зобов’язані щодня прибирати прилеглі території.

  4.22. Вважати відповідальними за утримання в чистоті міських об’єктів і дотримання встановленого санітарного порядку:

  1) На ділянках житлових будинків місцевих рад, відомств, дворових територій і внутрішньо квартальних проїздів керівників спеціалізованих підприємств, ЖБК, ОСББ, ОСН.

  2) На ділянках, санітарних зонах підприємств, прилеглих територій до установ, організацій – керівників підприємств, установ, організацій, навчальних закладів або інших посадових осіб.

  3) Території домобудівель, що належать громадянам на праві приватної власності і прилеглих до них ділянок, тротуарів – власників будинків.

  4) На землях міської ради – спеціалізованого підприємства.

  5) На території парків, скверів, газонів і інших зелених зон, пляжів і прилеглих до них територій – комунальні і інші підприємства і організації за якими закріплені дані об’єкти.

  6)  Вважати відповідальними за утримання в чистоті міських об’єктів і дотримання встановленого санітарного порядку: на території міських цвинтрів – спеціалізоване підприємство.

  7) На території залізничних колій, мостів, укосів, насипів, переїздів, переходів через шляхи, що знаходяться в межах міста – організації, у віданні яких вони знаходяться.

  8) На водоймах, а також територіях прибережних смуг і водоохоронних зон – підприємства, організації, відомства, у віданні яких вони знаходяться.

  9) На територіях не освоєних під забудовою, будівель, що звільнилися після зносу – спеціалізоване підприємство.

  10) На територіях, відведених під забудову – керівників підприємств, організацій, установ у чиєму віданні знаходяться ці земельні ділянки.

  11) На територіях, що прилягають до павільйонів, кіосків, торговельних точок відповідно до паспорта установки тимчасового об’єкта обслуговування – керівників підприємств, установ, організацій, фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності. Рішенням виконвчого комітету міської ради за підприємствами, установами, організаціями, приватними підприємцями можуть бути закріплені для прибирання інші території в межах міста.

  12) На території міських ринків та комплексів торгівленьних павільйонів – покладається на відповідні підприємства, фізичних осіб – підприємців що утримують майно ринків на балансі тощо;

  13) На територіях паркувань, автостоянок, гаражів – балансоутримувачі, організації, що експлуатують дані об’єкти.

  14) На територіях в’їздів і виїздів АЗС, заправних комплексів і прилеглих територій, під’їздів до них – балансоутримувачів і власників зазначених об’єктів.

  15) На територіях, прилеглих до окремо розташованих об’єктів реклами – власників рекламоносіїв.

  16) На території установки таксофонів – власників таксофонів.

  17) На територіях розташування фонтанів – їх балансоутримувачів.

  18) На зупинках міського транспорту – спеціалізоване підприємство.

  19) На територіях, прилеглих до трансформаторних підстанцій, розподільних підстанцій (пунктів) котелень та теплових пунктів підприємств, що експлуатують дані об’єкти.

  20) На територіях санітарно захисних зон магістральних водоводів – власників.

  21) На територіях, розташованих у санітарних зонах підприємств, відповідальність несуть керівники цих підприємств.

  22) Прибирання і очищення канав, труб, дренажів, призначених для відводу поверхневих і ґрунтових вод з вулиць і доріг, очищення колекторів, дощової і зливової каналізації, дощоприймачів здійснюється підприємством, у якого знаходяться на балансі зазначені об’єкти; у подвір’ях житлових будинків – спеціалізоване підприємство, ЖБК, ОСББ ОСН; на території підприємств і організацій – самими підприємствами, організаціями, власниками; очищення і утримання скидного каналу від ОСК здійснює КП «Жовтоводський  водоканал» ДОР.

  23) Відповідальність за стан зливової каналізації, оглядових і дощоприймальних колодязів, своєчасний ремонт і наявність прийомних грат, люків і водостоків (за винятком відомчих) покладається на їх балансоутримувачів спеціалізоване підприємство.

  24) Очищування від відходів зі зливової каналізації, оглядових і дощоприймальних колодязів здійснюється підприємствами, що експлуатують ці споруди, у міру необхідності, з негайним їхнім вивезенням відповідно до укладених договорів зі спеціалізованими підприємствами по їхньому захороненню.

  25) Відповідальність за технічний, санітарний стан підземних переходів покладається на балансоутримувачів об’єктів.

  26) Фарбування і побілку опор ліній зовнішнього освітлення здійснює підприємство, на балансі якого вони знаходяться.

  27) Відділ з питань надзвичайних ситуацій апарату міської ради та її виконавчого комітету координує діяльність органів самоврядування, підприємств, установ і організацій міста незалежно від форми власності і підпорядкованості по ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, що виникають на території міста.

  4.23. На територіях, які належить прибирати, необхідно проводити весь комплекс робіт, спрямований на наведення та постійне підтримання чистоти і порядку, збереження зелених насаджень, а саме:

  1) регулярне прибирання від сміття, побутових відходів, бруду, опалого листя, снігу, що забезпечує утримання об’єктів благоустрою та прилеглих територій у належному санітарному стані; при цьому тротуари прибираються вздовж всієї ділянки будинку, домоволодіння (в межах належності), до бордюрного каменю та біля бордюрного каменю на відстані 0,3-1м;

  2) забезпечення вивезення сміття, бруду, побутових відходів, опалого листя на відведені для цього ділянки або міське сміттєзвалище. Вивезення сміття, побутових відходів здійснюється шляхом укладення відповідних договорів із спеціалізованим підприємством;

  3) регулярне миття об’єктів та елементів благоустрою, якщо їх можна мити для утримання в належному стані;

  4) регулярне прибирання місць встановлення сміттєзбірників, а також місць, забруднених побутовими та іншими відходами, на територіях, прилеглих до будинків та споруд;

  5) вивезення сміття з території загального користування, ринків та від населення, що мешкає у будинках державного та громадського житлового фонду, здійснювати один раз на день, а з домоволодінь приватного житлового фонду згідно з укладеними договорами, але не менше ніж один раз на тиждень. Вивезення великогабаритних (негабаритних) відходів проводити не менше ніж одного разу на тиждень; мешканцям приватного сектору для вивезення негабаритних відходів заключати разові договори з спеціалізованим підприємством на видалення ТПВ (будівельне сміття, обрізане гілля і т. інше);

  6) щотижнево проводити заходи „чистий четвер” на закріплених за підприємствами та установами прилеглих територіях;

  7) утримувати приміщення громадських туалетів, вигрібні ями приватних будинковолодінь у належному санітарному та технічному стані.

  8) встановлювати на території загального користування урни для випадкового сміття, своєчасно їх очищувати та забезпечувати вивезення сміття шляхом укладення відповідних договорів зі спеціалізованим підприємством.

  9) очищення опор ліній електропередач, стовбурів, стовпів, парканів, дерев, будівель, інших елементів благоустрою від об’яв, реклам, вивішених у недозволених місцях;

  10) контролювати стан водоприймальних та оглядових колодязів підземних інженерних мереж. При виявленні відкритих люків або інших недоліків в їх утриманні необхідно повідомляти про це організації, які їх експлуатують. Організації, що експлуатують люки, зобов’язані негайно приводити їх у належний стан, забезпечити їх належне закриття;

  11) регулярно знищувати бур’яни, скошувати траву заввишки більше 10см, видаляти сухостійні дерева та чагарники, видаляти сухе та поламане гілля та забезпечувати їх вивезення;

  12) регулярно обстежувати прилеглі та закріплені території з метою виявлення амброзії полинолистої, карантинних рослин, проводити заходи по їх знищенню;

  13) проводити заходи, що забезпечують збереження насаджень, квітників, газонів;

  14) проводити заходи по боротьбі з гризунами, синантропними комахами та безпритульними тваринами;

  15) проводити протягом року необхідні заходи по боротьбі зі шкідниками та хворобами зелених насаджень;

  16) проводити у повному обсязі заміну засохлих та пошкоджених кущів і дерев, а також садіння;

  17) не допускати пошкодження елементів благоустрою міста, розташованих на прилеглих територіях;

  18) з додержанням встановлених норм та правил здійснювати утримання в належному стані фасадів будівель, огорож та інших споруд;

  19) належним чином проводити відновлення благоустрою території після проведення ремонтних або інших робіт, а також після аварій або природних явищ, які спричинили погіршення благоустрою.

  4.24. Для запобігання забруднення випадковим сміттям вулиць, площ та інших об’єктів благоустрою, зобов’язання по встановленню та утриманню урн покладається на:

  1) підприємства, установи, організації, незалежно від форм власності, приватних підприємців, що утримують будинки, споруди, або інших осіб згідно з укладеними договорами. Урни встановлюються біля входу в будинки, споруди;

  2) підприємства, організації, фізичних осіб – підприємців, що здійснюють торгівлю та побутове обслуговування, – біля входу в торгівельні зали, магазини, салони, інші приміщення з території загального користування, а також біля палаток, ларків, павільйонів, інших виносних/вуличних об’єктів торгівлі та послуг;

  3) підприємства і організації, які є балансоутримувачами парків, рекреаційних зон, садів, зон зелених насаджень, скверів та майданчиків для дозвілля та відпочинку, на території вказаних об’єктів з інтервалом не більше 40м;

  4) транспортні та інші підприємства – відповідно до вимог цих Правил.

  4.25. Особи, на яких покладено обов’язок по встановленню урн, зобов’язані утримувати їх у справному й охайному стані, очищати від сміття в міру їх наповнення, але не менше ніж один раз на добу, у разі стійкого забруднення – промивати.

  4.26. Громадські вбиральні повинні утримуватися в належному стані підприємствами і організаціями, на балансі в яких вони перебувають, відповідно до вимог законодавства.

  4.27. В період з 1 квітня до 1 жовтня прибирання здійснюється в загальному порядку.

  4.27.1. Балансоутримувачі, житлові ремонтно – експлуатаційні підприємства, установи, підприємства та організації, юридична особа, яка визначена виконавцем послуг на вивезення ТПВ, громадяни можуть укладати договори з відповідними підприємствами про прибирання, у тому числі механізоване, полив, посипання піщаною сумішшю та іншими дозволеними для цього матеріалами вулиць, площ, перехресть, тротуарів, закріплених за ними територій, та інші дії або проводити ці роботи самостійно.

  4.28. Збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізація, видалення, знешкодження і захоронення відходів здійснюється відповідно до вимог Закону України „Про відходи”.

  4.28.1. Вивезення сміття, відходів здійснюється у спеціально відведені рішенням міської ради місця чи об’єкти (місця розміщення відходів, сховища, полігони, комплекси, споруди, ділянки надр тощо), на використання яких отримано дозвіл спеціально уповноважених органів на видалення відходів, або здійснення інших операцій з відходами.

  4.28.2. Забороняється вивезення відходів, сміття, снігу, листя, льоду у місця, які не призначені для цього.

  4.28.3. Забороняється несанкціоноване скидання і розміщення відходів у підземних горизонтах, на території міста, на територіях природно – заповідного фонду, на землях природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення, в межах водоохоронних зон та зон санітарної охорони водних об’єктів, в інших місцях, що може створювати небезпеку для навколишнього природного середовища та здоров’я людини.

  4.29. Визначення територій, прилеглих до територій підприємств, установ, організацій, громадян, які підлягають прибиранню, контроль за їх санітарним очищенням, своєчасним вивезенням твердих побутових відходів з території приватної забудови, ліквідація стихійних звалищ покладається на виконавчий комітет міської ради.

  4.30. На території міста не допускається складування побутового і будівельного сміття, відходів виробництва, тари, спилу дерев, опалого листя, снігу в невстановлених для цього місцях.

  4.31. На час ремонту будинків або квартир в багатоповерхових будинках особам, що проводять ремонт, узгоджуються з балансоутримувачем місце для тимчасового складування матеріалів і будівельного сміття на час проведення ремонту з періодичністю вивозу не рідшу 1-го разу на тиждень.

  4.32. Зміна зображень (плакатів) на рекламних конструкціях повинна здійснюватись без заїзду автотранспорту на газони та квітники.

  4.33. Інформаційні таблички, памятні дошки, аншлаги, розташовані на фасадах будинків, споруджень, житлових будинків і вивіски повинні утримуватись у справному стані.

  4.34. Власники таксофонів зобов’язані регулярно робити заміну розбитого скла, очищення скла, усунення сторонніх написів, фарбування та прибирання кабін.

  4.35. Вимоги до впорядкування територій підприємств, установ, організацій.

  4.35.1. Впорядкування територій здійснюється в порядку, встановленому чинним законодавством.

  4.35.2. Проектами землеустрою щодо впорядкування існуючих землеволодінь та землекористувань передбачаються заходи щодо впорядкування структури земельних угідь, усунення черезсмужжя, далекоземелля, ламаності меж, ерозійних процесів та інших екологічних наслідків нераціонального використання земель і створення територіальних умов для функціонування всіх галузей економіки, формування й удосконалення раціональної системи існуючого землеволодіння та землекористування.

  4.36.Зимове утримання територій міста Жовті Води.

  4.36.1. У період з 1 жовтня до 1 квітня необхідно своєчасно прибирати території, вивозити на встановлені майданчики листя, видалені однолітні рослини, сніг, лід, сміття, відходи.

  4.36.2. Зимове прибирання суб’єктами у сфері благоустрою відповідних територій повинне забезпечувати нормальний рух пішоходів та транспорту і включати :

  1) підмітання та зсув снігу. Роботи по прибиранню снігу та льоду суб’єкти у сфері благоустрою зобов’язані розпочинати з настанням снігопаду. Від снігу та льоду в першу чергу очищають тротуари, дороги до під’їздів житлових будинків, місця для зупинки маршрутних транспортних засобів, люки водопровідних і каналізаційних колодязів. Дозволяється свіжий сніг укладати у вали на вулицях і площах, за винятком території місць для зупинки маршрутних транспортних засобів, для подальшого вивезення;

  2) видалення снігу та снігово – льодяних утворень. Забороняється сколювати лід на тротуарах, вимощених фігурними елементами. При переміщенні снігу з тротуару на проїзну частину вулиці чи дороги для його механізованого видалення снігові вали розміщуються на відстані не більше ніж 1м від бордюру. Формування снігових валів не допускається на перехрестях, пішохідних доріжках, місцях для зупинки маршрутних транспортних засобів, місцях для паркування, в місцях в’їзду у двори і на внутрішньоквартальній території, а також на територіях зелених насаджень, на решітках зливових колодязів. Зібрані сніг, лід, бруд та сміття повинні щоденно вивозитися на відведені для цього ділянки або міське сміттєзвалище, інші місця, визначені виконавчим комітетом міської ради.

  3) під час ожеледиці необхідно посипати тротуари, переходи через вулиці, місця для зупинки маршрутних транспортних засобів, спуски, підйоми речовинами, що виключають ковзання. Боротьба з ожеледицею на проїжджій частині та тротуарах здійснюється шляхом посипання піском, шлаком або піщано – соляною сумішшю.

  4.36.3. Тротуари, доріжки у парках, скверах , сходи, місця для зупинки маршрутних транспортних засобів, розташовані напроти будинків та споруд, а також небезпечні для проїзду автотранспорту і проходу пішоходів місця посипають піщаною сумішшю та іншими дозволеними для цього матеріалами житлові ремонтно – експлуатаційні підприємства, підприємства, організації та установи та громадяни, за якими закріплені ці ділянки для утримання, або особи, яким такий обов’язок переданий за договором.

  4.36.4. Механізоване посипання піщаною або змішаною сумішшю та обробка іншими дозволеними для цієї мети матеріалами проїзної частини, вулиць, площ, мостів, шляхопроводів, перехресть, підйомів проводиться в порядку, визначеному виконавчим комітетом міської ради.

  4.36.5. Балансоутримувачі або особи, які утримують відповідні території за договором, зобов’язані:

  1) мати власний необхідний для прибирання снігу і льоду ручний інвентар (лопати металеві або дерев’яні, мітли, льодоруби);

  2) мати достатній запас матеріалу для посипання (пісок, шлак) для своєчасного проведення протиожеледних заходів;

  3) прибирати сніг негайно, з початку снігопаду, для запобігання накату.

  Проведення зимових прибиральних робіт з очищення тротуарів, проїзної частини доріг, вулиць і проїзді  під час снігопаду (зсування і підмітання снігу) здійснюється з періодичністю та за технологією, встановленими відповідними галузевими нормами та правилами (п.3.5.12 “Правил утримання жилих будинків та прибудинкових територій”, затверджених наказом Держжитлокомунгогоспу від 17.05.2005 року №76).

  4.36.6. Підгортання (окучування) снігу повинно здійснюватись циклами технологічних етапів, а вивезення його з головних магістралей повинно бути завершене не пізніше двох діб після закінчення снігопаду. Вивозити сніг необхідно на місця, визначені розпорядженням виконавчого комітету Жовтоводської міської ради, погодженому з санітарними та екологічними службами в установленому порядку.

  4.36.7. Період зимового прибирання встановлюється з 15 жовтня по 15 квітня. У випадку різкої зміни погодних умов , терміни початку і закінчення зимового прибирання можуть корегуватися виконавчим комітетом міської ради.

  4.36.8. Підготовка снігоприбиральної техніки до роботи в зимовий період здійснюється балансоутримувачами техніки в термін до 1 листопада поточного року. Організації, що відповідають за прибирання міських територій, у термін до 1 листопада повинні забезпечити завезення, заготівлю і складування необхідної кількості протиожеледних матеріалів.

  4.36.9. При прибиранні доріг і пішохідних доріжок у скверах, парках і іншіх зелених  зонах допускається тимчасове складування снігу, що не містить хімічних реагентів, на заздалегідь підготовлені для цих цілей майданчики, за умови збереження зелених насаджень і забезпечення відтоку талих вод.

  Малі архітектурні форми, а також простір перед ними і по обидва боки підходи до них повинні бути очищені від снігу і ожеледі.

  4.36.10. Технологія і режими провадження робіт на проїзній частині вулиць, тротуарів і дворових територіях повинні забезпечувати безперешкодний рух транспорту і пішоходів незалежно від погодних умов.

  4.36.11. Обробка проїзної частини міських доріг, у середині дворових асфальтових покрить, зупинок пасажирського транспорту протиожеледними матеріалами повинна починатися відразу з початком снігопаду.

  4.36.12. У випадку одержання від метеорологічної служби міста завчасного попередження про загрозу виникнення масової ожеледі, обробка проїзної частини підйомів, спусків доріг, естакад, мостових споруджень здійснюється до початку випадання опадів.

  4.36.13. Усі машини, що знаходяться у цілодобовому чергуванні по боротьбі з ожеледицею та сніговими заметами починають свою роботу за вказівкою відповідального чергового підприємства із записом маршруту до дорожнього листа і журналу посипань.

  4.36.14. До першочергових операцій зимового прибирання вулиць і магістралей відносяться:

  1) загрібання і підмітання снігу;

  2) обробка проїзної частини доріг протиожеледними матеріалами;

  3) формування сніжного валу для наступного вивозу.

  4.36.15. До операцій другої черги відносяться:

  1) видалення снігу (вивіз);

  2) сколювання льоду і видалення сніжно – крижаних утворень.

  4.36.16. Механізоване очищення проїзної частини повинно починатися при висоті пухкого снігу на дорожній полотнині 2,5 – 3см, що відповідає 5см свіжого не ущільненого снігу.

  4.36.17. У першу чергу очищаються й обробляються найбільш небезпечні і основні ділянки для руху транспорту – круті спуски і підйоми, мости, естакади, перехрестя вулиць, зупинки громадського транспорту і т.д.

  4.36.18. Вивіз снігу здійснюється в першу чергу від зупинок міського і пасажирського транспорту, пішохідних переходів, мостів, шляхопроводів, місць масового відвідування. Остаточне вивезення снігу здійснюється по закінченні першочергового вивозу.

  4.36.19. Вивіз снігу з вулиць повинен здійснюватися на спеціальні майданчики, підготовлені і погоджені заздалегідь. Місця тимчасового складування снігу після сніготанення повинні бути очищені й упорядковані.

  4.36.20. При утворенні льоду на дорогах і тротуарах у зимовий період у результаті течії відповідальність за очищення від льоду несуть підприємства, установи, організації, на балансі яких знаходяться комунікаційні мережі.

  4.36.21. Тротуари, дворові території і проїзди повинні бути очищені від снігу і ожеледі до асфальту. При виникненні ожеледі здійснюється обробка піском або гран шлаком фракції до 5 мм.

  4.36.22. Сніг, зібраний із дворових територій і внутрішньо квартальних проїздів, дозволяється складувати на території дворів у місцях не перешкоджаючих вільному проїздові транспорту і рухові пішоходів. Не допускається ушкодження зелених насаджень при складуванні снігу. Складування снігу на внутрібудинкових територіях повинно передбачати відведення талих вод.

  4.36.23. Забороняється:

  1) переміщати на проїзну частину магістралей, вулиць сніг, зібраний з пішохідних доріжок внутрішньоквартальних проїздів, дворових територій, територій підприємств, організацій, будівельних майданчиків, тимчасових об’єктів обслуговування населення;

  2) застосовувати технічну сіль в якості протиожеледного реагенту на тротуарах, зупинках міського пасажирського транспорту, у парках, скверах, дворах і в інших пішохідних і зелених зонах;

  3) перекидати і збирати забруднений і засолений сніг, а також відкол льоду на газони, квітники й інші зелені насадження.

   

  Розділ 5. Утримання території міста

  5.1. Порядок утримання покриття площ, проспектів, вулиць, доріг, тротуарів

  5.1.1. Єдині правила ремонту й утримання автомобільних доріг, вулиць та залізничних переїздів, правила користування ними та їх охорони затверджуються Кабінетом Міністрів України.

  5.1.2. Правила користування, ремонту і утримання приватних і відомчих дорожніх об’єктів та правила їх охорони встановлюються власниками цих об’єктів за погодженням з органами Державної служби безпеки дорожнього руху МВС України.

  5.1.3. Усі роботи по будівництву, реконструкції і ремонту автомобільних доріг, вулиць, проспектів, пішохідних зон та доріжок, іншого покриття повинні здійснюватись згідно з проектами та вимогами правил, нормативів і стандартів України з безпеки дорожнього руху.

  5.1.4. У разі виникнення умов, за яких неможливо реалізувати окремі проектні рішення, виконавець робіт зобов’язаний повідомити про це проектувальника і замовника з метою розробки додаткових заходів щодо безпеки дорожнього руху.

  5.1.5. Приймання завершених будівництвом, реконструкцією і ремонтом робіт на автомобільних дорогах, вулицях проводиться за участю органів державного нагляду за дотриманням законодавства, правил, норм та стандартів з безпеки дорожнього руху після виконання заходів щодо забезпечення безпеки дорожнього руху.

  5.1.6. Для проведення комплексної (повної) заміни твердого покриття на окремих ділянках доріг та тротуарів будівельна організація зобов’язана отримати погодження на виконання вказаних робіт з управлінням містобудування і архітектури міської ради, Інспекцією державного архітектурно-будівельного контролю міської ради з метою перевірки вказаними органами строків завершення інших будівельних та ремонтних робіт згідно з погодженими проектами на таких ділянках доріг та тротуарів.

  5.1.7. Утримання в належному стані покриття площ, вулиць, доріг, проспектів, тротуарів, у тому числі їх санітарне очищення, здійснюється відповідно до цих Правил.

  5.2. Порядок утримання зелених насаджень на об’єктах благоустрою

  5.2.1. Утримання зелених насаджень здійснюється згідно з Правилами утримання зелених насаджень міст та інших населених пунктів України, затвердженими уповноваженим органом, цими Правилами, іншими нормативними актами.

  5.2.2. Утримання об’єктів зеленого господарства включає: догляд за деревами і чагарниками, за газонами, квітниками, садовими доріжками, за садовим обладнанням, інвентаризацію зелених насаджень, охорону зелених насаджень від шкідників та хвороб, охорону природної фауни.

  5.2.3. Охороні та відновленню підлягають усі зелені насадження в межах міста під час проведення будь – якої діяльності, крім зелених насаджень, які висаджені або виросли самосівом в охоронних зонах повітряних і кабельних ліній, трансформаторних підстанцій, розподільних пунктів і пристроїв, мостів і шляхопроводів. Охорона, утримання та відновлення зелених насаджень на об’єктах благоустрою, а також знесення дерев, які виросли самосівом, здійснюються за рахунок коштів державного або місцевих бюджету в залежності від підпорядкування об’єкта благоустрою, а на земельних ділянках, переданих у власність, наданих у постійне користування або в оренду, – за рахунок коштів їх власників або користувачів.

  5.2.4. Інвентаризація та облік зелених насаджень здійснюються відповідно до Інструкції з технічної інвентаризації зелених насаджень у містах та селах міського типу України, затвердженої уповноваженим органом, та складається їх реєстр за видовим складом та віком.

  5.2.5. Місця висадки зелених насаджень визначаються за погодженням з уповноваженими органами міської ради (віділом містобудування та архітектури виконавчого комітету міської ради та Управлінням ЖКГ міської ради).

  5.2.6. Поточне утримання скверів, бульварів, парків та інших об’єктів зеленого господарства загального користування покладається на їх балансоутримувачів. Поточне утримання дерев, клумб, тротуарних газонів, зелених майданчиків прибудинкової території покладається на підприємства і організації житлово-комунальних органів, підприємства, установи, організації (незалежно від форм власності) і громадян – власників будинків на територіях, прилеглих до їх споруд та будинків.

  5.2.7. Усі роботи по поточному утриманню зелених насаджень на територіях, закріплених за підприємствами, установами і організаціями (незалежно від форм власності) проводяться силами і коштами цих підприємств, установ і організацій або на договірних засадах з спеціалізованими підприємствами, які мають досвід у сфері поводження з зеленими насадженнями.

  5.2.8. Засівання газонів, висадка розсади квітників, обрізання дерев, обробка насаджень проти хвороб і шкідників, а також забезпечення цих робіт матеріалами на об’єктах зеленого господарства, закріплених за підприємствами, установами і організаціями (незалежно від форм власності), проводяться силами цих підприємств, установ і організацій або на договірних засадах зі спеціалізованими підприємствами, які мають досвід у сфері поводження з зеленими насадженнями.

  5.2.9. При виконанні будівельних робіт замовники таких робіт та утримувачі зелених насаджень повинні передавати зелені насадження, які вони охороняють, будівельній організації (підряднику) під охоронну розписку.

  5.2.10. Будівельні організації (підрядники) повинні огороджувати зелені насадження, окремі дерева брати в короби.

  5.2.11. На територіях ділянок, відведених під будівництво, та прилеглих територіях відповідальність за збереження зелених насаджень і належний догляд за ними, а також знищення бур’янів покладається на керівників підприємств, установ, організацій та громадян, яким земельні ділянки відведені з вказаною метою.

  5.2.12. У випадку неможливості збереження зелених насаджень на ділянках, відведених під будівництво чи виконання інших робіт, замовник після завершення робіт зобов’язаний посадити зелені насадження своїми силами та за власні кошти або до початку будівельних робіт укласти угоду зі спеціалізованою організацією на виконання всіх робіт по пересаджуванню і догляду до повного приживання, та у будь-якому випадку компенсувати в установленому порядку відновну вартість зелених насаджень, що підлягають знищенню.

  5.2.13. Видалення (знесення), висадка, пересадження дерев, кущів, газонів і квітників здійснюється у встановленому порядку. При видаленні зелених насаджень в обов’язковому порядку сплачується відновна вартість зелених насаджень, визначена Порядком, затвердженим Постановою КМУ від 01.08.06 року №1045. Знесення зелених насаджень на території міста (дерев, кущів, газонів, квітників) дозволяється лише при наявності дозволу на знесення, відповідного рішення виконавчого комітету міської ради та ордеру на знесення зелених насаджень.

  5.2.14. На території зелених насаджень забороняється:

  1) складувати будь-які матеріали;

  2) влаштовувати звалища сміття, снігу та льоду;

  3) використовувати роторні снігоочищувальні машини для викидання снігу на зелені насадження. Використання їх для прибирання озеленених вулиць та майданів допускається лише в умовах аварійних ситуацій у разі наявності спеціальних направляючих пристроїв, що зменшують пошкодження насаджень від попадання снігу;

  4) обладнувати стоянки або розміщати автомашини, мотоцикли, велосипеди та інші транспортні засоби, у тому числі якщо це призводить до пошкодження зелених насаджень, квітників та газонів;

  5) будь – яке будівництво, у тому числі і павільйонів для торгівлі, розміщення малих форм архітектури без наявності рішення міської ради;

  6) використовувати малі форми архітектури не за призначенням;

  7) влаштовувати місця для зупинки маршрутних транспортних засобів або пасажирські площадки на газонах та зелених зонах;

  8) ходити та влаштовувати ігри на газонах, кататися на ковзанах, санчатах, за винятком місць, спеціально для цього відведених і обладнаних;

  9) випалювати суху рослинність, розпалювати багаття та порушувати інші правила протипожежної безпеки;

  10) підвішувати на деревах гамаки, гойдалки, мотузки для сушіння білизни, прикріплювати рекламні щити, електропроводи, електрогірлянди з лампочок та інші предмети, якщо вони можуть пошкодити дерево;

  11) добувати з дерев сік, смолу, робити надрізи, надписи, наносити механічні пошкодження;

  12) пошкоджувати зелені насадження будь – яким способом, рвати квіти і ламати дерева та чагарники, витоптувати газони, квітники;

  13) знищувати мурашники, ловити птахів і звірів та стріляти у них;

  14) складати неокорену і непротруєну від шкідників та хвороб деревину в період з 15 квітня до 15 вересня;

  15) засмічувати і засипати водоймища або влаштовувати на них загати;

  16) висаджувати зелені насадження без погодження з власниками підземних комунікацій;

  17) заправляти, ремонтувати автотранспортні засоби і механізми, човни і катери на прибудинкових територіях, газонах, берегах рік і заток, озер, у парках та скверах, інших зелених зонах;

  18) збирати квіти, плоди, насіння та інші частини об’єктів рослинного світу, які виростають у місцях загального користування;

  19) зносити, пересаджувати зелені насадження без отримання дозволу та без додержання встановленого порядку.

  5.2.15. Відповідальність за збереження зелених насаджень, догляд за ними, видалення сухостійних, пошкоджених хворобами та шкідниками зелених насаджень, знищення бур’янів покладається на:

  1) щодо насаджень, що належать до комунальної власності – на спеціалізоване підприємство;

  2) на вулицях перед будівлями до проїжджої частини, всередині квартальних насаджень та насаджень районів міста – на балансоутримувачів житлових, громадських, промислових будівель та споруд, а також на балансоутримувачів будівель підприємств побуту, торгівлі, закладів освіти, охорони здоров’я, які розташовані на території житлової забудови;

  3) на територіях підприємств, а також на прилеглих до них ділянках і санітарно-захисних зонах – на ці підприємства;

  4) на територіях, відведених під будівництво та прилеглих до них ділянок, – з дня початку робіт – на замовників будівництва;

  5) на пустирях, берегах водоймищ та річок – на підприємства, згідно з рішеннями виконавчого комітету міської ради;

  6) на приватних садибах та прилеглих ділянках – на їх власників.

  5.3. Утримання зелених насаджень на об’єктах благоустрою – територіях загального користування

  5.3.1. Утримання зелених насаджень та прибирання об’єктів зеленого господарства на території об’єктів благоустрою регламентовано Правилами утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затвердженими наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 10.04.2006 року № 105.

  5.3.2. Охорона, утримання та відновлення зелених насаджень на об’єктах благоустрою, а також видалення дерев, які виросли самосівом, здійснюється за рахунок коштів міського бюджету залежно від підпорядкування об’єкта благоустрою, а на земельних ділянках, переданих у власність, наданих у постійне користування або в оренду – за рахунок коштів їх власників або користувачів відповідно до нормативів, затверджених у встановленому порядку.

  5.3.3. Негайне видалення пошкоджених дерев або кущів (їх частин) може здійснюватися підприємствами, установами, організаціями або громадянами в разі, якщо стан таких пошкоджених зелених насаджень загрожує життю, здоров’ю громадян, а також майну громадян та/або юридичних осіб з подальшим оформленням відповідного акту.

  5.3.4. Догляд за зеленими насадженнями в місцях загального користування повинен  здійснювати балансоутримувач.

  5.3.5. Кожен власник, балансоутримувач, користувач тимчасової споруди, яка розміщена в зеленій зоні, повинен мати схему благоустрою зазначеної зони.

  5.3.6. Відповідальні за збереження зелених насаджень і належний догляд за ними зобов’язані:

  1) проводити своєчасне обрізування гілок дерев у радіусі 1м від дротів під струмом, а також тих гілок, що закривають світлофори, дорожні знаки, покажчики вулиць та будинків;

  2) проводити періодичне косіння газонів при досягненні трав’яним покровом висоти 15 см, залишаючи висоту покрову 5 – 8см; скошена трава повинна бути прибрана протягом 3 діб;

  3) проводити систематичне розпушування пристовбурних лунок під деревами та чагарниками, а також регулярний полив деревно-чагарникових порід протягом всього вегетаційного періоду (2 – 3 рази на місяць);

  4) проводити полив зелених насаджень зранку, не пізніше 9.00, або у вечірній час, після 18.00;

  5) негайно видаляти аварійні, сухостійні дерева в разі, якщо їх стан загрожує життю, здоров’ю та майну громадян або здатен нанести збитки юридичним особам, з відповідним наступним оформленням актів на право їх видалення у триденний термін;

  6) систематично видаляти самосійні дерева (дерева з кореневою шийкою до 5см видаляються без відшкодування відновної вартості); постійно знімати омелу з дерев;

  7) встановлювати декоративну захисну огорожу в місцях постійного ушкодження газонів, лунки дерев прикривати декоративними металевими решітками або влаштовувати по периметру декоративну огорожу;

  8) реалізовувати заходи із запобігання виникненню осередків пошкодження зелених насаджень шкідниками та ураженню їх хворобами, а також боротьби з ними;

  9) при необхідності виконання ремонту інженерних мереж, заявленою власником цих мереж, за власні кошти терміново видаляти зелені насадження, які знаходяться в охоронних зонах мереж і перешкоджають проведенню ремонтних робіт.

  5.3.7. Власники (балансоутримувачі) та орендарі будівель, споруд і майданчиків сфери споживчого ринку, ресторанного бізнесу, відпочинку, побутових та інших послуг, розміщених на території парків та їх буферних зон, скверів, пляжів, прибережних зон відпочинку та на межі з ними, зобов’язані регулярно здійснювати прибирання та квіткове оформлення об’єктів і прилеглої території, своєчасно виконувати вимоги балансоутримувачів відповідних об’єктів благоустрою в частині збереження та відновлення зелених насаджень, підтримання санітарної та пожежної безпеки на території об’єктів, на прилеглій та закріпленій території.

  5.3.8. Під час проведення будівельних, земляних, ремонтних та інших робіт на території, де розташовані зелені насадження, що не підлягають знесенню, забудовник (виконавець робіт) зобов’язаний:

  1) огороджувати дерева на території будівельного майданчика;

  2) у процесі будівництва та реконструкції доріг і тротуарів, асфальтування дворів тощо залишати місця (лунки) для висадки дерев і влаштовувати лунки навколо наявних дерев;

  3) не допускати засипання ґрунтом стовбурів дерев та чагарників;

  4) зберігати верхній родючий шар ґрунту на всій території забудови та у місцях проведення земляних робіт, організовувати його зняття, складування та залишати для подальшого використання чи передачі спеціалізованому підприємству, визначеному місцевим органом виконавчої влади, для використання під час створення зелених насаджень;

  5) не допускати складування конструкцій та будівельних матеріалів, стоянки машин і механізмів на відстані, меншій ніж 2,5 м від дерева та 1,5 м від чагарнику.

  5.3.9. Контроль за дотриманням вимог  даного розділу цих Правил здійснюють відповідно до своїх повноважень:

  – державні органи екологічного та природоохоронного контролю;

  – власники (балансоутримувачі) відповідних об’єктів благоустрою;

  – поліція.

  5.4. Порядок утримання будинків та споруд, їх фасадів

  5.4.1. Порядок утримання будинків та споруд, їх фасадів здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про охорону культурної спадщини», ДБН А.2.2-3-2004 «Склад, порядок розроблення, погодження та затвердження проектної документації для будівництва», Положенням про порядок надання дозволу на виконання будівельних робіт та інших нормативних актів.

  5.4.2. Вимоги щодо порядку утримання будинків та споруд, їх фасадів є обов’язковими для всіх замовників будівельних робіт, які здійснюють ремонтні або будівельні роботи по фасадах.

  5.4.3. Всі види проектних робіт на території міста здійснюються згідно з діючою містобудівною документацією, державними нормами будівельного і технологічного проектування, державними стандартами, нормами та Правилами забудови міста.

  5.4.4. Всі ремонтні, реставраційні, відновлювальні або будівельні роботи по фасадах здійснюються за проектами, узгодженими та затвердженими у порядку, визначеному в ДБН А.2.2-3-2004 «Склад, порядок розроблення, погодження та затвердження проектної документації для будівництва».

  5.4.5. Після затвердження у встановленому порядку проектно – кошторисної документації замовник будівельних робіт повинен отримати дозвіл на виконання ремонтних або будівельних робіт відповідно до чинного законодавства.

  5.4.6. Проектні та будівельні роботи по фасадах здійснюються особами, які мають ліцензії на виконання відповідних робіт. У разі виконання робіт на об’єктах культурної спадщини необхідно мати спеціальну ліцензію.

  5.4.7. Можливість вторинного використання раніше погодженої проектної документації для проведення ремонтних робіт визначає управління містобудування і архітектури міської ради у кожному конкретному випадку.

  5.4.8. Відповідальні посадові особи підприємств, установ, організацій, а також громадяни зобов’язані:

  • проводити своєчасне відновлення зовнішнього вигляду фасадів згідно з паспортом зовнішнього оздоблення, погодженим управлінням містобудування і архітектури міської ради;
  • забезпечувати щорічне і після стихійного лиха обстеження відповідних будівель та споруд та засвідчувати проведені обстеження актами;
  • змінювати зовнішній вигляд фасадів будівель та споруд тільки на підставі затверджених у встановленому порядку проектів та за умови одержання ордера на виконання цих робіт;
  • розміщувати елементи зовнішнього благоустрою або обладнання архітектурно – художнього освітлювання на фасаді тільки на підставі відповідного дозволу, згоди власника будівлі або приміщень за проектом, погодженим управлінням містобудування і архітектури міської ради;
  • при проведенні ремонтних або будівельних робіт на фасадах будинків і споруд використовувати захисну сітку чи плівку відповідно до проекту виконання робіт;
  • регулярно проводити обстеження та здійснювати паспортизацію будівель і споруд з мето ю забезпечення їх надійної експлуатації відповідно до затверджених уповноваженим органом Правил обстеження, оцінки технічного стану та паспортизації виробничих будівель і споруд, Положення про безпечну та надійну експлуатацію виробничих будівель і споруд, Положення про спеціалізовані організації з проведення обстежень та паспортизації існуючих будівель і споруд з метою забезпечення їх надійності й безпечної експлуатації, інших нормативних актів.

  5.4.9. Порядок розподілу обов’язків між підприємствами, установами та організаціями, фізичними особами і громадянами міста щодо організації робіт по утриманню фасадів будинків та споруд у належному стані визначаються виконавчим комітетом міської ради.

  5.4.10. У разі оренди будівель або окремих приміщень порядок утримання їх в належному стані встановлює орендодавець у договорі оренди.

  5.5. Порядок утримання будівель та споруд системи інженерного захисту територій, санітарних споруд

  5.5.1. Утримання у належному стані будівель та споруд інженерного захисту територій, санітарних споруд здійснюється їх балансоутримувачами відповідно до закону, цих Правил та інших нормативних актів.

  5.5.2. Балансоутримувачі будівель та споруд інженерного захисту територій, санітарних споруд зобов’язані своєчасно здійснювати обстеження та паспортизацію, поточний та капітальний ремонт вказаних будівель та споруд, забезпечити їх належну та безпечну роботу.

  5.6. Порядок утримання пам’яток культурної та історичної спадщини

  5.6.1. Власник або уповноважений ним орган, користувач зобов’язані утримувати пам’ятники культурної та історичної спадщини, пам’ятки в належному стані, своєчасно проводити ремонт, захищати від пошкодження, руйнування або знищення відповідно до вимог законодавства та охоронного договору.

  5.6.2. Забороняється змінювати призначення пам’ятників культурної та історичної спадщини, пам’яток, їхніх частин та елементів, робити написи, позначки на них, на їх територіях та в охоронних зонах без дозволу відповідного органу охорони культурної спадщини.

  5.6.3. Роботи із збереження об’єктів культурної спадщини проводяться згідно з реставраційними нормами та правилами, погодженими центральним органом виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини. Будівельні норми та правила застосовуються у разі проведення робіт із збереження об’єкта культурної спадщини лише у випадках, що не суперечать інтересам збереження цього об’єкта.

  5.6.4. У разі, коли пам’ятці загрожує небезпека пошкодження, руйнування чи знищення, власник або уповноважений ним орган, особа, яка набула права володіння, користування чи управління, зобов’язані привести цю пам’ятку до належного стану (змінити вид або спосіб її використання, провести роботи з її консервації, реставрації, реабілітації, музеєфікації, ремонту та пристосування).

  5.6.5. На фізичну або юридичну особу, діяльність якої негативно позначається на стані пам’ятки (створює загрозу знищення, руйнування, пошкодження, спотворення пам’ятки), покладається обов’язок вжити заходи, погоджені з відповідним органом охорони культурної спадщини, для запобігання такій загрозі та підтримання пам’ятки в належному стані за власні кошти.

  5.6.6. Забороняється будь-яка діяльність юридичних або фізичних осіб, що створює загрозу пам’ятнику культурної та історичної спадщини, пам’ятці або порушує законодавство, державні стандарти, норми і правила у сфері охорони культурної спадщини.

  5.6.7. Будівельні, меліоративні, шляхові та інші роботи, що можуть призвести до руйнування, знищення чи пошкодження об’єктів культурної спадщини, проводяться тільки після повного дослідження цих об’єктів за рахунок коштів замовників зазначених робіт.

  5.6.8. Пам’ятники культурної та історичної спадщини, пам’ятки, їхні частини, пов’язане з ними рухоме та нерухоме майно забороняється зносити, змінювати, замінювати, переміщувати (переносити) на інші місця. Переміщення (перенесення) пам’ятки на інше місце допускається як виняток у випадках, коли неможливо зберегти пам’ятку на місці, за умови проведення комплексу наукових досліджень з вивчення та фіксації пам’ятки (обміри, фотофіксація тощо).

  5.7. Порядок утримання спортивних споруд

  5.7.1. Матеріально-технічну базу фізичної культури і спорту складають усі види фізкультурно – оздоровчих і спортивних споруд, фізкультурно – спортивного спорядження і обладнання, інше майно, призначене для занять фізичною культурою і спортом.

  5.7.2. Власники фізкультурно – оздоровчих і спортивних споруд, спеціальних приміщень для занять фізкультурою і спортом та фізкультурно – оздоровчого і спортивного інвентарю або уповноважені ними органи зобов’язані забезпечувати їх належний стан, безпечний для життя і здоров’я людей, майна та навколишнього природного середовища.

  5.7.3. Адміністрація фізкультурно – оздоровчих і спортивних споруд та організатор спортивного заходу або занять фізичною культурою забезпечують належне обладнання місць проведення фізкультурно-спортивних занять і змагань відповідно до правил їх проведення, вимог техніки безпеки, санітарно-гігієнічних, екологічних та інших державних вимог і несуть відповідальність, встановлену законодавством, за шкоду, заподіяну здоров’ю глядачів та осіб, які займаються в них фізичною культурою і спортом.

  5.7.4. Будівництво в житлових районах фізкультурно-оздоровчих і спортивних об’єктів здійснюється відповідно до встановлених нормативів за рахунок коштів, що спрямовуються на житлове будівництво, та коштів організацій – забудовників житла.

  5.7.5. Нормативи мінімальної забезпеченості основними фізкультурно-оздоровчими і спортивними спорудами жилих районів, а також підприємств, установ і організацій всіх форм власності визначаються центральними органами виконавчої влади з фізичної культури і спорту, архітектури та будівництва.

  5.7.6. Не допускається:

  – будівництво нових та реконструкція наявних дошкільних виховних, загальноосвітніх та професійних навчально-виховних, вищих навчальних закладів без передбачених нормативами фізкультурно-спортивних споруд та функціональних приміщень;

  – перепрофілювання та ліквідація діючих фізкультурно-оздоровчих і спортивних споруд без створення рівноцінних споруд.

  5.7.7. Експлуатація спортивних споруд та обладнання, що не забезпечує безпеки спортсменів та глядачів, не допускається. Спортивні споруди повинні відповідати вимогам загальної та спеціальної безпеки учасників і глядачів.

  5.8. Вимоги до утримання ліхтарів вуличного освітлення, засобів та обладнання зовнішнього освітлення, установок по декоративному підсвічуванню будинків і пам’ятників, вивісок, вітрин

  5.8.1. Підприємства, установи, організації, особи, які експлуатують ліхтарі вуличного освітлення, засоби та обладнання зовнішнього освітлення, установки по декоративному підсвічуванню будинків і пам’ятників, вивісок, вітрин, світлової реклами, зобов’язані забезпечити їх належний режим роботи та технічний стан.

  5.8.2. Усі вітрини повинні бути обладнані спеціальною освітлювальною апаратурою, переважно енергозберігаючою.

  5.8.3. На головних магістралях, проспектах та вулицях міста має бути забезпечене освітлення вітрин.

  5.8.4. Освітлення має бути рівномірним і не повинно засліплювати учасників дорожнього руху та освітлювати квартири житлових будинків.

  5.8.5. Ліхтарі вуличного освітлення повинні вмикатися відповідно до встановленого міською радою графіка, в залежності від пори року та природних умов.

  5.8.6. Розміщення обладнання архітектурно – художнього підсвітлювання на фасаді будівель та споруд здійснюється виключно на підставі відповідного дозволу, згоди власника будівлі або приміщень, за проектом, погодженим управлінням містобудування і архітектури міської ради.

  5.8.7. На пішохідних переходах, а також ділянках автомобільних доріг з високим рівнем небезпеки відключення освітлення у темний час доби забороняється.

  5.8.8. Зовнішнє освітлення вулиць, доріг і площ з регулярним транспортним рухом повинно відповідати ДСТУ 3587 і СніП ІІ-4, ДБН В.2.3.-5-2001.

  5.9. Порядок утримання обладнання та елементів благоустрою дитячих, спортивних та інших майданчиків для дозвілля та відпочинку

  5.9.1. Утримання в належному стані обладнання та елементів благоустрою дитячих, спортивних та інших майданчиків для дозвілля та відпочинку покладається на балансоутримувачів вказаного майна або осіб, на території яких розміщені вказані майданчики.

  5.9.2. Утримання дитячих, спортивних та інших майданчиків для дозвілля та відпочинку повинно здійснюватися з додержанням санітарних та технічних норм, забезпечувати безпечне користування ними.

  5.9.3. Обладнання майданчиків для дозвілля та відпочинку необхідно підтримувати у справному стані, регулярно обстежувати, своєчасно ремонтувати, щорічно фарбувати.

  5.9.4. Будова, виготовлення, установлення, монтаж, експлуатація, ремонт та реконструкція атракціонної техніки здійснюється відповідно до „Правил будови і безпечної експлуатації атракціонної техніки”, затвердженого наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 01.03.2006 року №110.

  5.9.5. До стаціонарних, пересувних і мобільних атракціонів належать атракціони катальні механізовані та немеханізовані, у тому числі каруселі, гойдалки, качалки, катальні гори, гірки, колеса огляду, вежі, дороги, автодроми, катапульти тощо; атракціони з еластичними елементами (катапульти, стрибки з висоти на еластичному тросі тощо); водні, у тому числі гірки, спуски тощо; спортивні, у тому числі силові, тренажери, тири, батути тощо; обладнання дитячих ігрових майданчиків, у тому числі каруселі, гойдалки, качалки, гірки тощо.

  5.10. Порядок утримання тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності

  5.10.1. Самовільне встановлення тимчасових споруд заборонена та підлягає негайному демонтажу в порядку, встановленому виконкомом міської ради.

  5.10.2. Утримання тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності (далі у цьому параграфі – тимчасових споруд) здійснюється їх балансоутримувачами.

  5.10.3. Біля кожної тимчасової споруди повинно бути зовнішнє штучне освітлення, а також впритул до неї покриття вдосконаленого типу відповідно до вимог законодавства.

  5.10.4. У разі розміщення тимчасової споруди на відстані більше 2 метрів від тротуару до неї з тротуару повинна бути побудована пішохідна доріжка завширшки 1,5метра.

  5.10.5. Біля кожної тимчасової споруди встановлюється урна для сміття.

  5.10.6. Підключення тимчасових споруд до інженерних мереж здійснюється з дотриманням умов і правил технічної експлуатації відповідних мереж і має гарантувати безпеку користувачам дорожніх об’єктів.

  5.10.7. Забороняється користуватися тимчасовими спорудами, а також пересувними елементами вуличної торгівлі, якщо їх власниками (користувачами) не забезпечене закрите стікання використаної ними води в підземні мережі водовідведення.

  5.10.8. Під час експлуатації тимчасових споруд не допускається пошкодження або знищення зелених насаджень, якщо інше не передбачено узгодженим проектним рішенням, висновком органу охорони навколишнього природного середовища та розрахунком відшкодування втрат озеленення, відповідною угодою та дозволом, оформленним в установленому порядку.

  5.11. Порядок утримання елементів благоустрою при розташуванні зовнішньої реклами.

  5.11.1. Рекламні засоби (спеціальні конструкції) розташовуються на підставі дозволів на розміщення зовнішньої реклами, наданих у встановленому виконкомом міської ради порядку.

  5.11.2. Проведення робіт, пов’язаних з розташуванням (монтажем, реконструкцією, перенесенням, демонтажем) рекламних засобів на міській території, здійснюється на підставі дозволів на проведення цих робіт, наданих виконкомом міської ради.

  5.11.3. Виконання робіт, пов’язаних з розташуванням рекламних засобів на міській території, здійснюється спеціалізованими підприємствами, установами та організаціями.

  5.11.4. Роботи, пов’язані з розташуванням рекламних засобів на міській території, виконуються з дотриманням правил техніки безпеки, Правил благоустрою території міста, БНіП, проекту (схеми) організації дорожнього руху, правил проведення робіт в охоронних зонах інженерних мереж із забезпеченням захисту комунікацій під час проведення цих робіт та наглядом представника підприємства, яке експлуатує ці комунікації.

  5.11.5. Роботи, пов’язані з розташуванням рекламних засобів на міській території, виконуються з обов’язковим відновленням благоустрою місця (території, споруди) у передбачений дозволом термін. Підключення рекламних засобів до існуючих мереж зовнішнього освітлення здійснюється відповідно до вимог, передбачених чинним законодавством.

  5.11.6. У разі проведення робіт, пов’язаних з розташуванням рекламних засобів, на територіях з твердим покриттям (трав’яним покровом) і необхідністю проведення земляних робіт виконується попередня підготовка, яка гарантує максимальне збереження твердого покриття (трав’яного покрову) та необхідну якість його відновлення з використанням аналогічного матеріалу покриття за технологією, яка гарантує його належну якість та відсутність осідання ґрунту.

  5.11.7. Роботи, пов’язані з розташуванням рекламних засобів, вважаються закінченими, якщо проведено відновлення твердого покриття, трав’яного покрову, вивезено зайвий ґрунт, сміття, залишки матеріалів та виконано у повному обсязі інші роботи з відновлення благоустрою міста, що підтверджено актом, передбаченим Положенням про проведення робіт, пов’язаних з розташуванням рекламних засобів на міській території.

  5.11.8. Проведення робіт з розташування рекламного засобу з порушенням визначеного дозволом місця їх проведення (визначеного місця розташування рекламного засобу), в тому числі при короткостроковому розміщенні зовнішньої реклами, тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством, що не звільняє розповсюджувача зовнішньої реклами від відшкодування шкоди, завданої об’єкту благоустрою міста, та виконання робіт щодо повного відновлення порушених елементів благоустрою цього об’єкта.

  5.11.9. Великорозмірні рекламні засоби розташовуються відповідно до комплексного плану благоустрою площі, проспекту, вулиці міста на одному рівні від горизонтальної поверхні ґрунту (дорожнього покриття) та на однаковій відстані від доріг.

  5.11.10. Розташування всіх видів рекламних засобів в оновлених частинах міста обмежено збереженням просторового сприйняття реконструйованих площ, проспектів та вулиць міста.

  5.11.11. Розміщення зовнішньої реклами на пам’ятках історії та архітектури і в межах зон охорони таких пам’яток дозволяється за погодженням з органом виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини. Розміщення зовнішньої реклами на пам’ятках містобудування та архітектури місцевого значення, а також в межах їх охоронних зон обмежено збереженням зовнішнього вигляду архітектурно – історичних ансамблів.

  5.11.12. Рекламні засоби не повинні створювати перешкоди руху пішоходів і транспорту, механізованому прибиранню вулиць, обслуговуванню інженерних мереж і споруд, викошуванню газонів.

  5.11.13. Освітлення зовнішньої реклами повинно бути рівномірним і не повинно засліплювати учасників дорожнього руху, а також не повинно освітлювати квартири житлових будинків.

  5.11.14. Освітлення зовнішньої реклами повинно виконуватися енергозберігаючими приладами.

  5.11.15. Рекламні засоби не повинні виступати джерелами шуму, вібрації, світлових, електромагнітних та інших випромінювань чи полів з порушенням діючих санітарних норм.

  5.11.16. Дистанція між великорозмірними рекламними засобами, встановленими вздовж проїжджої частини вулиць і доріг, повинна бути не менше двократної відстані між сусідніми опорами контактної мережі (зовнішнього освітлення) і не менше однократної відстані для конструкцій міського (сіті) формату.

  5.11.17. При розміщенні рекламних засобів поблизу перехресть, біля дорожніх знаків, світлофорів, пішохідних переходів та зупинок транспорту загального користування повинна забезпечуватись видимість дорожніх знаків, світлофорів, перехресть, пішохідних переходів, зупинок транспорту загального користування.

  5.11.18. Мінімальна відстань розташування рекламних засобів (наземних малогабаритних та інформаційних конструкцій, розташованих на електроопорах нижче одного метра від тротуару) повинна становити від перехресть – 25 метрів та 10 метрів з боку примикання дворового проїзду до вулиці міста.

  5.11.19. Виносні рекламні засоби розміщуються впритул до фасаду будинку на відстані не більше 2 м від входу і тільки при ширині тротуару (пішохідної доріжки) не менше 2 м та за змістом не повинні замінювати чи дублювати вивіску.

  5.11.20. Рекламні засоби, які розташовуються на будинках (у тому числі на дахах) і впритул до них, не повинні вступати у візуальний конфлікт з архітектурою цього будинку та суттєво міняти вигляд їхних фасадів.

  5.11.21. Забороняється розташування рекламних засобів:

  –  на пішохідних доріжках та алеях, якщо це перешкоджає вільному руху пішоходів;

  – на територіях пам’яток садово-паркового мистецтва, природних заповідників, парків, на квітниках та деревах;

  – великорозмірних конструкцій у центральній історичній частині міста, за винятком територій транспортних магістралей, які входять до її складу і характеризуються малою забудованістю.

  5.11.22. Забороняється розміщення друкованої реклами безпосередньо на зовнішній поверхні будинків, будівель, споруд, на парканах, огорожах, стовпах та деревах.

  5.11.23. Місця розташування рекламних засобів повинні утримуватисья в належному санітарно-технічному стані з забезпеченням їх своєчасного прибирання та впорядкування; при короткостроковому розміщенні зовнішньої реклами у зв’язку з проведенням спеціальних виставкових заходів, рекламних акцій (з розміщенням наземних рекламних засобів) повинен додатково укладатись договір з відповідними органами виконкому міської ради для забезпечення прибирання території.

  5.11.24. Рекламні засоби повинні мати постійне рекламно-інформаційне заповнення.

  5.11.25. Матеріали, які використовуються при виготовленні усіх типів рекламних засобів, повинні відповідати сучасним вимогам з якості та екологічної безпеки.

  5.11.26. Фундаменти рекламних засобів повинні бути заглибленими на 15–20 см нижче рівня ґрунту, а у випадку розміщення на поверхні – декоративно оформленими.

  5.11.27. В зимовий період при насипанні поверхового шару ґрунту над фундаментом рекламного засобу або відновленні благоустрою при демонтажі рекламного засобу (відновлення після демонтажу фундаменту рекламного засобу) заборонено використовувати змерзлий, кусковий ґрунт.

  5.11.28. Великорозмірні рекламні засоби повинні мати екранну монолітну конструкцію (місця з’єднань, частини конструкції, силові елементи, опори, торцеві поверхні, елементи кріплення освітлювальної арматури, місця з’єднання з фундаментом закрито обшивним матеріалом) з двосторонньою інформаційною площиною або мати декоративно оформлену зворотну сторону.

  5.11.29. Рекламні засоби повинні утримуватись у належному технічному стані з забезпеченням негайного відновлення пошкоджених конструкцій, заміною пошкоджених рекламних сюжетів, своєчасним оновленням зовнішнього вигляду рекламних засобів та рекламних сюжетів.

  5.11.30. При заміні рекламного сюжету не припускається розташування автотранспортних засобів на трав’яному покритті.

  5.11.31. Відповідальність за технічний, естетичний стан рекламних засобів, розміщеної реклами, стан благоустрою місць розташування рекламних засобів несе розповсюджувач зовнішньої реклами згідно із законодавством.

  5.11.32. У випадках укладення договору щодо використання елементів благоустрою на місці розташування рекламного засобу між власником рекламного засобу та утримувачем елементу благоустрою міста відповідальність за технічний та естетичний стан всього елементу благоустрою міста несе його утримувач (крім безпосередньо місця розташування рекламного засобу).

  5.11.33. Роботи, пов’язані з розташуванням рекламних засобів, без додержання порядку, визначеного виконавчим комітетом міської ради, щодо проведення таких робіт та вимог цих Правил, вважаються незаконними і тягнуть за собою відповідальність згідно з законодавством.

  5.11.34. Рекламні засоби, які розташовано з порушеннями Порядку розміщення зовнішньої реклами у місті Жовті Води, Положення про порядок оплати за тимчасове користування місцями розташування рекламних засобів у місті Жовті Води, Правил благоустрою території міста (без дозволів, у разі закінчення терміну дії дозволів – без продовження строку дії, у разі скасування дозволу, з недодержанням визначеної у дозволі конструкції рекламного засобу, недодержання визначеного місця розташування рекламного засобу), а також в інших випадках, визначених у нормативно – правових актах або в договорі про тимчасове користування місцями розташування рекламних засобів, підлягають демонтажу в порядку, встановленому виконавчим комітетом міської ради.

  5.11.35. Шкода, завдана при розміщенні зовнішньої реклами внаслідок порушення законодавства з благоустрою населених пунктів, підлягає компенсації у встановленому законодавством порядку.

  5.11.36. Контроль за додержанням Правил благоустрою міста при розміщенні зовнішньої реклами здійснюють уповноважені виконкомом міської ради органи, виконавчий комітет міської ради та інші органи відповідно до законодавства.

  5.12. Порядок утримання телефонних автоматів

  5.12.1. Утримання телефонних автоматів загального користування, що розташовані на об’єктах загального користування, здійснюють їх балансоутримувачі.

  5.12.2. Балансоутримувачі зобов’язані забезпечити належну роботу телефонних автоматів, регулярне їх обстеження, своєчасне проведення ремонтних робіт.

  5.12.3. Не допускається наявність пошкоджених та/або непрацюючих телефонних автоматів.

  5.13. Порядок проведення земельних, будівельних, дорожніх робіт з благоустрою на території міста

  5.13.1. Даний порядок розроблено з метою недопущення самовільного проведення земляних робіт, запобігання виведенню з ладу підземних комунікацій та порушенню елементів міського упорядкування і обов’язкове для застосування всіма суб’єктами, незалежно від форм власності та фізичними особами.

  5.13.2 Порядок встановлює умови надання дозволу (ордеру) на виконання земляних робіт та тимчасове порушення існуючого благоустрою територій м. Жовті Води.

  5.13.3.Перелік земляних та/або ремонтних робіт, для проведення яких необхідно отримати дозвіл:

  • земляні або монтажні роботи, не пов’язані з прокладенням, перекладенням, ремонтом інженерних мереж і споруд;
  • земляні або монтажні роботи, пов’язані з порушенням дорожнього покриття вулиць, доріг, майданів, площ;
  • роботи, пов’язані з порушенням благоустрою об’єктів зеленого господарства;
  • роботи, пов’язані з інженерними вишукуваннями;
  • роботи, пов’язані з археологічними дослідженнями;
  • улаштування нових та/або заміна існуючих посадкових майданчиків для пасажирів міського громадського транспорту з встановленням навісу або павільйону;
  • ремонт та/або улаштування майданчиків для паркування транспортних засобів, спортивних, дитячих та інших майданчиків;
  • заміна пошкоджених та застарілих конструкцій опор, ліхтарів, освітлювальної арматури, тросів, розтяжок, кабелів, дротів, комунікаційної апаратури;
  • прокладення, перекладення або заміна водостічних, водопровідних труб та водоприймальних колодязів;
  • установлення нових, відновлення, ремонт та заміна існуючих малих архітектурних форм;
  • відбудова, відновлення зруйнованих частин фундаментів пам’ятників, декоративних скульптур та композицій, елементів обладнання фонтанів та декоративних басейнів із заміною зношених труб та водопровідної арматури фонтанів тощо;
  • установлення нових та/або ремонт і відбудова пошкоджених споруд і обладнання пляжів (гардеробів, камер схову, пунктів прокату пляжного інвентарю, туалетів, лав, грибків, навісів, альтанок тощо), спортивного та дитячого устаткування.

  5.13.4. До початку проведення земляних робіт необхідно отримати  письмовий дозвіл (ордер) (згідно додатку 3 до порядку) в спеціалізованому підприємстві, який повинен узгоджуватись зі всіма установами та організаціями, що обслуговують підземні комунікації.

  5.13.5. Для одержання дозволу (ордеру) на проведення земляних робіт замовник подає такі документи:

  • заяву організації у встановленій формі (згідно додатку 2 до порядку), завірену печаткою;
  • рішення виконавчого комітету міської ради про дозвіл на будівництво об’єкта (в разі проведення будівельних робіт);
  • узгодження з організаціями, вказаними в дозволі (ордері) (згідно додатку 3 до порядку);
  • на проведення земляних робіт;
  • календарний графік проведення робіт;
  • схематичний план будівництва з визначенням місця виконання робіт  або траси прокладання чи ремонту комунікацій з прив’язкою відносно прилеглих вулиць. В подальшому план передається в відділ архітектури та містобудування;
  • довідка про наявність матеріалів, загорож, попереджуючих знаків та засобів, необхідних для виконання основних будівельних та відновлювальних робіт;
  • копія наказу про призначення відповідальної особи за проведення робіт;
  • гарантійний лист на відновлення шляхового покриття та елементів благоустрою в обумовлені терміни. У випадку виконання відновлювальних робіт підрядною організацією в гарантійному листі вказується номер і дата укладеного договору по відновленню асфальтобетонного покриття або елементів благоустрою.

  5.13.6. На підставі заяви, ситуаційного плану та укладеного договору на проведення робіт з відновлення дорожнього покриття спеціалізоване підприємство видає дозвіл (ордер) на право проведення земляних робіт.

  5.13.7. Реєстрацію наданих дозволів (ордер) веде спеціалізоване підприємство. Дозвіл (ордер) видається протягом двох днів після звернення громадян, при умові надання всіх необхідних документів.Виконання робіт без одержання дозволу (ордера) або його своєчасної перереєстрації вважається самовільним і тягне за собою відповідальність згідно чинного законодавства.

  5.13.8. Дозвіл (ордер) повинен зберігатися в особи, відповідальної за виконання робіт і пред’являтися на вимогу осіб, яким надано право контролю за проведенням земляних робіт та утриманням елементів міського упорядкування.

  5.13.9. У разі проведення аварійних робіт, дозвіл (ордер) необхідно оформити протягом доби з початку їх проведення, при цьому, якщо в зоні робіт є підземні комунікації, роботи проводити в присутності представників зацікавлених підприємств. Підприємства, що виконують аварійні роботи повідомляють про це спеціалізоване підприємство, управління ЖКГ міської ради та організацію, за якою закріплено територію.

  5.13.10. У випадку необхідності проведення аварійних робіт у вихідні та святкові дні, вони проводяться без дозволу (ордеру) після попереднього повідомлення чергових комунальних служб міста. У перший робочий день після вихідного в спеціалізованому підприємстві оформляється дозвіл (ордер) на проведення земляних робіт.

  5.13.11. У випадку, коли земляні роботи викликають зміну маршрутів або графіку руху громадського транспорту, організація, що їх виконує, зобов’язана повідомити про це населення через засоби масової інформації, провести узгодження з органами ДАІ та попередити про це суб’єктів господарювання, які надають послуги з пасажирських перевезень не менше ніж за 5 діб.

  5.13.12.При виявленні будь-яких підземних комунікацій, не вказаних на плані, роботи необхідно негайно припинити і з залученням представників зацікавлених організацій вирішити питання про можливість подальшого проведення земляних робіт.

  5.13.13. При проведенні земляних робіт навколо місця роботи необхідно встановлювати огорожу з попереджувальними написами. В нічний час огорожа повинна освітлюватися. Для переходу через канави необхідно обладнувати містки шириною не менше 0,8м при односторонньому русі та 1,5м при двосторонньому русі людей.

  5.13.14. Після закінчення робіт і поновлення зруйнованих елементів міського упорядкування, виконавець робіт повинен запросити представників спеціалізованого підприємства, Управління ЖКГ міської ради та інших зацікавлених організацій для огляду і прийняття робіт по відновленню елементів міського упорядкування.

  5.13.15. Контроль за станом асфальтобетонного покриття (відмостки, тротуари, під’їзні шляхи) здійснює спеціалізоване підприємство . 

  5.13.16. Датою закінчення земляних робіт за дозволом є дата передачі за актом прийняття – передачі благоустроєного місця проведення земляних робіт балансоутримувачу, представнику спеціалізованого підприємства (по формі згідно додатку 5 до порядку). 

  5.13.17. Не дозволяються ніякі земляні роботи впродовж трьох років після будівництва та капітального ремонту шляхів та тротуарів, крім аварійних земляних робіт.

  5.13.18. Підрядні організації несуть відповідальність за якість робіт по відновленню благоустрою протягом року і в разі необхідності на протязі 10 днів вживають заходів для ліквідації наслідків неякісного поновлення.

  Відповідальні особи притягуються до адміністративної відповідальності у випадку:

  • виконання земляних робіт без дозволу (ордеру);
  • перекриття проїжджої частини вулиць без погодження з ДАІ та не попередження автоперевізників;
  • недотримання термінів перекриття вулиць;
  • недотримання термінів виконання робіт та благоустрою, визначених дозволом (ордером);
  • недотримання належного санітарного стану в місті виконання робіт;
  • порушення умов безпеки руху пішоходів та автотранспорту;
  • недотримання технології робіт згідно Державних будівельних норм.

  5.13.19. Контроль за термінами та якістю виконання відновлювальних робіт здійснює спеціалізоване підприємство та управління ЖКГ міської ради.

  5.13.20. Справи про притягнення до адміністративної відповідальності при порушенні порядку проведення земляних робіт розглядає, в межах своєї компетенції, адміністративна комісія, утворена при виконавчому комітеті міської ради.

  5.14. Порядок утримання технічних засобів регулювання дорожнього руху

  5.14.1. Утримання у належному стані дорожніх знаків, дорожньої розмітки, маршрутних покажчиків, світлофорів здійснюють підприємства, визначені виконавчими органами міської ради.

  5.14.2. Використання та утримання вказаних у цьому пункті елементів благоустрою здійснюється згідно з Законом України “Про дорожній рух”, Правил дорожнього руху, ДСТУ 2587-94 „Розмітка дорожня”, ДСТУ 4100-02 „Знаки дорожні. Загальні технічні умови. Правила застосування”, ДСТУ 2735-95 „Огородження дорожні і напрямні пристрої”, ДСТУ 4092-02 „Світлофори дорожні. Загальні технічні вимоги. Правила застосування”, інших норм та правил.

  5.14.3. Кожний учасник дорожнього руху повинен використовувати елементи дорожніх об’єктів відповідно до їх призначення з дотриманням вимог чинного законодавства.

  5.14.4. Вивішувати дорожні знаки, встановлювати інші технічні засоби регулювання дорожнього руху необхідно у відповідності з вимогами Закону України “Про дорожній рух”, Правил дорожнього руху, рішень координаційної ради з питань безпеки дорожнього руху виконавчого комітету міської ради.

  5.15. Порядок утримання інших елементів благоустрою (малих архітектурних форм некомерційного призначення, садових лав, покажчиків найменування вулиць, будинкових номерних знаків, вуличних годинників, меморіальних дощок та інших).

  5.15.1. Утримання в належному стані малих архітектурних форм некомерційного призначення, садових лав, покажчиків найменування вулиць, будинкових номерних знаків, вуличних годинників, меморіальних дощок, та інших елементів благоустрою здійснюють їх балансоутримувачі або особи, на об’єктах яких розміщені елементи благоустрою.

  5.15.2. Відповідальність за збереження та контроль за утриманням малих архітектурних форм некомерційного призначення, розташованих на території міста, що належать до комунальної власності, покладається на спеціалізоване підприємство.

  5.15.3. Керівники управлінь і відділів житлово-комунального господарства та благоустрою виконавчого комітету міської ради, житлово-експлуатаційних організацій та підприємств, об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, домоуправлінь, підприємств, організацій, закладів освіти, які утримують будинки, власники будинків та споруд, зобов’язані забезпечити наявність на кожному будинку однотипних, погоджених з органом архітектури номерних знаків.

  5.15.4. Садові, паркові лави слід розставляти згідно з планами парків, скверів, зелених зон за погодженням з органами архітектури, утримувати в справному стані, фарбувати не рідше двох разів на рік. Садові, паркові лави встановлюються та утримуються підприємствами, що утримують відповідні об’єкти благоустрою. Утримання садових, паркових лав включає їх миття, очищення від пилу і снігу, поточний ремонт.

   

  Розділ 6. Порядок здійснення благоустрою, утримання об’єктів та елементів благоустрою суб’єктами господарювання, що здійснюють окремі види діяльності

  6.1. Порядок здійснення благоустрою, утримання об’єктів та елементів благоустрою суб’єктами господарювання що здійснюють перевезення пасажирів та вантажів.

  6.1.1. Санітарне очищення, механічне та ручне прибирання місць для зупинки маршрутних транспортних засобів, стоянок таксі здійснюється відповідно до умов цих Правил, у тому числі п.4.9.1.

  6.1.2. Поряд з місцем зупинки або пасажирським майданчиком підприємства та організації, що утримують вказані території, зобов’язані встановлювати урни для сміття. У разі призначення зупинки для 1 виду транспорту – 1 урна. У разі призначення зупинки для двох та більше видів транспорту – не менше ніж 2 урни. Прибирання сміття з цих урн вказані підприємства, або інші особи відповідно до укладеного договору здійснюють по мірі їх наповнення, але не менш ніж 1 раз на добу.

  6.1.3. Залізниця здійснює утримання та прибирання залізничних колій, що проходять через місто, в межах зон відчуження (по 4 м від крайніх колій в обидва боки), залізничних мостів, відкосів, насипів, переїздів, переходів через колії, що знаходяться в межах міста, виїмок (до верхніх кромок в обидва боки).

  6.1.4. Утримання у належному стані павільйонів або іншого облаштування місць для зупинки маршрутних транспортних засобів здійснюють балансоутримувачі вказаних об’єктів.

  6.2. Порядок здійснення благоустрою, утримання об’єктів та елементів благоустрою під час будівництва, земляних, монтажних, ремонтних та інших робіт.

  6.2.1. Будівельні підприємства зобов’язані належним чином утримувати земельні ділянки, виділені під будівництво з прилеглими до них тротуарами і дорогами, будівельні майданчики та прилеглі до них території, зелені насадження, місця прокладання інженерних комунікацій від дня передачі таких ділянок для будівництва.

  6.2.2. При проектуванні, будівництві, реконструкції об’єктів містобудування обов’язково передбачається:

  1) будівництво прохідних каналів (тунелів) для прокладки інженерних комунікацій та комунікацій зв’язку. При виконанні будівельних робіт в існуючій забудові, починаючи з 1 жовтня 2009 року, для отримання дозволу на будівельні, або ремонтні роботи виконавець робіт в обов’язковому порядку надає договір на право користування земельною ділянкою, на якій проводяться роботи, або документ, який посвідчує право власності на землю;

  2) комплексний благоустрій відповідної території, у тому числі безперешкодний доступ до об’єктів та елементів благоустрою і можливість їх використання інвалідами та особами з обмеженими можливостями;

  3) розміщення гаражів-стоянок або улаштування спеціальних майданчиків для паркування з нормативною кількістю машино – місць відповідно до чинних державних будівельних норм;

  4) організація архітектурно – декоративного освітлення об’єктів благоустрою з додержанням вимог органів архітектури та будівельних норм та правил.

  6.2.3. Проектування, будівництво та реконструкція об’єктів комплексного благоустрою територій здійснюються на основі проектів забудови території житлових районів, мікрорайонів (кварталів), санітарних норм і правил, умов безпеки руху транспорту та пішоходів, етапності будівництва, реконструкції і капітального ремонту на підставі проекту, погодженого органом архітектури.

  6.2.4. Роботи з комплексного благоустрою територій, розташованих над інженерними мережами та комунікаціями, виконуються з дотриманням умов та нормативів щодо безпечної експлуатації таких інженерних мереж та комунікацій.

  6.2.5. Планування і забудова міста, формування жилих районів, розробка проектних рішень, будівництво і реконструкція будинків, споруд та їх комплексів без пристосування для використання інвалідами не допускається. У тих випадках, коли з об’єктивних причин неможливо пристосувати для інвалідів діючі об’єкти, за рішенням органів місцевого самоврядування за участю відповідних підприємств (об’єднань), установ і організацій створюються інші сприятливі умови життєдіяльності інвалідів, зокрема будівництво спеціальних об’єктів. Фінансування зазначених заходів здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету, а також підприємств (об’єднань), установ і організацій, які не мають можливості пристосувати свої об’єкти для інвалідів.

  6.2.6. Замовники, суб’єкти господарювання у сфері будівництва та інші особи зобов’язані:

  1) утримувати в належному стані та у встановленому порядку огороджувати земельні ділянки, що відведені уповноваженими органами під будівництво;

  2) здійснювати виконання будівельних (монтажних) робіт (у тому числі з реконструкції та нового будівництва) з додержанням будівельних норм та правил на підставі дозволу на виконання будівельних робіт, який видається Інспекцією державного архітектурно – будівельного контролю у встановленому порядку. Забороняється закриття вказаних робіт без належного та якісного проведення благоустрою території;

  3) виконувати земляні, будівельні, ремонтні, монтажні та інші роботи на об’єктах благоустрою, що тягнуть погіршення благоустрою (пошкодження чи знищення елементів або об’єктів благоустрою, порушення умов благоустрою, ускладнення умов руху пішоходів та транспорту, розміщення конструкцій, матеріалів та обладнання) на підставі дозволу (ордера) уповноважені виконавчим комітетом міської ради органи міської ради. Забороняється закриття вказаних робіт та закриття дозволу (ордера) без належного та якісного відновлення благоустрою території. Зазначена вимога розповсюджується на випадки проведення робіт безтраншейним способом. Про закінчення робіт замовником в обов’язковому порядку повідомляються уповноважені виконавчим комітетом міської ради, органи міської ради; за невиконання або неналежне виконання умов Договору „Про виконання взаємних зобов’язань при виконанні земляних робіт” „виконавець” сплачує штрафні санкції в розмірі 200% відновної вартості пошкодженого об’єкту (елементу) благоустрою.

  4) проводити ремонтні роботи на фасадах будинків і споруд з обов’язковим використанням заходів безпеки та проти пилових засобів (захисної сітки, плівки, легких огорож);

  5) у встановленому порядку отримувати дозвіл (ордер) на встановлення риштування, каркасно – плівкових та інших легких огорож під час ремонту (реконструкції) елементів будівель, споруд, що пов’язано з погіршенням благоустрою, виконувати умови такого дозволу (ордера) та проводити роботи відповідно до вимог цих Правил та чинного законодавства;

  6) встановлювати огорожі місць проведення будівельних та ремонтних робіт визначених типів відповідно до вимог будівельних норм та правил, інших нормативних актів за погодженням з органами містобудування і архітектури міської ради;

  7) на період проведення робіт з улаштування місць паркування автомобілів на об’єктах благоустрою у встановленому порядку отримувати відповідний дозвіл (ордер) на проведення робіт, пов’язаних з тимчасовим погіршенням благоустрою;

  8) проводити підземні та будівельні роботи, насипання, намивання ґрунту, піску, встановлення огорож, механізмів та обладнання, тимчасових споруд, побутових вагончиків, складування конструкцій і матеріалів, з чітким додержання вимог та умов проекту організації будівництва, державних будівельних, санітарних норм та правил. Забороняється закриття вказаних робіт без належного та якісного відновлення благоустрою території;

  9) негайно не більше ніж за добу прибирати на прилеглих до будівельних майданчиків територіях залишки будівельних матеріалів, ґрунту і сміття, що виникли у процесі будівельних, ремонтних та відновлювальних робіт;

  10) не допускати випадків виїзду автотранспорту з будівельних майданчиків на проїзну частину вулиць із забрудненими колесами;

  11) організувати механічне або ручне очищення і миття автотранспортних засобів при їх виїзді з будівельних майданчиків на проїзну частину вулиць;

  12) вживати заходи щодо виключення можливості винесення автотранспортними засобами на дорожні об’єкти сипучих матеріалів і розчинів, а також засмічення вулиць внаслідок переповнення кузова матеріалами, пошкодження тари, розвіювання безтарних вантажів, руху із незакріпленим вантажем, забруднення або запилення повітря;

  13) здійснювати реконструкцію будинків у частині зміни деталей фасаду виключно на підставі:

  – позитивного висновку органу містобудування і архітектури міської ради;

  – узгодженого в установленому порядку проекту, виконаного проектною організацією, яка має відповідну ліцензію;

  – дозволу Інспекції держаного архітектурно-будівельного контролю на проведення будівельних робіт;

  14) не допускати позанормового накопичення будівельного сміття на будівельних майданчиках та прилеглих до них територіях, виконувати заходи по запобіганню запилювання повітря;

  15) не допускати відкачування та виливання води на проїзну частину вулиць, тротуари, у водойми, а також відведення стічних вод на тротуари, шляхи та інші місця, не передбачені технологією відводу стічних вод;

  16) при здачі в експлуатацію об’єктів нового будівництва, реконструкції та комплексного капітального ремонту будівель чи споруд проводити комплексний благоустрій відповідної території;

  17) не допускати забруднення, самовільної зміни межі акваторії та прибережних смуг водних об’єктів;

  18) не допускати прокладання трубопроводів інженерних мереж на поверхні шляхів, тротуарів, пішохідних доріжок;

  19) на вулицях, проспектах, магістралях з інтенсивним рухом транспорту і пішоходів роботи по будівництву підземних комунікацій проводити в максимально короткий строк, як правило, в нічний час;

  20) розриття шляхового покриття проспектів, площ, набережних, вулиць, розриття тротуарів, дорожніх об’єктів протягом 3 років після їх будівництва або капітального ремонту виконувати виключно за розпорядженням міського голови (рішенням виконавчого комітету міської ради), оформленого у встановленому порядку;

  21) улаштування паркувальних місць на тротуарі, автостоянок, нових доріг, в’їздів, перекриття, зменшення (звуження) проїжджої частини дороги здійснювати за розпорядженням міського голови (рішенням виконкому міської ради), оформленого у встановленому порядку.

  6.2. Порядок здійснення благоустрою, утримання об’єктів та елементів благоустрою під час проведення виставок, святкових, розважальних та інших масових заходів

  6.2.1. Під час проведення виставок, святкових, розважальних, концертних, рекламних та інших масових заходів організатори та замовники вказаних заходів зобов’язані забезпечити додержання чистоти та порядку, збереження зелених насаджень (клумб, газонів, дерев, кущів), своєчасне прибирання, збір та вивезення сміття з відповідної території, не допускати його накопичення.

  6.2.2. На час організації зазначених масових заходів, включаючи вуличну торгівлю, з метою забезпечення чистоти організатори та замовники встановлюють самостійно, або укладають договори відповідної форми із спеціалізованою організацією про встановлення необхідної кількості біотуалетів, контейнерів для збору сміття, своєчасне прибирання, збір та вивіз сміття з відповідної території міста, відновлення зелених насаджень. Зазначені договори можуть укладатися як організаторами та замовниками масових заходів, так і юридичними особами та фізичними особами – підприємцями, які здійснюють торгівлю або надають послуги (виконують роботи) під час проведення вказаних заходів. Проведення заходів без укладення вказаного договору (договорів) не допускається, за винятком випадків прийняття обов’язку по прибиранню, збору та вивезенню сміття, відновлення зелених насаджень власними силами.

  6.2.3. Якщо організатором або замовником проведення святкових, розважальних та інших масових заходів виступає міська рада в особі її управлінь та комітетів, розпорядженням міського голови або рішенням міської ради призначаються відповідальні за забезпечення додержання чистоти та порядку, збір та вивезення сміття, збереження зелених насаджень. Проведення заходів без визначення вказаної особи (осіб) не допускається.

  6.2.4. Після завершення вказаних у цьому розділі заходів організатори, замовники або відповідальні зобов’язані забезпечити вивезення сміття, відновлення зелених насаджень. У разі тривалості вказаних заходів більше ніж один день збір та вивезення сміття проводиться щоденно.

  6.2.5. На час проведення виставок, святкових, розважальних та інших масових заходів встановлюються урни для тимчасового розміщення відходів та сміття, біотуалети. Кількість встановлених урн та біотуалетів повинна забезпечувати додержання чистоти та санітарних норм.

  6.2.6. Тимчасове розміщення сцен, стендів, обладнання, механізмів і конструкцій, павільйонів, тентів тощо на період проведення виставочних, рекламних, концертних, розважальних та інших масових заходів здійснюється у встановленому порядку з отриманням відповідних дозволів.

  6.2.7. На період підготовки і проведення масових і офіційних заходів (свята, народні гуляння, фестивалі, спортивні змагання, з’їзди, конференції, симпозіуми та ін.) на міських вулицях і дорогах допускається розміщувати над проїзною частиною засоби святкового оформлення та відповідну інформацію з дотриманням вимог законодавства і забезпечення видимості дорожніх знаків, світлофорів, перехресть, пішохідних переходів, місць для зупинки маршрутних транспортних засобів.

  6.3. Порядок здійснення благоустрою, утримання об’єктів та елементів благоустрою суб’єктами господарювання, що здійснюють торговельну діяльність та діяльність з надання побутових послуг.

  6.3.1. Суб’єкти господарювання, що здійснюють торговельну діяльність та/або діяльність з надання побутових послуг, зобов’язані утримувати у належному стані місця розміщення точок оптової і роздрібної торгівлі та сфери послуг (стаціонарні об’єкти торгівлі та побутових послуг, кіоски, павільйони, лотки, столики, автомобілі та інші).

  6.3.2. Приватні підприємці, керівники і власники підприємств торгівлі і громадського харчування, сфери послуг зобов’язані забезпечити своєчасне прибирання, збір сміття та снігу, вивезення сміття, не допускати їх накопичення, забезпечити прибирання територій, прилеглих до об’єктів торгівлі та побутового обслуговування, включаючи павільйони, кіоски, палатки, лотки при організації вуличної торгівлі.

  6.3.3. Забороняється зберігати товари і тару на прилеглих до об’єктів торговельної діяльності та/або сфери послуг територіях, проїжджої частині вулиць, тротуарах, інших територіях загального користування.

  6.3.4. Забороняється самовільно встановлювати точки торгівлі з лотків, автомобілів, причепів, столиків, візків у не відведених для цього місцях та без наявності відповідного дозволу, виданого у встановленому порядку ( з розрахунку забезпечення допустимої кількості смуг руху пішоходів для відповідної категорії місця загального користування).

  6.3.5. Лотки, столи, ємності з напоями та інші пересувні елементи вуличної торгівлі розміщуються лише на тротуарах за межею пішохідної частини.

  Розділ 7. Вимоги щодо дотримання тиші в громадських місцях

  7.1. Підприємства, установи, організації та громадяни при здійсненні будь-яких видів діяльності з метою відвернення і зменшення шкідливого впливу на здоров’я населення шуму та інших фізичних факторів зобов’язані:

  7.1.1. Здійснювати відповідні організаційні, господарські, технічні, технологічні, архітектурно – будівельні та інші заходи щодо попередження утворення та зниження шуму до рівнів, установлених санітарними нормами;

  7.1.2. Забезпечувати в прилеглих житлових будинках, прилеглих жилих та нежилих приміщеннях дотримання такого рівня шуму працюючого обладнання, вентиляційних систем, радіоприймачів, телевізорів, гучномовних установок, музичних інструментів, засобів індивідуальної трудової діяльності, а також інших джерел шуму, щоб він не проникав за межі відповідного приміщення та не перевищував би 40 ДБА в денний та 30 ДБА в нічний час з 22.00 до 8.00;

  7.1.3. Додержуватися під час роботи закладів громадського харчування, торгівлі, побутового обслуговування, розважального та грального бізнесу, культури, при проведенні концертів, дискотек, масових святкових і розважальних заходів тощо рівня звучання та таких рівнів шуму звуковідтворювальної апаратури та музичних інструментів у приміщеннях і на відкритих площадках, щоб у прилеглих житлових будинках він становив не більше 40 ДБА в денний час і 30 ДБА в нічний час з 22.00 до 8.00;

  7.1.4. Додержуватися під час роботи підприємств торгівлі та громадського харчування (ресторани, бари, кафе, заклади розважального та грального бізнесу), побутового обслуговування, які розташовані в жилих будинках, таких рівнів шуму, щоб у прилеглих жилих будинках і в прилеглих жилих приміщеннях він становив не більше 30 ДБА;

  7.1.5. Вживати заходи щодо недопущення впродовж доби перевищень рівнів шуму, встановлених санітарними нормами, в таких приміщеннях і на таких територіях (захищені об’єкти):

  1) житлових будинках і прибудинкових територіях;

  2) лікувальних, санаторно – курортних закладах, будинках – інтернатах, закладах освіти, культури;

  3) готелях і гуртожитках;

  4) закладах громадського харчування, торгівлі, побутового обслуговування, розважального та грального бізнесу;

  5) інших будівлях і спорудах, у яких постійно чи тимчасово перебувають люди;

  6) парках, скверах, зонах відпочинку, розташованих на території мікрорайонів і груп житлових будинків.

  7.2. Шум на захищених об’єктах при здійсненні будь – яких видів діяльності не повинен перевищувати рівнів, установлених санітарними нормами для відповідного часу доби.

  7.3. Забороняється:

  1) гучний спів, викрики, включення на більше ніж звичайний рівень потужності радіоприймачів, телевізорів, іншого звуковідтворюючого обладнання, створювання шуму при використанні виробничого обладнання та інструментів, вибухових матеріалів та піротехнічних виробів та інших гучномовних установок, створювання іншого шуму на вулицях, в будинках, гуртожитках, на прибудинкових територіях, у зонах відпочинку та інших захищених об’єктах у нічний час з 22.00 до 8.00;

  2) проводити ремонтні та будівельні роботи в житлових будинках, квартирах, офісних приміщеннях, приміщеннях підприємств торгівлі та громадського харчування (ресторани, бари, кафе), розважальних та гральних закладів, розташованих в житлових будинках, у вбудованих і прибудованих до житлових будинків нежилих приміщеннях, інших захищених об’єктах без попередження мешканців прилеглих житлових будинків, жилих приміщень про початок робіт і час їх завершення. Нормативний рівень шуму на весь час проведення ремонтно-будівельних робіт у прилеглих жилих приміщеннях і прилеглих будинках не повинен перевищувати 40 ДБА. Забороняється проводити вказані роботи з 21.00 до 9.00 та у святкові і неробочі дні впродовж доби. За згодою мешканців усіх прилеглих квартир ремонтні та будівельні роботи можуть проводитися у святкові та неробочі дні. Шум, що утворюється під час проведення будівельних робіт, не повинен перевищувати санітарних норм цілодобово;

  3) встановлювати на балконах, лоджіях, відкритих вікнах та сходах будинків, будівель і споруд та інших місцях радіоапаратуру і включати її на значну потужність протягом доби;

  4) проводити реконструкції доріг та збільшувати пропускну спроможність та якісний склад автотранспортних потоків без узгодження з органом Держспоживслужби;

  5) стоянка автотранспорту з постійно працюючими двигунами на прибудинкових територіях житлових будинків з 23.00 до 6.00.

  7.4. Передбачені вимоги щодо додержання тиші та обмежень певних видів діяльності, що супроводжуються шумом, не поширюються на випадки:

  1) здійснення в закритих приміщеннях будь – яких видів діяльності, що супроводжуються шумом, за умови, що виключають проникнення шуму в прилеглі приміщення, в яких постійно чи тимчасово перебувають люди;

  2) здійснення в закритих приміщеннях будь – яких видів діяльності, що супроводжуються шумом, за умови, що виключають проникнення шуму за межі таких приміщень;

  3) попередження та/або ліквідації наслідків аварій, стихійного лиха, інших надзвичайних ситуацій;

  4) надання невідкладної допомоги, попередження або припинення правопорушень;

  5) попередження крадіжок, пожеж, а також виконання завдань цивільної оборони;

  6) проведення зборів, мітингів, демонстрацій, походів, інших масових заходів, про які завчасно сповіщено орган виконавчої влади чи орган місцевого самоврядування;

  7) роботи обладнання і механізмів, що забезпечують життєдіяльність жилих і громадських будівель, за умов ужиття невідкладних заходів щодо максимального обмеження проникнення шуму в прилеглі приміщення, в яких постійно чи тимчасово перебувають люди;

  8) відзначення встановлених законом святкових і неробочих днів, Дня міста, інших свят відповідно до рішення міської ради, проведення спортивних змагань;

  9) проведення салютів, феєрверків, інших заходів із використанням вибухових речовин і піротехнічних засобів у заборонений час за погодженням із уповноваженим органом міської ради.

  Розділ 8. Вимоги щодо утримання тварин

  8.1. Утримання домашніх тварин у місті має здійснюватись відповідно до Закону України “Про захист тварин від жорстокого поводження” та згідно з Правилами утримання домашніх тварин у місті Жовті Води, затвердженими рішенням міської ради від 28.03.2012 року № 657-24/VI.

  8.2.Балансоутримувачі житлових будинків та обслуговуючі житлово-експлуатаційні підприємства зобов’язані:

  1. вести облік собак на підвідомчій території, слідкувати за своєчасною реєстрацією (перереєстрацією) домашніх тварин та додержанням їх власниками цих Правил, передавати списки до управління ветеринарної медицини;
  2. забезпечити утримання підвалів, горищ та інших підсобних приміщень закритими або обладнаними для перешкоджання проникнення туди тварин;

  3.повідомляти про появлення на підвідомчій території безпритульних та хижих тварин підприємству, яке здійснює їх відловлювання;

  1. ознайомлювати мешканців з Правилами утримання домашніх тварин у місті Жовті Води, адресами та телефонами ветеринарних клінік, управління ветеринарної медицини;

  5.готувати матеріали для притягнення власників домашніх тварин до адміністративної відповідальності за порушення цих Правил.

  8.3. Регулювання чисельності безпритульних тварин у місті має здійснюватися згідно з Програмою, затвердженою рішенням міської ради від 22.05.2013 року № 1200-35/VI (зі змінами).

  8.4. Підприємства, установи, організації i громадяни – власники собак, котів і інших тварин зобов’язані суворо дотримуватись санітарно – гігієнічних норм i Правил їх утримання при умові обов’язкового забезпечення безпеки людей.

  8.5. При додержанні вимог, вказаних в цих Правилах  дозволяється утримувати:

  1) собак i котів (не більше двох) у квартирах, в яких проживає одна сім’я, а також у будинках, що належать громадянам на правах особистої власності. У квартирах, де проживає кілька сімей, допускається тримання собаки або кота лише за згодою всіх мешканців квартири.

  2) собак, котів і хижих тварин – у “Зоокутках”, “Живих кутках”, освітніх, оздоровчих закладів з дозволу санітарно – епідеміологічних i ветеринарної служб.

  8.6. Підприємствам, організаціям та установам утримання собак, котів і хижих тварин допускається за погодженням з ветеринарною службою.

  8.7. Обов’язки власників собак, котів та інших тварин:

  8.7.1. Щороку реєструвати /перереєстровувати/ собак, котів i хижих тварин віком двох місяців і більше та проводити щорічне обов’язкове щеплення проти сказу. Новопридбані собаки та коти i хижі тварини повинні бути зареєстровані в 5-ти денний строк. Реєстраці проводиться в спеціалізовану підприємстві по місцю проживання власника, або відповідних органах самоорганізації населення.

  8.7.2. Щорічно проводити реєстрацію /перереєстрацію/ великої рогатої та дрібної худоби i коней, їх щеплення проти “сибірки”, необхідні діагностичні дослідження на інфекційні хвороби. Реєстрація проводиться відповідними підрозділами санітарно -епідеміологічної служби.

  8.7.3. Щороку доставляти собак, а у випадках, коли ветеринарна служба визнає за необхідне – також і котів, у ветеринарну установу для огляду, імунізації проти сказу і лікувально-профілактичних обробок.

  8.7.4. Тримати сторожових собак на прив’язі i спускати їx з прив’язі лише в закритих дворах, що виключають можливість втечі. Про наявність собак застерігати відповідним написом, що вивішується на огорожі, або дверях квартир.

  8.7.5. Нe допускати, щоб собаки, коти забруднювали квартири, сходові площадки та інші місця загального користування в будинках, дворах i на вулицях.

  8.7.6. Про захворювання собаки, кота чи хижої тварини негайно повідомляти ветеринарну установу.

  8.7.7. Негайно повідомляти заклади охорони здоров’я і ветеринарної служби про випадки укусу або травмування собакою, котом чи хижою твариною людини, або домашньої тварини.

  8.7.8. Виводити собак з житлових та інших приміщень в загальні двори або вулиці / з обов’язковим забезпеченням безпеки людей/ тільки на короткому повідку i в наморднику крім собак дрібних порід, на яких у реєстраційних посвідченнях зроблено відповідну відмітку.

  8.7.9. Перевезення собак i котів усіма видами громадського транспорту з додержанням Правил, діючих на даному виді транспорту, при обов’язковому забезпеченні безпеки людей і наявності намордника, короткого повідка.

  8.8. Власникам собак, котів і хижих тварин забороняється:

  8.8.1. Утримувати собак, котів i хижих тварин не зареєстрованими.

  8.8.2. Утримувати собак i котів у місцях загального користування (коридорах, підвалах, на сходових площадках, горищах, тощо).

  8.8.3. Приводити собак i котів у приміщення магазинів, їдалень, на дитячі майданчики, бульвари, пляжі, сквери, сади та інші місця загального користування i масового відпочинку.

  8.8.4. Продавати собак, котів i хижих тварин у невстановлених для цього місцях.

  8.8.5. Жорстоко поводитись з собаками, котами і хижими тваринами, залишати бездоглядними, або безцільно знищувати їx.

  8.8.6. Викидати трупи собак, котів i хижих тварин, або захоронювати їx у невідведених для цього місцях.

   

  Розділ 9. Контроль у сфері благоустрою території міста Жовті Води

  9.1. Контроль у сфері благоустрою міста Жовті Води спрямований на забезпечення дотримання органами місцевого самоврядування, всіма підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та підпорядкування, приватними підприємцями, громадянами, у тому числі іноземцями та особами без громадянства, вимог Закону України „Про благоустрій населених пунктів”, цих Правил та інших нормативно-правових актів.

  9.2. Контроль за станом благоустрою міста Жовті води, виконанням цих Правил, у тому числі охорону зелених насаджень, водоймищ, пам`ятників культури, археології та історичної спадщини, створення міст відпочинку громадян, контроль за утриманням в належному стані закріплених за підприємствами, установами, організаціями територій міська рада покладає на уповноважені органи, Камянський відділ поліції ГУНП в Дніпропетровській області м. Жовті Води, Держпродспоживслужбу, спеціалізоване підприємство.

  9.3. Самоврядний контроль за станом благоустрою міста здійснюється шляхом:

  1) проведення перевірок території;

  2) розгляду звернень підприємств, установ, організацій та громадян;

  3) участі в обговоренні проектів благоустрою територій населених пунктів, іншої технічної документації з питань благоустрою і внесення відповідних пропозицій на розгляд органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій;

  4) подання позовів до суду про відшкодування шкоди, завданої об’єктам благоустрою внаслідок порушення законодавства з питань благоустрою населених пунктів, Правил благоустрою території міста Жовті Води.

  9.4. Громадський контроль у сфері благоустрою міста здійснюється громадськими інспекторами благоустрою міста згідно з положенням, яке затверджується спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства. Громадські інспектори благоустрою міста:

  1) беруть участь у проведенні спільно з працівниками органів державного контролю рейдів та перевірок додержання підприємствами, установами, організаціями та громадянами законодавства у сфері благоустрою міста;

  2) проводять перевірки і складають протоколи про порушення законодавства у сфері благоустрою населених пунктів і подають їх органам державного контролю у цій сфері та правоохоронним органам для притягнення винних до відповідальності;

  3) надають допомогу органам державного контролю у сфері благоустрою міста у діяльності щодо запобігання порушенням законодавства про благоустрій населених пунктів;

  4) здійснюють інші повноваження відповідно до закону.

  9.5. Результати громадського контролю за станом благоустрою територій підлягають оприлюдненню на зборах мешканців відповідної території та розгляду органами місцевого самоврядування в порядку, визначеному законодавством.

   

  Розділ 10. Відповідальність громадян та юридичних осіб за порушення Правил благоустрою території міста Жовті Води

  10.1. Невиконання або порушення передбачених Правилами вимог та обов’язків вважається порушенням цих Правил. За порушення цих Правил винні особи несуть відповідальність, встановлену Кодексом України про адміністративні правопорушення та Додатком №1 до цих Правил, Законом України „Про благоустрій населених пунктів”, цими Правилами, іншими нормативно-правовими актами та рішеннями Жовтоводської міської ради.

  10.2. До відповідальності за порушення законодавства у сфері благоустрою населених пунктів притягаються особи, винні у:

  1) порушенні встановлених державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою населених пунктів;

  2) проектуванні об’єктів благоустрою міста з порушенням затвердженої в установленому законодавством порядку містобудівної документації та державних будівельних норм;

  3) порушенні встановлених законодавством екологічних, санітарно – гігієнічних вимог та санітарних норм під час проектування, розміщення, будівництва та експлуатації об’єктів благоустрою;

  4) порушенні Правил благоустрою території міста;

  5) порушенні режиму використання й охорони територій та об’єктів рекреаційного призначення;

  6) самовільному зайнятті території (частини території) об’єкта благоустрою міста;

  7) пошкодженні (руйнуванні чи псуванні) вулично – дорожньої мережі, інших об’єктів та елементів благоустрою міста;

  8) знищенні або пошкодженні зелених насаджень чи інших об’єктів озеленення міста, крім випадків, передбачених законом;

      9) забрудненні (засміченні) території міста;

  10) неналежному утриманні об’єктів благоустрою, зокрема покриття доріг, тротуарів, освітлення територій міста;

  11) відсутність у громадян, підприємств, установ та організацій договору на вивіз та утилізацію ТПВ з юридичною особою, яка визначена виконавцем послуг.

  10.3. Законом може бути встановлена відповідальність і за інші види правопорушень у сфері благоустрою населених пунктів.

  10.4. Допущення порушень не позбавляє винну особу від обов’язку припинення порушення та вчинення дій по відновленню благоустрою. У разі порушення Правил благоустрою особи, винні у їх порушенні, зобов’язані вчинити всі необхідні дії для усунення наслідків такого порушення. Усунення наслідків порушення здійснюється негайно. У виняткових випадках, коли усунення зазначених наслідків пов’язане із значними обсягами робіт або необхідністю залучення третіх осіб для виконання відповідних робіт, усунення порушення може бути здійснено у триденний строк. У випадках, коли порушення вимог цих Правил пов’язане із аварією, стихійним лихом, усунення наслідків такого порушення здійснюється у п’ятиденний термін.

  10.5. У випадку, якщо особа не здійснює благоустрій, або здійснює його неналежним чином, зазначена обставина є підставою для розірвання договорів користування земельною ділянкою або майном в односторонньому порядку.

  10.6. У разі, коли особи, винні у порушенні цих Правил, не виконують обов’язок щодо усунення наслідків порушення у встановлений строк, балансоутримувач об’єкта або елементу благоустрою має право здійснити усунення наслідків порушення цих Правил власними силами або шляхом укладення відповідного договору залучити для виконання певних дій третіх осіб. У такому випадку балансоутримувач має право на відшкодування витрат (збитків), понесених у зв’язку з усуненням наслідків порушення вимог цих Правил.

  10.7. Збитки, завдані об’єкту благоустрою в результаті порушення законодавства з питань благоустрою населених пунктів, підлягають відшкодуванню в установленому порядку. Оцінка завданих збитків проводиться балансоутримувачем у разі:

  1) протиправного пошкодження чи знищення елементів благоустрою;

  2) пошкодження чи знищення елементів благоустрою при:

  – ліквідації аварій на інженерних мережах та інших елементах благоустрою;

  – здійсненні ремонту інженерних мереж;

  – видаленні аварійних сухостійних дерев та чагарників;

  – прокладанні нових інженерних мереж;

  – виконанні інших суспільно необхідних робіт.

  10.8. У разі пошкодження чи знищення елементів благоустрою винна юридична чи фізична особа усуває пошкодження (відновлює елементи благоустрою) власними силами або за домовленістю з балансоутримувачем перераховує на його рахунок суму відновної вартості. Порядок визначення відновної вартості об’єктів благоустрою затверджується Кабінетом Міністрів України.

  10.9. У разі якщо пошкодження чи знищення елементів благоустрою здійснюється балансоутримувачем у ході усунення аварії на власних інженерних мережах чи власних об’єктах або якщо особу, яка пошкодила чи знищила елементи благоустрою, не виявлено, відновлювальні роботи проводяться за рахунок власника об’єкта благоустрою.

  10.10. Притягнення осіб, винних у порушенні законодавства у сфері благоустрою населених пунктів, до встановленої відповідальності не звільняє їх від обов’язку відшкодування шкоди, завданої внаслідок порушення вимог законодавства.

  10.11. Шкода, завдана внаслідок порушення законодавства з питань благоустрою населених пунктів, підлягає компенсації, в повному обсязі без застосування норм зниження розміру стягнення незалежно від сплати збору за забруднення навколишнього природного середовища та погіршення якості природних ресурсів у розмірах, які визначаються на підставі затверджених у встановленому порядку такс, методик, розрахунків щодо обрахування шкоди. Відсутність таких такс, методик, розрахунків не може бути підставою для відмови у відшкодуванні шкоди. У такому разі шкода компенсується за фактичними витратами на облаштування одного квадратного метра території   міста або базової вартості одного квадратного метра землі на відновлення порушеного стану об’єкта благоустрою або довкілля.

  10.12. Відповідальність за порушення Правил утримання тварин:

  10.12.1. Відповідно до cт. 154 Кодексу України про адміністративні правопорушення, утримання собак i котів у місцях де це заборонено відповідними правилами чи понад установлену кількість, чи не зареєстрованих собак, або приведення у громадські місця, або вигулювання собак без повідків і намордників / крім собак, у реєстраційних свідоцтвах на яких зроблено cпеціальну відмітку / чи в невідведенних для цього місцях – тягне за собою попередження або накладання штрафу.

  10.12.2. Собаки, незалежно від породи, належності i призначення, в тому числi і ті, що мають ошийники з номерними знаками i намордники, які знаходяться без власника на вулицях, площах, ринках та в інших громадських місцях, a також бездоглядні коти вважаються бродячими i підлягають відлову.

  10.12.3. Вилученню підлягають собаки i коти, які вдруге покусали людей внаслідок порушення правил утримання.

   

  Розділ 11. Права та обов’язки громадян у сфері благоустрою міста

  11.1. Громадяни у сфері благоустрою міста мають право:

  1) користуватись об’єктами благоустрою міста;

  2) брати участь в обговоренні правил та проектів благоустрою території міста;

  3) вносити на розгляд органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій пропозиції з питань благоустрою міста;

  4) отримувати в установленому законом порядку повну та достовірну інформацію про затвердження Правил благоустрою території міста та внесення до них змін, а також роз’яснення їх змісту;

  5) брати участь у здійсненні заходів з благоустрою міста, озелененні та утриманні в належному стані садиб, дворів, парків, площ, вулиць, кладовищ, братських могил, обладнанні дитячих і спортивних майданчиків, ремонті шляхів і тротуарів, інших об’єктів благоустрою;

  6) вимагати негайного виконання робіт з благоустрою міста у разі, якщо невиконання таких робіт може завдати шкоду життю, здоров’ю або майну громадян;

  7) звертатись до суду з позовом про відшкодування шкоди, заподіяної майну чи здоров’ю громадян унаслідок дій чи бездіяльності балансоутримувачів об’єктів благоустрою.

  11.2. Громадяни у сфері благоустрою міста зобов’язані:

  1) утримувати в належному стані об’єкти благоустрою (їх частини), будівлі (їх частини), споруди, що перебувають у їх власності або користуванні;  

  2) не порушувати права і законні інтереси інших суб’єктів благоустрою міста;

  3) утримувати фасади та вхідні групи будівель і споруд, що перебувають у їх власності або користуванні, відповідно до паспорта зовнішнього оздоблення фасаду;

  4) відшкодовувати в установленому порядку збитки, завдані порушенням законодавства з питань благоустрою населених пунктів;

  5) допускати на об’єкти благоустрою, що перебувають у їх власності або користуванні, аварійно-рятувальні та інші служби для здійснення заходів щодо запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

   

  Розділ 12. Порядок громадського обговорення проекту Правил благоустрою території міста Жовті Води та заходи з його реалізації

  12.1. Проект рішення Жовтоводської міської ради „Про затвердження Правил благоустрою міста Жовті Води” підлягає громадському обговоренню. З цією метою проект рішення підлягає опублікуванню у газеті “Жовтводські вісті” та розміщенню на офіційному веб-сайті Жовтводської міської ради у мережі Інтернет.

  12.2. Суб’єкти у сфері благоустрою мають подавати власні зауваження та пропозиції протягом місяця  з дати публікації та розміщення у мережі Інтернет до уповноважені виконкомом міської ради органи Жовтводської міської ради за адресою: 55204, м.Жовті води, бульвар Свободи (Петровського),56, каб. №2 телефон 6-03-45.

   

  Розділ 13. Порядок внесення змін та доповнень до Правил благоустрою території міста Жовті Води

  13.1. Зміни та доповнення до Правил вносяться шляхом прийняття відповідного рішення  міської ради.

  Міський голова                                                                                                        В.В.АБРАМОВ                                                                                               

  Додаток  1 до Правил благоустрою м. Жовті Води

  ПЕРЕЛІК

  порушень, за які настає відповідальність згідно зі статтею 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення

   

  п/п

  Найменування порушення Одиниця

   

  виміру

  Коефіцієнт до розміру неоподаткованого мінім. громадян
  фізичні особи посадові особи
  1 2 3 4 5
  1. Самовільне (без ордера) виконання земляних робіт або підготовчих робіт: один об’єкт 20-80 50-100
  1.1. При будівництві нових об’єктів один об’єкт 20-80 50-100
  1.2. При розширенні діючих підприємств один об’єкт 20-80 50-100
  1.3. При реставрації об’єктів один об’єкт 20-80 50-100
  1.4. При капітальному ремонті об’єктів один об’єкт 20-80 50-100
  1.5. При реконструкції об’єктів один об’єкт 20-80 50-100
  1.6. При переобладнанні об’єктів один об’єкт 20-80 50-100
  1.7. При поточному ремонту об’єктів один об’єкт 20-80 50-100
  1.8. При ремонті аварійних елементів будинків один об’єкт 20-80 50-100
  1.9. При знесенні будівель або споруд один об’єкт 20-80 50-100
  1.10. При ліквідації аварій на інженерних  мережах один об’єкт 20-80 50-100
  2. Несвоєчасне закриття або продовження ордерів на проведення робіт один об’єкт 20-80 50-100
  3. Самовільне розміщення або розміщення в не відведених для цього місцях побутових та інших вагончиків, контейнерів, ємкостей, інвентарю, пристроїв, механізмів, транспортних засобів та їх елементів, будівельних матеріалів і конструкцій один об’єкт 20-80 50-100
  4. Пошкодження технічного стану інженерно – технічних комунікацій один об’єкт 20-80 50-100
  5. Складування будівельних та інших матеріалів, мусору на території загального користування один об’єкт 20-80 50-100
  6. Несвоєчасне вивезення матеріалів, будівельних відходів та сміття від розбирання будівель та споруд один об’єкт 20-80 50-100
  7. Залишення без догляду об’єктів незавершеного будівництва, реконструкції, ремонту один об’єкт 20-80 50-100
  8. Несвоєчасне виконання робіт щодо відновлення благоустрою після земельних робіт один об’єкт 20-80 50-100
  9. Викидання через прорізи будівель необладнаними пристроями сміття, тощо один об’єкт 20-80 50-100
  10. Проведення ремонтних робіт на фасадах будинків без застосування захисної сітки один об’єкт 20-80 50-100
  11. Застосування піротехнічних засобів після 22.00 години та без представника уповноваженого органу один об’єкт 20-80 50-100
  12. Самовільне перекриття проїжджої частини вулиці без погодження з ДАІ один об’єкт 20-80 50-100
  13. Паркування автотранспорту на тротуарах, проїжджій частині один об’єкт 20-80 50-100
  14. Порушення утримання об’єктів міської інфраструктури: один об’єкт 20-80 50-100
  14.1. Будівель внаслідок фізичних факторів вивирювання на їх конструкції один об’єкт 20-80 50-100
  14.2. Несучих конструкцій будівель та споруд один об’єкт 20-80 50-100
  14.3. Окремих конструктивних елементів будинків, споруд та інженерних мереж (даху, водостічних труб, парапетів, дверей, вікон, вітрин, цоколів, сходів, поручнів, балконів, лоджій, водоприймальних пристроїв, лотків, колодязів) один об’єкт 20-80 50-100
  14.4. Залишення без нагляду будівель і споруд, які не експлуатуються один об’єкт 20-80 50-100
  14.5. Платформ, естакад, мостів, шляхопроводів, транспортних розв’язок, залізничних переїздів, підземних переходів, підпірних стін, сходів та інших інженерних споруд один об’єкт 20-80 50-100
  14.6. Рекламоносіїв, засобів інформації і художньо – декоративного оформлення. Елементів зовнішнього оформлення. Елементів зовнішнього і габаритного освітлення, електроопор, таксафонів, майданчиків відпочинку та їх обладнання, басейнів, фонтанів, павільонів, місць очікування міського пасажирського транспорту, контейнерів, урн, написів про належність  об’єктів, вивісок, будинкових та шляхових знаків, світлофорів, паспортів на об’єкти будівництва та ремонту один об’єкт 20-80 50-100
  14.7. Огорож (або відсутність їх на будівельних об’єктах), парканів, галерей, перил один об’єкт 20-80 50-100
  14.8. Руйнування покриття тротуарів, доріг, площ та їх конструктивних елементів, при будинкових територій один об’єкт    20-80 50-100
  14.9. Пам’ятників, скульптур, погрудь, меморіальних дошок один об’єкт 20-80 50-100
  14.10 Прибудинкових зелених зон, газонів, клумб, квітників, скверів, зелених розподілювачів, паркових меблів, стоянки машин на газонах один об’єкт 20-80 50-100
  15. Порушення в утриманні території та забезпеченні належного санітарного стану один об’єкт 20-80 50-100
  15.1. Захаращення та несвоєчасне прибирання території від побутового, будівельного сміття, піску, деревини, опалого листя, гілля, нанесення транспортними засобами на дорогу ґрунту, піску  чи інших залишків будматеріалів один об’єкт 20-80 50-100
  15.2. Мийки автотранспорту у не відведених місцях один об’єкт 20-80 50-100
  15.3. Несвоєчасне очищення або вивезення вмісту урн, контейнерів (або їх відсутність), сміттєзбірників, використаних матеріалів, конструкцій та залишеного грунту, піску, розчину бетону, сумішей один об’єкт 20-80 50-100
  15.4. Несвоєчасне прибирання дорожнього покриття, залізничних колій (у межах відведених територій), паркових та зон відпочинку, пляжів, берегової смуги, водоймищ один об’єкт 20-80 50-100
  15.5. Організація звалищ побутових, будівельних матеріалів і конструкцій, снігу, піску, розчинів, землі тощо у не відведених для цього місцях один об’єкт 20-80 50-100
  15.6. Захоронення в землю або виливання на землю використаних матеріалів, відходів виробництва, побутового і будівельного сміття, розчинів, сумішей, бетону та різних екологічно отруйних речовин, сполук один об’єкт 20-80 50-100
  15.7. Накопичення на дорозі розчинів, сумішей, грунту, різних матеріалів, побутового сміття та різних відходів виробництва один об’єкт 20-80 50-100
  15.8. Спалювання листя, трави, бур’яну, гілля, деревини, відходів виробництва, побутового сміття один об’єкт 20-80 50-100
  15.9. Несвоєчасне усунення порослі з будівель, споруд, конструкцій, лунок, дерев один об’єкт 20-80 50-100
  15.10. Несвоєчасне знищення бур’янів та об’єктів рослинного карантину, косіння газонів на прилеглих та закріплених територіях один об’єкт 20-80 50-100
  15.11. Несвоєчасне зрізання та вивезення сухих гілок, дерев, викорчування пнів та їх вивезення один об’єкт 20-80 50-100
  15.12. Несвоєчасне усунення розриттів один об’єкт 20-80 50-100
  15.13. Відсутність договору на вивіз сміття один об’єкт 20-80 50-100
  15.14. Відсутність сплати на вивіз сміття один об’єкт 20-80 50-100
  16. Порушення у розміщенні архітектурних малих форм, рекламоносіїв, елементів зовнішнього благоутрою один об’єкт 20-80 50-100
  16.1. Самовільне виконання робіт один об’єкт 20-80 50-100
  16.2. Розриття при встановленні павільйонів, кіосків, лотків, гаражів, торгівельних майданчиків, рекламоносіїв (конструктивних елементів), навісів тощо один об’єкт 20-80 50-100
  16.3. Встановлення павільйонів, кіосків, лотків, гаражів, торгівельних майданчиків, рекламоносіїв (конструктивних елементів), навісів тощо один об’єкт 20-80 50-100
  16.4. Самовільне встановлення будь – яких торгівельних лотків, столиків, мольбертів, візків, автомобілів один об’єкт 20-80 50-100
  16.5. Встановлення торшерів, декоративних стінок, огорож, лав, ваз тощо   20-80 50-100
  17. Порушення у розміщені об’єктів зовнішньої реклами один об’єкт 20-80 50-100
  17.1. Самовільне встановлення будь – яких стендів, плакатів, панно, екранів, тубм, вивісок, покажчиків, транспарантів, тролів, зонтів, повітряних куль тощо розміром до 3 кв.м. один об’єкт 20-80 50-100
  17.2. Розклеювання оголошення у не відведених для цього місцях один об’єкт 20-80 50-100
  17.3. Самовільне (без ордера) встановлення (монтаж) рекламоносіїв (конструкцій) розміром більше 3 кв.м. один об’єкт 20-80 50-100
  17.4. Здійснення заходів щодо озеленення і утримання зелених насаджень не уповноваженими (що діють без відповідного дозволу) фізичними та юридичними особами один об’єкт 20-80 50-100
  18. Розкрадання піску з річок

   

   

    20-80 50-100
  19. Відсутність у громадян, підприємств, установ та організацій договору на вивіз та утилізацію ТПВ один об’єкт 20-80 50-100

   

  Розрахунок стягнень за порушення Правил благоустрою здійснюється за формулою:

  С = А х К, де С – розмір стягнення,

  А – розмір неоподаткованого мінімуму громадян,

  К – коефіцієнт, що застосовується до одного виду порушення.

  Порушники вимог цих Правил та санітарно-гігієнічних правил і норм притягуються до адміністративної відповідальності згідно з діючим законодавством України, а також компенсують в повному обсязі витрати, пов’язані з ліквідацією порушення та заподіяної шкоди.

   

   

   

                                                                                                            

   

  Міський голова                                                                                                        В.В.АБРАМОВ