EUR: 38,35 грн.
USD: 41,1 грн.
Сьогодні: +10..+10 °C, хмарно

Довідка: Дитяча бібліотека

  /Files/images/2019/db/na_sayt/ЛОГОТИП ДБ.jpg

  Бібліотека сьогодні

  Сьогодні дитяча бібліотека КЗК «Жовтоводська ЦБС» - це інформаційно - дозвіллєвий центр, де традиційні послуги органічно поєднуються з різного роду заходами, які дозволяють дитині та її родині заповнити своє дозвілля, ліквідувати інформаційний вакуум, задовольнити освітні потреби та прилучитись до досягнень світової культури.

  Дитяча бібліотека займає особливе місце у вихованні творчої особистості, створенні умов для повноцінного фізичного, інтелектуального, духовного розвитку дитини, для піднесення культури і духовності.

  Діяльність дитячої бібліотеки спрямована на формування якісного і повноцінного складу фонду, спроможного забезпечити різноманітні інформаційні запити і потреби користувачів. Універсальний фонд дитячої бібліотеки складає понад 50 тисяч екземплярів друкованих видань. Це література з різних галузей знань на допомогу в оволодінні шкільною програмою, універсальні енциклопедії для допитливих, художні твори різного жанру, періодичні видання на всі смаки.

  Щороку дитячу бібліотеку відвідують до 2,5 тисяч користувачів, яким видається понад 53 тисяч примірників документів. Бібліотека надає послуги з обслуговування читачам-дошкільникам, учням 1-9 класів та організаторам дитячого читання (батькам, вчителям, бібліотекарям тощо).

  Дитяча бібліотека у своєму складі має два структурні підрозділи – абонемент та читальний зал – які забезпечують виконання основних її функцій, залучення до дитячої книги та читання дошкільників, учнів 1 – 9 класів, організаторів дитячого читання, реалізацію прав користувачів на вільний доступ до інформації та задоволення їх читацьких потреб, обумовлених навчальними, суспільними, педагогічними та особистими інтересами.

  На абонементі ДБ до послуг користувачів - різноманітний вибір класичних і сучасних творів українських та зарубіжних авторів, література з різних галузей знань, яка задовольнить найрізноманітніші запити.

  У читальному залі ДБ здійснюється інформаційно-бібліографічне обслуговування відповідно до змін у суспільстві та пріоритетів споживачів. Зорієнтуватися користувачам в океані носіїв інформації та полегшити пошук відповідей на питання допомагає довідково-бібліографічний апарат, котрий включає в себе систему каталогів і картотек та довідково-інформаційний фонд. Дві третини фонду читального залу складає література універсального характеру з різних галузей знань. Складовою частиною фонду є періодичні видання, які надають користувачам необхідну оперативну та актуальну інформацію.

  У краєзнавчому куточку «Зоря моя – рідна земля» - зібрано краєзнавчі видання регіонального змісту, місцеві документи, які зберігають культурні традиції і відображають місцеву історію в контексті історії і культури всієї країни.

  Інфотека «Будинок інформаційних знахідок» надає відомості щодо освітніх закладів міста, гуртків та клубів, адреси юридичних та соціальних служб, інші дані, котрі стосуються щоденного життя мешканців міста.

  На базі читального залу діє народознавчий клуб «Берегиня». Його завдання – навчити, зберегти та передати нащадкам усі найкращі надбання національної культури, що були виплекані протягом століть українським народом, сприяти використанню кращих традицій та обрядів у практиці сьогодення.

  До основних складових діяльності дитячої бібліотеки відносяться організація і проведення різноманітних культурно-просвітницьких та інтелектуально-інформаційних заходів як в стінах бібліотеки, так і поза її межами. У бібліотеці використовуються як традиційні, так й інноваційні форми популяризації книги та читання. Серед них: книжкові виставки-інсталяції, перегляди літератури, літературні ранки, вечори, свята, інформаційна підвіска, краєзнавча студія, інформ – колаж, хронограф історії, лабораторія читацького смаку, літературне дежа-вю, казкова карусель, творча мозаїка, інтерактивна подорож, слов’янський диліжанс, художня майстерня, зустрічі з ветеранами, знаними людьми міста і області та багато інших за формою і різноманітних за тематикою заходів.

  Реалізація такої діяльності дитячої бібліотеки відбувається із залученням суспільних, громадських та навчальних закладів міста та області.

  Популяризації читання та промоції дитячої бібліотеки, зміцненню зв’язків та координації діяльності всіх організацій, закладів, соціальних інститутів в напрямку інформаційної, освітньої і культурної діяльності в обслуговуванні дітей та організаторів дитячого читання сприяє реалізація комплексно-цільової програми «Територія читання».

  Щорічна Програма літнього читання дитячої бібліотеки сприяє підтримці інтересу до читання і до книги під час літніх канікул та змістовному заповненню дозвілля юних користувачів.

  Дитяча бібліотека активно долучається до участі у всеукраїнських, обласних та міських конкурсах, що стимулює розвиток читацької активності та популяризації читання, а також сприяє розвитку творчих здібностей читачів. Читачі бібліотеки неодноразово займали призові місця та являлись переможцями у різних номінаціях.

  Сьогодні адаптуватися дитячій бібліотеці до умов, які диктує суспільство дозволяє різнобічне вивчення інформаційних потреб та запитів користувачів, їх читацьких інтересів, освітнього та інтелектуального рівнів. Різноманітні соціологічних дослідження, що проводить бібліотека, дозволяють розробити стратегію і тактику з огляду на нові соціальні умови життя.

  Дитяча бібліотека являється методичним та координаційним центром для дитячих бібліотек інших систем і відомств. Згідно Концепції розвитку методичної служби, надає якісну кваліфіковану методичну допомогу фахівцям бібліотечної галузі.

  Рекламно - іміджева діяльність бібліотеки сприяє інформуванню користувачів та мешканців міста про ресурси та послуги закладу. Корисну інформацію читачі можуть отримати, ознайомившись з друкованою продукцією, розробленою бібліотечними працівниками: рекомендаційними списками літератури, пам’ятками, порадами, шорт-листами та інш. Усі найбільш значимі події бібліотечного життя відображаються в новинах телевипусків та на сторінках періодичних видань, на сайтах міськвиконкому і КЗК «Жовтоводська ЦБС», на сторінці дитячої бібліотеки у соціальній мережі «Facebook».

  Індивідуальний, уважний підхід до кожного читача – ось головний пріоритет дитячої бібліотеки КЗК «Жовтоводська ЦБС».

  Дитяча бібліотека постійно у пошуку нових інноваційних ідей, ефективних форм обслуговування. Колектив прикладає максимум зусиль, щоб вона відповідала вимогам часу і була потужним центром інформації, освіти, дозвілля в місті.